Piatok, 22. január, 2021 | Meniny má ZoraKrížovkyKrížovky

Radvanské veršobranie je v srdciach ľudí

So Slavomírou Očenášovou-Štrbovou o poézii, o ľuďoch požehnaných ľudskosťou a spriaznených duchom


Niektorí ľudia sa skutočne veľmi podobajú sami na seba. Ich pocity a myšlienky, ich vnútro, sa im odráža v tvári, v slovách, gestách, v pohľade aj pohyboch. Stačí, aby urobili dva kroky, prstami si prehrabli vlasy, či zobrali omrvinku zo stola a vy viete, na čo myslia, po čom túžia, čo asi chcú povedať. A netreba ani veľa slov...


V očiach Slavomíry Očenášovej-Štrbovej sa odráža jej poetická duša. Rezonuje v jej hlase a nosí ju i na dlani, aby ju mohla podať tým, čo zmýšľajú a cítia rovnako ako ona, ale nielen im. Narodila sa v Martine, do gymnázia chodila vo Vrútkach, slovenský jazyk a hudobnú výchovu vyštudovala na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici... a tu už zostala, tu žije so svojou rodinou a pracuje v Inštitúte sociálnych a kultúrnych vied - vedeckom pracovisku Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela. Povolaním (poslaním?) je literárna historička a venuje sa súčasnej literatúre s orientáciou na spirituálno-reflexívnu tvorbu. Slovenská televízia prednedávnom v premiére uviedla filmový dokument o významných slovenských umelcoch, ku ktorému napísala scenár. Napísala a zostavila niekoľko kníh, básnických zbierok. Stretáme sa s ňou na mnohých kultúrnych a spoločenských podujatiach, nielen v Banskej Bystrici, kde recituje verše a tlmočí slová autorov, básnikov jej srdcu blízkych. Je iniciátorkou výnimočného a na Slovensku ojedinelého Radvanského veršobrania...


Na jeseň tohto roku sa v Radvani už po šiesty raz stretnú básnici evanjelici. Radvanské veršobranie si našlo miesto v srdciach mnohých ľudí, ktorí si zamilovali umelecké slovo. Čo vás inšpirovalo, podnietilo k zorganizovaniu tohto podujatia?


Pri zostavovaní antológie poézie evanjelických básnikov Opory vo vetre mi zišla na um myšlienka, že by bolo dobré zomknúť tých, ktorým nie sú ľahostajné duchovné hodnoty a vytvoriť priestor na umeleckú i náboženskú identifikáciu. Napokon, osobné stretnutia sú vždy tie najpodstatnejšie a veľmi obohacujúce. Veľmi ma teší, že všetci títo autori sú schopní výpovede vysokej duchovnej hodnoty, prinášajúcej umeleckú kvalitu.


Súčasťou Radvanského veršobrania je umelecká prezentácia novej bibliofílie. Doteraz vyšli štyri, farebne aj tematicky odlišné zbierky básní...
Témou piatej bibliofílie je „biela“, nielen v zmysle koloristickom, ale aj vzťahovom a pocitovom. Básničky do nej už mám nazhromaždené. Som veľmi šťastná, že sa pridávajú stále noví autori. Myslím, že najmä pre tých začínajúcich musí byť úžasný pocit, keď ich báseň stojí v knihe vedľa veršov našich profesionálnych renomovaných umelcov, vzácnych a jedinečných ľudí, básnikov ako Milan Rúfus, Štefan Žáry, Milan Kraus...


Prečo je veršobranie práve radvanské, prečo nie napríklad tajovské?
Mám pocit, že Radvaň ponúka svojím malebným priestorom a svojím Sládkovičovým duchom niečo, čo je stabilné, trvalé, čo všetkých zúčastnených môže povzniesť...
Ako literárna historička sa venujete súčasnej náboženskej literatúre.
Zaoberám sa najmä evanjelickou náboženskou literatúrou, ktorá v minulosti síce nebola zakázaná, určite však bola pritlmovaná, utajovaná. Po roku 1989 nastal po tejto literatúre prirodzene hlad. Vzniklo veľa zbierok, ktoré môžeme pričleniť k spirituálno-reflexívnej literatúre. Nedá sa povedať, že všetky spĺňajú parametre najvyššej umeleckej kvality, treba však oceniť záujem začínajúcich autorov, mladých, ale aj tých starších a to, že cítia potrebu rozdeliť sa so svojím vnútrom a obohatiť aj tých druhých. Uvedomila som si, že fenomén náboženstva je bielym miestom v našej literatúre a povedala som si, že by som mohla robiť niečo iné, možno nie ani nové, ale obohacujúce slovenskú literatúru. Či už v objavení nových vecí, alebo aj tých, ktorými sa literárna veda v minulom režime nemohla oficiálne zaoberať.


V roku 1997 ste zostavili antológiu duchovnej poézie Opory vo vetre...
Už pomenovaním som chcela naznačiť, že ľudský vietor, premieňajúci sa v živote z vánku na neláskavú povíchricu, naráža na isté body a človek, ktorý sa v tomto priestore nachádza, potrebuje pomoc, oporu, istotu a dôveru, ktorá môže prichádzať Zhora. Výber je sústredený na autorov - evanjelikov, ale nie preto, že by sme chceli vytvárať nejakú pomyslenú čiaru medzi tvorbou. Nerada by som pomenúvala literatúru katolíckou a evanjelickou, je to vlastne len naznačenie príslušnosti autorov ku konfesii.


Napísali ste aj ďalšie knihy a zostavili viaceré zbierky, či vedecké zborníky. Ktorá z nich je vášmu srdcu najbližšia?
To je ťažká otázka, s každou som vnútorne hlboko zviazaná. Antológia Opory vo vetre, o ktorej sme hovorili, sa mi osobne spája s očakávaním príchodu môjho vytúženého dieťaťa. Veľmi rada mám knižku Človek požehnaný ľudskosťou. Je to kniha spomienok na môjho milovaného profesora Ivana Plintoviča, ktorý bol naozaj ľudskosťou požehnaný. Vďaka tejto knihe som sa zoznámila s viacerými úžasnými ľuďmi a od mnohých ďalších som dostala toľko nádherných listov, že azda by postačovali ako materiál na ďalšiu knihu. S otvorenou náručou je názov knihy o mojich starých rodičoch. Sú v nej, ako vraví podtitul, opísané cesty osudu a naplnenie poslania slovenského evanjelického farára a jeho manželky. Bolo mi veľmi ľúto, že môj syn nestihol poznať mojich starých rodičov, ktorí možno neboli ničím zvláštni, ničím odlišní od iných starých rodičov, určite však boli výnimoční tým, že mali dokorán otvorenú náruč aj srdcia pre ľudí. A určite to nebolo len tým, že môj starý otec bol evanjelický farár. Sprvu som si myslela, že knižka bude určená len pre úzky kruh našej, aj keď široko rozvetvenej rodiny. Zožala však taký úspech, že sme hneď museli pripraviť jej druhé vydanie a pripravuje sa ďalšie. Myslím, že sa páči preto, lebo každý sa v nej nejakým spôsobom nájde, s niečím sa stotožňuje, možno tam nachádza formulovaný vlastný pocit zo vzťahu.


Zaujímavý osud vzniku má kniha Spriaznení duchom...
Áno, aj táto je o láske. Je to kniha o Petrovi Karvašovi. Keď sa schyľovalo k jeho osemdesiatke, vymyslela som si urobiť slávnosť v jeho rodnom hniezde, v Banskej Bystrici. Veľmi sa na to tešil. Bohužiaľ, Peter Karvaš sa svojej osemdesiatky nedožil. Stislo mi srdce a pýtala som sa, čo teraz, akou náplasťou si ho aspoň sčasti prikryjem? Svoje pocity som zhmotnila do koncepcie knihy Spriaznení duchom. Spolu s mojou kolegyňou a priateľkou Kristínou Krnovou, tiež veľkou obdivovateľkou diela majstra Karvaša, sme pozvali do nej na rozhovor ľudí, ktorých Peter Karvaš oslovoval ako spisovateľ, ako dramatik, umelec, vysokoškolský pedagóg... a bola tu aj opačná väzba, vedela som o pozitívnom vzťahu ku nim aj zo strany profesora Karvaša, s ktorým sa stretávali v zelenej pracovni jeho bytu kolegovia, priatelia, poslucháči, obdivovatelia. Kniha najmä a práve chcela priniesť Karvašov ľudský profil, nahliadnuť do jeho súkromia, ktoré nám v knihe pomohla pôvabne poodhaliť jeho pani manželka Eva Karvašová.
O bibliofíliách z Radvanského veršobrania, ktoré sú tiež vašimi „deťmi“, sme už hovorili, kniha Malá veža, veľký zvon je príbehom Juraja Holčíka, evanjelického farára, ktorý pôsobil aj v Banskej Bystrici a bola vydaná pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. Nedávno uzrelo svetlo sveta druhé vydanie vašej vedeckej monografie Modlitba v slovenskej literatúre.


Monografiu som ponúkla verejnosti ako výsledok mojej dizertačnej práce, ktorá mala identický názov. Táto kniha prináša výskum modlitby nielen z teologického a antropologického, ale najmä z literárneho hľadiska. Je novotou v literárnej histórii, z dôvodov, ktoré sme už spomínali. Hľadala som zveršované podoby Otčenáša, pričom som ani len netušila, koľko ich bude. Napokon ich kniha zahŕňa vyše dvadsiatky. Sú tam texty modlitieb napríklad od Martina Luthera, Juraja Tranovského, Eliáša Mlynárových, Samuela Hruškovica, barokového Mateja Markoviča, klasicistického Jána Kollára, ďalej Karola Kuzmányho a, samozrejme, aj Andreja Sládkoviča, čo je z hľadiska kompozície a umeleckého spracovania azda najjedinečnejší text. Minulé storočie reprezentujú ukážky z diela Anny Lackovej-Zory, Ruda Brtáňa, Milana Krausa, Milana Rúfusa, Ladislava Fričovského, Igora Kišša a ďalších. Kniha sa teší aj svojej umeleckej prezentácii, o ktorú je vo verejnosti záujem.


V tejto monografii, ale aj v ostatných zbierkach vlastne dávate dokopy jedinečné osobnosti, ľudí, ktorých spája viera, umelcov, ktorí dokážu svoje pocity a svoju vieru vyjadriť slovom, obrazom, hudbou. Nie inak tomu bolo aj pri filme o umelcoch evanjelikoch, ku ktorému ste robili scenár. Prečo tento film a prečo práve títo umelci?
Mnohí ľudia žijú bez akéhosi ukotvenia. Hľadajúci... Častokrát nechávajú na seba pôsobiť myšlienkami, skutkami iných. Mala som pocit, že ak o viere, láske, dare a inšpirácii povedia práve jedinečné osobnosti nášho slovenského umeleckého neba, nemôže sa to ľudí nedotknúť. Aj kvôli tomuto „zásahu“ som si do dokumentu vybrala reprezentačnú vzorku našich umelcov... Vystúpili v ňom Milan Rúfus, Igor Rumanský, Milan Kraus, Janka Krivošová, Vladimír Michalko, Jaroslav Uhel a Víťazoslav Kubička. Výpovede týchto skvelých múdrych ľudí boli také výnimočné, že určite nenechali divákov vlažných ani vo vzťahu k transcendentnu, o ktorom mnohí pochybujú. Práca na filme v spolupráci s režisérom Fedorom Bartkom priniesla veľa radosti aj mne, najmä v podobe osobných stretnutí s týmito umelcami, ktorých si nesmierne vážim a ktorých považujem za špičky druhov umenia, ktoré reprezentovali.


Dušou ste poetka, to sme už povedali. Keď sme nezačali náš rozhovor touto otázkou, môžeme ňou skončiť: - bola vám literatúra „daná do vienka“, alebo ste vzťah k nej nadobúdali postupne?
Prostredie, v ktorom človek vyrastá ho formuje a určuje. Viete, ja som Martinčanka. Keď som sa ako gymnaziálna študentka zapájala svojimi prácami do stredoškolskej odbornej činnosti, nemohla som, samozrejme, obísť Maticu slovenskú. Odvtedy narastala vo mne túžba venovať sa literárnej vede. Fascinovalo ma „šušťanie“ stránok starých kníh, archívnych dokumentov, rukopisov, s pokorou som obdivovala múdrosť, s ktorou som sa stretávala v stohoch študovaných kníh. Táto túžba sa mi splnila, keď som prijala pozvanie pracovať po skončení školy v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici a neskôr na fakulte.


Zaiste však láska k literatúre vstúpila do mňa skrze poéziu, keď som sa ako recitátorka odmalička zúčastňovala súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy. Ono to celé nie je iba o kultivovanom prednese… Predchádza mu mnoho čítania a mnoho hľadania až po nachádzanie toho jedinečného textu, ktorým chcem ako recitátor priniesť zvesť, posolstvo. Rada aj teraz prijímam ponuku takejto interpretácie. Obohacuje ma to, ozvláštňuje, napĺňa a robí bohatšou. Niekedy si text k istej príležitosti hľadám veľmi dlho, siahajúc po dielach rôznych autorov. Stáva sa takmer pravidlom, že napokon vyberiem predsa len z tej jednej knižnej police, kde mám „môjho“ básnika, nášho jedinečného Milana Rúfusa. Nazdávam sa, že jeho tvorbu poznám celkom slušne, no vždy keď si ho otvorím, nachádzam v jeho veršoch niečo nové, znovu iné, čo mi rozhýbe dušu, spôsobí vlhkú čiaru na líci, napraví na cestu byť inou, hádam aj lepšou…

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 36 163
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 34 924
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 711
 4. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 288
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 759
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 131
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 764
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 401
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 321
 10. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 5 765
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Dôvodom sú nezhody okolo koncepcie udržateľného mestského rozvoja (UMR).

5 h

Návrh všeobecne záväzného nariadenia počíta s tým, že herne nebudú môcť byť umiestnené do 500 metrov od škôl, či zariadení sociálnych služieb.

5 h

Chcú tak získať viac miesta pre zákazníkov.

13 h

Na zásah vyslali profesionálnych hasičov aj niekoľko tímov dobrovoľných hasičov z okolia.

13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V druhom kole malo pozitívne testy 1,02 percenta testovaných. Na Borovej ulici však číslo vyskočilo na 6,45 percenta.

12 h

Prednostka neodpísala, rezort vnútra poslal len všeobecné stanovisko.

4 h

Záchranári odkazujú, nie každý s Covidom patrí do nemocnice.

18 h

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

21. jan

Už ste čítali?