Nedeľa, 29. január, 2023 | Meniny má Gašpar

ÚRADNÁ SPRÁVA OBFZ BANSKÁ BYSTRICA č. 9

Správy zo sekretariátu (sekretár Bruno Motyčka)

1. Dôrazne upozorňujeme FK, že Slovenská sporiteľňa dňom 1. 10. 2002 nebude preberať platbu na staré č. účtu ObFZ. FK sú povinné používať poštové poukážky na ktorých je pretlač č. účtu ObFZ 0050193015/0900. Na platbu pre SsFZ použite poštové poukážky, na ktorých je pretlač č. SsFZ 0050192944/0900.

Športovo-technická komisia (predseda Ján Šutka)

1. Nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 6. kola Osrblie - Podlavice 18. 9. 02 o 16.00 na ihrisku FK Osrblie (stretnutie sa neodohralo v pôvodnom termíne pre nespôsobilý terén).

SkryťVypnúť reklamu

Komisia mládeže (predseda Igor Šulek)

1. Kontumuje MFS ml. žiakov 2. kolo Dukla C - Podbrezová C a priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Podbrezová. Domáci na stretnutie nenastúpili.

2. Námietka kap. hostí v MFS I. triedy žiakov Šalková - Polomka bola postúpená na DK.

3. Kontumujeme MFS I. triedy žiakov Priechod - Badín a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Priechod, SP čl. 100 pís. i.

4. Dôrazne upozorňujeme FK, ktoré družstvá štartujú v súť. prípraviek na povinnosť nahlásiť výsledky turnajov (domáce družstvo) najneskôr do 3 dní na sekretariát zväzu. Prípadné nenahlásenie výsledkov turnaja KM postúpi na riešenie DK.

5. Prípis FK Brusno ohľadne neoprávneného štartu hráča hostí v MFS I. triedy dor. 2. kola Brusno - Dukla C hraného 29. 8. 02 berieme na vedomie. KM prípad prejednala s tým, že výsledok dosiahnutý na ihrisku ponecháva v platnosti.

SkryťVypnúť reklamu

Tabuľky:

Dorast

1. Badín 4 4 0 0 27 : 3 12

2. Jakub 5 4 0 1 19 : 10 12

3. Malachov 4 3 0 1 11 : 3 9

4. Strelníky 5 3 0 2 9 : 10 9

5. Dukla C 4 2 0 2 20 : 12 6

6. Medzibrod 3 2 0 1 8 : 5 6

7. Riečka 5 2 0 3 12 : 13 6

8. Heľpa 5 2 0 3 10 : 16 6

9. Beňuš 4 1 0 3 8 : 20 3

10. Polomka 5 1 0 4 8 : 30 3

11. Brusno 4 0 0 4 6 : 16 0

Žiaci

1. Šalková 3 2 1 0 16 : 4 7

2. Savon B 2 2 0 0 24 : 0 6

3. Malachov 2 1 1 0 5 : 2 4

4. Poniky 2 1 0 1 16 : 3 3

5. Hronsek 1 1 0 0 5 : 0 3

6. Dukla C 2 1 0 1 9 : 6 3

7. Priechod 1 1 0 0 4 : 1 3

8. Badín 0 0 0 0 0 : 0 0

9. Medzibrod 1 0 0 1 1 : 4 0

10. Polomka 3 0 0 3 2 : 26 0

11. Riečka 3 0 0 3 0 : 36 0

Chýbajúce výsledky:

SkryťVypnúť reklamu

dorast - 1. kolo Medzibrod - Polomka, 11. kolo Savon B - Dukla C, 2. kolo Poniky - Dukla C, Medzibrod - Riečka; ml. žiaci - 2. kolo Savon B - Podbrezová B.

Disciplinárna komisia (predseda Július Kliment)

D-I-14 Potančok Peter 750503 H. Lehota, 2 MFS podm. do 30. 4. 03, 1-5a,

D-I-15 Gregor Lukáš 821106 Harmanec, 2 MFS podm. do 30. 4. 03, 1-4a,

D-I-16 Kocka Karol 820125 Dúbravica, 2 MFS podm. do 30. 4. 03, 1-5a,

D-I-17 Andráščik Dominik 880511 Badín (žiak), zákaz výkonu funkcie kap. dr. do 10. 10. 02, 1-9b, 50 SK uhradiť do 25. 9. 02,

D-I-18 Majerský Dušan ved. dr. žiakov Badín zákaz výkonu ved. do 10. 10. 02, 1-9b, 50 SK uhradiť do 25. 9. 02,

D-I-19 Volf Lukáš 880202 Rakytovce (žiak), 1 mesiac nepodm. od 11. 9. 02, 1-9b, 50 SK uhradiť do 25. 9. 02,

D-I-20 Vajda Richard 880222 Priechod (žiak) zákaz výkonu funkcie kap. do 10. 10. 02, 1-9b, 50 SK uhradiť do 25. 9. 02,

D-I-21 Barla Miroslav ved. dr. žiakov Priechod zákaz výkonu ved. dr. do 10. 10. 02, 1-9b, 50 SK uhradiť,

D-I-22 Ivan Vladimír 750402 Ľubietová 3 MFS nepodm. od 11. 9. 02, 1-4a,

D-I-23 Zátroch Juraj ved. mužst. Dúbravica, zákaz akejkoľvek funkcie počas MFS do 30. 6. 03, 1-6/3, 150 SK uhradiť do 25. 9. 02,

D-II-7 FK Šalková (žiaci) 100 SK pokuta za neposkytnutie občerstvenia v stretnutí Šalková - Poniky. Uhradiť do 25. 9. 02. DK vyslovuje prísne napomenutie FK Šalková za nešportové správanie hospodára v stretnutí žiakov Šalková - Polomka,

D-II-8 FK Dúbravica zastavená činnosť na 1 MFS nepodm. (-3 body) pokuta 500+300 SK za prejednanie inzultácie AR po stretnutí Dúbravica - Malachov 29. 8. 02 a za nedostatočnú usporiadateľskú službu, 2-1c. Uhradiť do 25. 9. 02,

D-II-9 DK prípis FO Heľpa berie na vedomie, trestá FK Heľpa prísnym napomenutím za nerešpektovanie nariadenia a opúšťa od pokuty 1 000 Sk a nariaďuje pokutu 300 SK za prejednanie prípadu. Uhradiť do 25. 9. 02,

D-II-10 DK dňom 17. 9. 2002 zastavuje činnosť za nesplnenie nariadenia DK z úradnej správy č. 5 z 20. 8. 02 FK: Selce B 1 000 SK, Dúbravica, Hronsek, Strelníky, Sihla, Priechod, Savon, Rakytovce - 500 SK.

DK predvoláva na 18. 9. 02 o 15.15: FK Nemecká: kap. mužst. Ružinský Rastislav 770806, ved. mužst. Ružinský Vladimír, Nemecká 73, HU - Oras Peter, Nemecká SNP 15; FK Hronsek: kap. mužstva Spodniak Pavel 670401, ved. mužst. Solivaj Emil Hronsek 27; R stretnutia Žalman Dávid.

Voči rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia úradnej správy.

Vladimír Lehoťan

predseda zväzu

Bruno Motyčka

sekretár zväzu

Delegačný list č. 8

I. trieda - 8 . kolo - 22. 9. o 15. hod. : Riečka - Braväcovo (Teliar - Dírer - Beháň), Jakub - Selce B (Piar - Pastorek - Kotráň), Šalková - Podkonice (Suchý - Joz. Sitarčík - Šabo - Kolenička), Osrblie - Hronec (Faber - Malček, Mil. Mojžiš - Krahulec), Badín - P. Č. Balog (Kaštieľ - Kosec, Béreš - Hrčka), Mýto - Podlavice (Mecele - P. Sitarčík, Mir. Ridzoň - Weiss), Beňuš - Sásová (Hikker - Daxner, Dian - Prochádzka).

II. trieda sk. A - 8 . kolo - 22. 9. o 15. hod.: Lučatín -Dúbravica (Koštiaľ - Daubner, Uharček - Čunderlík), Medzibrod - Nemecká (Adamec - Polenkovič, Strelec - Turňa), H. Pršany - Hronsek (Krupa - Dolog), Tajov - Strelníky (Melcer - Dráždik, Majan), Hiadeľ - S. Hory (Veky - Ostruszka), Harmanec - Malachov (Kadlec - Vaník).

II. trieda sk. B - 6 . kolo - 22. 9. o 15. hod.: Pohorelá - Sihla (10.00, Pribylina - Vrbovský), Michalová - D. Lehota (Meloš - Baláž), H. Lehota - Heľpa (Citara - Joz. Ridzoň - Mojžiš), Jasenie - Závadka (Žalman - Ján Sitarčík), Polomka - Šumiac (Vrbovský - Pribylina), Telgárt - P. Polhora (10.00, Mil. Mojžiš - Mir. Ridzoň).

I. trieda dorast - 8 . kolo - 22. 9. o 12.30 hod.: Jakub - Polomka (Pastorek - Piar), Malachov - Riečka (Dolog - Krupa), Badín - Brusno (Kosec - Béreš), Beňuš - Heľpa (Daxner - Dian).

I. trieda žiaci - 4 . kolo - 22. 9. o 10. hod.: Hronsek - Šalková (Ostruszka), Poniky - Savon B (Bučko), Medzibrod - Polomka (Hutník), Priechod - Riečka (11.00, Vaník), Badín - Malachov (Zeman).

Ml. žiaci - 4 . kolo - 21. 9. o 10.hod.: Savon B - Jupie C (N o 9.30, ihr. Bakossova, Marhefka), Dukla C - Brusno (ihr. Bakossova, Čajka), Podbrezová C - Podbrezová D (ihr. H. Lehota, Strelec).

Stretnutia riadené SsFZ

III. liga SD a MD - 8. kolo - 22. 9. o 10.00 a 12.30 hod.: Podlavice - N. Baňa (AR2 Dírer), Dubová - Krásno (AR2 Joz. Ridzoň), Podbrezová - Lučenec (21. 9. o 10.00-12.30, AR2 Suchý), Radvaň B - Brezno ((Lučatín, 21. 9. o 10.00-12.30, AR2 Koštiaľ).

IV. liga dorast sk. JUH - 8. kolo - 22. 9. o 12.30 hod.: Sásová - Krupina (AR1 Mar. Mojžiš).

V. liga dorast sk. C - 8. kolo - 22. 9. o 12.30 hod.: Šalková - H. Nemce (AR1 Joz. Sitarčík).

II. liga SŽ a MŽ sk. JUH - 8. kolo - 21. 9. o 10.00 a 12. hod.: Podbrezová B - Dubová (Hronec, AR2 Citara), Radvaň - Zvolen B (AR2 Teliar), B. Bystrica B - Žiar B (Jakub, AR2 Piar), Č. Balog - Žarnovica (AR2 P. Sitarčík).

III. liga SŽ a MŽ sk. STRED - 6. kolo - 22. 9. o 10.00 a 12. hod.: Heľpa - N. Baňa (R Baláž, AR1 Meloš).

IV. liga žiaci sk. C - 6. kolo - 21. 9. o 10. hod.: Sásová - Braväcovo (R Dian)., Harmanec - Hrochoť (R Bučko).

Dohrávka - I. trieda - 6 . kolo - 18. 9. o 16. hod. : Osrblie - Podlavice (Suchý - Daxner, Kosec - Turňa).

Najčítanejšie na My Bystrica

Inzercia - Tlačové správy

 1. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 2. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 3. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 4. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery
 5. SCANDI 2023: prehliadka súčasného severského filmu
 6. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska
 7. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia
 8. Máme 30 rokov, vy môžete mať predplatné na rok len za 30 eur
 1. Svalovice sa netreba obávať
 2. Students today, innovators tomorrow, learners forever
 3. Study program MANAGEMENT in English language
 4. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi
 5. Bude rok 2023 naozaj náročný na osobné financie?
 6. Nadácia COOP Jednota zatraktívňuje regióny
 7. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať?
 8. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu
 1. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 10 397
 2. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 6 120
 3. Stockerka štartuje predaj bytov s cenami, ktoré prekvapia 1 981
 4. Trvalá udržateľnosť v obchode – prečo by vás mala zaujímať? 1 948
 5. Benátky a Verona: zažite pôsobivé kúsky mozaiky severu Talianska 1 903
 6. Košičanom budeme dodávať teplo za tretinové ceny aj tento rok 1 562
 7. Radi čítate a ešte radšej tvoríte? Toto je 40 dôvodov pre Vás 1 093
 8. Sardínia ukáže iné Taliansko. Oviec má raz toľko než obyvateľov 908

Blogy SME

 1. Miluna Rolinczová: MamaNávod: Ako nestratiť dieťa do 7 týždňa ?
 2. Ivan Mlynár: Kotleba by mal ísť do žalára za hoax, že policajný prezident Hamran mal ťažký infarkt
 3. Monika Kusendová: Zimné tatranské chodníčky alebo po stopách tamojších vysokohorských chát
 4. Veronika Michalčíková: Kežmarok (3): Cenzúra, ľúbostný trojuholník a epidémia moru
 5. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Hankovce
 6. Júlia Piraňa Mikolášiková: Policajti z NAKA tvrdia, že ušiel na Filipíny. Už takmer päť rokov sa musí raz za týždeň hlásiť na súde
 7. Peter Štefãnik: Slovenské referendum vo svetle Českých prezidentských volieb
 8. Anna Miľanová: V kúte...
 1. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 30 044
 2. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 15 584
 3. Martin Plesch: Pán primátor, načo vlastne máme Mestskú políciu v Bratislave? 8 203
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles 7 038
 5. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 800
 6. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 3 768
 7. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 721
 8. Ján Valchár: Jedenásť mesiacov štvordňovej operácie (Moskvu ale ubránime!) 3 616
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Ľudia boli k žene ľahostajní.


25. jan

Podvodníci zneužívajú aj populárny online secondhand.


26. jan

Opustená budova pod vysielačom stojí na medzinárodnej diaľkovej trase, ktorá vedie od Atlantiku až k Čiernemu moru.


28. jan

Za túto nezvyčajnosť vďačí dedina svojej lokalite v blízkosti okresného mesta.


27. jan

Blogy SME

 1. Miluna Rolinczová: MamaNávod: Ako nestratiť dieťa do 7 týždňa ?
 2. Ivan Mlynár: Kotleba by mal ísť do žalára za hoax, že policajný prezident Hamran mal ťažký infarkt
 3. Monika Kusendová: Zimné tatranské chodníčky alebo po stopách tamojších vysokohorských chát
 4. Veronika Michalčíková: Kežmarok (3): Cenzúra, ľúbostný trojuholník a epidémia moru
 5. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Hankovce
 6. Júlia Piraňa Mikolášiková: Policajti z NAKA tvrdia, že ušiel na Filipíny. Už takmer päť rokov sa musí raz za týždeň hlásiť na súde
 7. Peter Štefãnik: Slovenské referendum vo svetle Českých prezidentských volieb
 8. Anna Miľanová: V kúte...
 1. Rastislav Puchala: Vraj je to sfetovaný trpaslík 30 044
 2. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 15 584
 3. Martin Plesch: Pán primátor, načo vlastne máme Mestskú políciu v Bratislave? 8 203
 4. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles 7 038
 5. Ján Šeďo: Sliepky na Ukrajine sú iné ako naše ? 3 800
 6. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 3 768
 7. Tereza Kazdová: Fico má rád pekné ženy, Babiš je na blondíny. Verejný diskurz volá po feministoch 3 721
 8. Ján Valchár: Jedenásť mesiacov štvordňovej operácie (Moskvu ale ubránime!) 3 616
 1. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 3. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 6. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
 7. Jiří Ščobák: Avatar 2: Začátek nového příběhu
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 53. - Antarktída - Druhá Byrdova antarktická expedícia (1933 - 1935)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu