Piatok, 24. september, 2021 | Meniny má Ľuboš, ĽuborKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA OBFZ BANSKÁ BYSTRICA č. 9

Správy zo sekretariátu (sekretár Bruno Motyčka)

1. Dôrazne upozorňujeme FK, že Slovenská sporiteľňa dňom 1. 10. 2002 nebude preberať platbu na staré č. účtu ObFZ. FK sú povinné používať poštové poukážky na ktorých je pretlač č. účtu ObFZ 0050193015/0900. Na platbu pre SsFZ použite poštové poukážky, na ktorých je pretlač č. SsFZ 0050192944/0900.

Športovo-technická komisia (predseda Ján Šutka)

1. Nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 6. kola Osrblie - Podlavice 18. 9. 02 o 16.00 na ihrisku FK Osrblie (stretnutie sa neodohralo v pôvodnom termíne pre nespôsobilý terén).

Skryť Vypnúť reklamu

Komisia mládeže (predseda Igor Šulek)

1. Kontumuje MFS ml. žiakov 2. kolo Dukla C - Podbrezová C a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Podbrezová. Domáci na stretnutie nenastúpili.

2. Námietka kap. hostí v MFS I. triedy žiakov Šalková - Polomka bola postúpená na DK.

3. Kontumujeme MFS I. triedy žiakov Priechod - Badín a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Priechod, SP čl. 100 pís. i.

4. Dôrazne upozorňujeme FK, ktoré družstvá štartujú v súť. prípraviek na povinnosť nahlásiť výsledky turnajov (domáce družstvo) najneskôr do 3 dní na sekretariát zväzu. Prípadné nenahlásenie výsledkov turnaja KM postúpi na riešenie DK.

5. Prípis FK Brusno ohľadne neoprávneného štartu hráča hostí v MFS I. triedy dor. 2. kola Brusno - Dukla C hraného 29. 8. 02 berieme na vedomie. KM prípad prejednala s tým, že výsledok dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti.

Skryť Vypnúť reklamu

Tabuľky:

Dorast

1. Badín 4 4 0 0 27 : 3 12

2. Jakub 5 4 0 1 19 : 10 12

3. Malachov 4 3 0 1 11 : 3 9

4. Strelníky 5 3 0 2 9 : 10 9

5. Dukla C 4 2 0 2 20 : 12 6

6. Medzibrod 3 2 0 1 8 : 5 6

7. Riečka 5 2 0 3 12 : 13 6

8. Heľpa 5 2 0 3 10 : 16 6

9. Beňuš 4 1 0 3 8 : 20 3

10. Polomka 5 1 0 4 8 : 30 3

11. Brusno 4 0 0 4 6 : 16 0

Žiaci

1. Šalková 3 2 1 0 16 : 4 7

2. Savon B 2 2 0 0 24 : 0 6

3. Malachov 2 1 1 0 5 : 2 4

4. Poniky 2 1 0 1 16 : 3 3

5. Hronsek 1 1 0 0 5 : 0 3

6. Dukla C 2 1 0 1 9 : 6 3

7. Priechod 1 1 0 0 4 : 1 3

8. Badín 0 0 0 0 0 : 0 0

9. Medzibrod 1 0 0 1 1 : 4 0

10. Polomka 3 0 0 3 2 : 26 0

11. Riečka 3 0 0 3 0 : 36 0

Chýbajúce výsledky:

Skryť Vypnúť reklamu

dorast - 1. kolo Medzibrod - Polomka, 11. kolo Savon B - Dukla C, 2. kolo Poniky - Dukla C, Medzibrod - Riečka; ml. žiaci - 2. kolo Savon B - Podbrezová B.

Disciplinárna komisia (predseda Július Kliment)

D-I-14 Potančok Peter 750503 H. Lehota, 2 MFS podm. do 30. 4. 03, 1-5a,

D-I-15 Gregor Lukáš 821106 Harmanec, 2 MFS podm. do 30. 4. 03, 1-4a,

D-I-16 Kocka Karol 820125 Dúbravica, 2 MFS podm. do 30. 4. 03, 1-5a,

D-I-17 Andráščik Dominik 880511 Badín (žiak), zákaz výkonu funkcie kap. dr. do 10. 10. 02, 1-9b, 50 SK uhradiť do 25. 9. 02,

D-I-18 Majerský Dušan ved. dr. žiakov Badín zákaz výkonu ved. do 10. 10. 02, 1-9b, 50 SK uhradiť do 25. 9. 02,

D-I-19 Volf Lukáš 880202 Rakytovce (žiak), 1 mesiac nepodm. od 11. 9. 02, 1-9b, 50 SK uhradiť do 25. 9. 02,

D-I-20 Vajda Richard 880222 Priechod (žiak) zákaz výkonu funkcie kap. do 10. 10. 02, 1-9b, 50 SK uhradiť do 25. 9. 02,

D-I-21 Barla Miroslav ved. dr. žiakov Priechod zákaz výkonu ved. dr. do 10. 10. 02, 1-9b, 50 SK uhradiť,

D-I-22 Ivan Vladimír 750402 Ľubietová 3 MFS nepodm. od 11. 9. 02, 1-4a,

D-I-23 Zátroch Juraj ved. mužst. Dúbravica, zákaz akejkoľvek funkcie počas MFS do 30. 6. 03, 1-6/3, 150 SK uhradiť do 25. 9. 02,

D-II-7 FK Šalková (žiaci) 100 SK pokuta za neposkytnutie občerstvenia v stretnutí Šalková - Poniky. Uhradiť do 25. 9. 02. DK vyslovuje prísne napomenutie FK Šalková za nešportové správanie hospodára v stretnutí žiakov Šalková - Polomka,

D-II-8 FK Dúbravica zastavená činnosť na 1 MFS nepodm. (-3 body) pokuta 500+300 SK za prejednanie inzultácie AR po stretnutí Dúbravica - Malachov 29. 8. 02 a za nedostatočnú usporiadateľskú službu, 2-1c. Uhradiť do 25. 9. 02,

D-II-9 DK prípis FO Heľpa berie na vedomie, trestá FK Heľpa prísnym napomenutím za nerešpektovanie nariadenia a opúšťa od pokuty 1 000 Sk a nariaďuje pokutu 300 SK za prejednanie prípadu. Uhradiť do 25. 9. 02,

D-II-10 DK dňom 17. 9. 2002 zastavuje činnosť za nesplnenie nariadenia DK z úradnej správy č. 5 z 20. 8. 02 FK: Selce B 1 000 SK, Dúbravica, Hronsek, Strelníky, Sihla, Priechod, Savon, Rakytovce - 500 SK.

DK predvoláva na 18. 9. 02 o 15.15: FK Nemecká: kap. mužst. Ružinský Rastislav 770806, ved. mužst. Ružinský Vladimír, Nemecká 73, HU - Oras Peter, Nemecká SNP 15; FK Hronsek: kap. mužstva Spodniak Pavel 670401, ved. mužst. Solivaj Emil Hronsek 27; R stretnutia Žalman Dávid.

Voči rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia úradnej správy.

Vladimír Lehoťan

predseda zväzu

Bruno Motyčka

sekretár zväzu

Delegačný list č. 8

I. trieda - 8 . kolo - 22. 9. o 15. hod. : Riečka - Braväcovo (Teliar - Dírer - Beháň), Jakub - Selce B (Piar - Pastorek - Kotráň), Šalková - Podkonice (Suchý - Joz. Sitarčík - Šabo - Kolenička), Osrblie - Hronec (Faber - Malček, Mil. Mojžiš - Krahulec), Badín - P. Č. Balog (Kaštieľ - Kosec, Béreš - Hrčka), Mýto - Podlavice (Mecele - P. Sitarčík, Mir. Ridzoň - Weiss), Beňuš - Sásová (Hikker - Daxner, Dian - Prochádzka).

II. trieda sk. A - 8 . kolo - 22. 9. o 15. hod.: Lučatín -Dúbravica (Koštiaľ - Daubner, Uharček - Čunderlík), Medzibrod - Nemecká (Adamec - Polenkovič, Strelec - Turňa), H. Pršany - Hronsek (Krupa - Dolog), Tajov - Strelníky (Melcer - Dráždik, Majan), Hiadeľ - S. Hory (Veky - Ostruszka), Harmanec - Malachov (Kadlec - Vaník).

II. trieda sk. B - 6 . kolo - 22. 9. o 15. hod.: Pohorelá - Sihla (10.00, Pribylina - Vrbovský), Michalová - D. Lehota (Meloš - Baláž), H. Lehota - Heľpa (Citara - Joz. Ridzoň - Mojžiš), Jasenie - Závadka (Žalman - Ján Sitarčík), Polomka - Šumiac (Vrbovský - Pribylina), Telgárt - P. Polhora (10.00, Mil. Mojžiš - Mir. Ridzoň).

I. trieda dorast - 8 . kolo - 22. 9. o 12.30 hod.: Jakub - Polomka (Pastorek - Piar), Malachov - Riečka (Dolog - Krupa), Badín - Brusno (Kosec - Béreš), Beňuš - Heľpa (Daxner - Dian).

I. trieda žiaci - 4 . kolo - 22. 9. o 10. hod.: Hronsek - Šalková (Ostruszka), Poniky - Savon B (Bučko), Medzibrod - Polomka (Hutník), Priechod - Riečka (11.00, Vaník), Badín - Malachov (Zeman).

Ml. žiaci - 4 . kolo - 21. 9. o 10.hod.: Savon B - Jupie C (N o 9.30, ihr. Bakossova, Marhefka), Dukla C - Brusno (ihr. Bakossova, Čajka), Podbrezová C - Podbrezová D (ihr. H. Lehota, Strelec).

Stretnutia riadené SsFZ

III. liga SD a MD - 8. kolo - 22. 9. o 10.00 a 12.30 hod.: Podlavice - N. Baňa (AR2 Dírer), Dubová - Krásno (AR2 Joz. Ridzoň), Podbrezová - Lučenec (21. 9. o 10.00-12.30, AR2 Suchý), Radvaň B - Brezno ((Lučatín, 21. 9. o 10.00-12.30, AR2 Koštiaľ).

IV. liga dorast sk. JUH - 8. kolo - 22. 9. o 12.30 hod.: Sásová - Krupina (AR1 Mar. Mojžiš).

V. liga dorast sk. C - 8. kolo - 22. 9. o 12.30 hod.: Šalková - H. Nemce (AR1 Joz. Sitarčík).

II. liga SŽ a MŽ sk. JUH - 8. kolo - 21. 9. o 10.00 a 12. hod.: Podbrezová B - Dubová (Hronec, AR2 Citara), Radvaň - Zvolen B (AR2 Teliar), B. Bystrica B - Žiar B (Jakub, AR2 Piar), Č. Balog - Žarnovica (AR2 P. Sitarčík).

III. liga SŽ a MŽ sk. STRED - 6. kolo - 22. 9. o 10.00 a 12. hod.: Heľpa - N. Baňa (R Baláž, AR1 Meloš).

IV. liga žiaci sk. C - 6. kolo - 21. 9. o 10. hod.: Sásová - Braväcovo (R Dian)., Harmanec - Hrochoť (R Bučko).

Dohrávka - I. trieda - 6 . kolo - 18. 9. o 16. hod. : Osrblie - Podlavice (Suchý - Daxner, Kosec - Turňa).

Najčítanejšie na My Bystrica

Inzercia - Tlačové správy

 1. Varujú pred púštnymi búrkami v Dubaji
 2. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov
 3. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 4. Môžu byť kancelárie pripravené na budúcnosť?
 5. Potrebujeme poďakovať vzorom. Preto rozbiehame novú biznis cenu
 6. Schátrali tam kúpele, palác aj železnica. Ako kedysi vyzeralo Trnavské mýto?
 7. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 8. Jablone prekonali očakávania. O bývanie v Bytči je veľký záujem
 9. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 10. Znalec slovenského brandy
 1. Tesco announces net-zero target of 2035 for its operations
 2. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 3. Lekárska prehliadka pre cudzincov je v Nitre, aj bez objednania
 4. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 5. Rozšírená realita a ovládanie na diaľku
 6. Maurícius vás nenechá chladnými. Za akými miestami sa vybrať?
 7. Trnavské mýto: Od centrálneho trhoviska ku kongresovej sále
 8. „Prezlečte“ svoj domov! V móde je šetrenie peňazí aj prírody
 9. Spravte si zásoby zdravia
 10. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 7 575
 2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi 5 803
 3. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho 5 089
 4. Prišli škrečky a Dedoles počíta tržby na desiatky miliónov 4 124
 5. Slovenský orloj – svetová atrakcia 3 811
 6. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 533
 7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 317
 8. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 125
 9. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 3 125
 10. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád 2 596

Blogy SME

 1. Igor André: Generačná chudoba, no a?!
 2. Eva Gallova: Aj ja som bola na hubách
 3. Lukáš Zeleník: James Bond: Ako pozrieť všetky filmy za 10 minút
 4. Café Európa: Kam smeruje Európska únia?
 5. Jozo Peric: V súvislosti s rozhodnutím OPEC+ a opätovným otvorením trhu v Číne ceny ropy rastú
 6. Lucia Žárska: Ako slávne celebrity ovplyvňujú akciové tituly?
 7. Ingrid Škropeková: Manažér, riaditeľ, upratovačka, chlap či žena. Na ARO je jedno, kým ste. Keď vám povedia, otočte sa mi ritkou, tak sa tou ritkou otočíte.
 8. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!!
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 348
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 14 195
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 6 343
 4. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 960
 5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 421
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 4 835
 7. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 492
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 802
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 5. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Nenechajte si ujsť ďalší diel LIVE diskusie na tému zelenej energie s fundovanými hosťami už v utorok 28. septembra o 11:00 hod.


28m
Ilustračné foto.

Župa vloží do spoločnosti 110-tisíc eur.


SITA 49m
V Banskej Bystrici zasadili prvú lipu za obete pandémie nového koronavírusu.

Výsadba výnimočných líp bude pokračovať po celom Slovensku.


ROS 6 h

Vodička je vo vážnom stave, spolujazdec nehodu neprežil.


6 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Opitý vodič BMW zrovnal so zemou stĺp verejného osvetlenia. Ťažko zranenému vodičovi druhého auta poskytol prvú pomoc hasič mimo služby.


12 h

V ankete uspelo až päť žilinských lekárov.


23. sep

Z miesta, na ktoré pred dvadsiatimi rokmi ľudia prichádzali s radosťou, sa stal objekt, od akého obyvatelia radšej odvrátia zrak. Avšak, možno už nie nadlho.


23. sep

Nad Horehroním sa už Nízke Tatry belejú.


22. sep

Blogy SME

 1. Igor André: Generačná chudoba, no a?!
 2. Eva Gallova: Aj ja som bola na hubách
 3. Lukáš Zeleník: James Bond: Ako pozrieť všetky filmy za 10 minút
 4. Café Európa: Kam smeruje Európska únia?
 5. Jozo Peric: V súvislosti s rozhodnutím OPEC+ a opätovným otvorením trhu v Číne ceny ropy rastú
 6. Lucia Žárska: Ako slávne celebrity ovplyvňujú akciové tituly?
 7. Ingrid Škropeková: Manažér, riaditeľ, upratovačka, chlap či žena. Na ARO je jedno, kým ste. Keď vám povedia, otočte sa mi ritkou, tak sa tou ritkou otočíte.
 8. Stanislav Martinčko: R.Fico sa stal kajúcnikom č.1 !!!
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 26 348
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 14 195
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 6 343
 4. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 960
 5. Radovan Kulín: Kováčik má šťastie, že nevyrábal mastičky z konope 5 421
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 4 835
 7. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života 4 492
 8. Marek Mačuha: Boris Kollár preráža dno 3 802
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 5. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu