Nedeľa, 17. február, 2019 | Meniny má Miloslava

ÚRADNÁ SPRÁVA OBFZ B. BYSTRICA č. 37

Správa ŠTK predseda – Ján Šutka
1. Nariaďujeme odohrať MFS I.tr. 14. kola a 16. kola II. tr. sk. A, ktoré sa neodohrali pre nepriaznivé počasie dňa 4. 5. 2005 (streda) o 17.00 hod.
2. Nariaďujeme odohrať MFS I. tr. 15. kola a 17. kola II. tr. sk. A, ktoré sa neodohrali pre nepriaznivé počasie dňa 25. 5. 2005 (streda) o 17.00 hod.
3. Nariaďujeme odohrať MFS I. tr. 16. kola Riečka – Jakub po vzájomnej dohode dňa 20. 4.2005 (streda ) o 17.00 hod. na ihrisku FK Riečka. (Stretnutie sa neodohralo pre nespôsobilý terén).
4. Nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 16. kola Šalková – Podlavice po vzájomnej dohode dňa 20. 4. 2005 (streda) o 16.30 hod. na ihrisku v Šalkovej. (Stretnutie sa neodohralo pre nespôsobilý teren).
5. Upozorňujeme FK II. triedy sk. B, že FK Telgárt odohrá všetky domáce MFS od 14. kola v nedeľu o 10.00 hod.
6. ŠTK nariaďuje do 27.4.2005 predložiť vzájomné dohody termínov neodohratých MFS 16.kola I. triedy a 18. kola II. triedy sk. A, ktoré sa neodohrali pre nespôsobilý teren.

Správa KM predseda – Ľubomír Kratochvíla.
1. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať neodohrané MFS I. triedy žiakov sk. A 12. kola Rakytovce - Poniky dňa 21. 4. 2005 (štvrtok) o 16.30 hod. na ihrisku v Hronseku.
2. Na základe vzájomných dohôd nariaďujeme odohrať neodohrané MFS I. triedy sk. A žiakov nasledovne: 9. kolo Kremnička - Šalková 18. 5. 2005 o 16.00 ihr. Kremnička, 9. kolo Savon B - Hrochoť 18. 5. 2005 o 17.30 ihr. Kremnička, 12. kolo Savon B - Harmanec 4. 5. 2005 o 16.00 ihr. Harmanec, 12. kolo Kremnička – Dúbravica 23. 4. 2005 o 11.30 ihr.Kremnička.
3. Nariaďujeme odohrať neodohrané MFS ml. žiakov 11. kola dňa 24. 5. 2005 o 16.30 hod.
4. Nariaďujeme FK Kremnička preplatiť cestovné náklady pre R Lenka Frontová, Š.D. Tajovského 1, 974 01 Ban.Bystrica za neodohrané MFS dňa 9.4.2005 v sume 30 Sk. Doklad o úhrade žiadame predložiť do 29. 4. 2005 na ObFZ Ban.Bystrica.
5. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať neodohrané MFS I. triedy dorast 10. kola Malachov - Poniky dňa 21. 4. 2005 o 17.00 hod. na ihr. v Malachove.
6. Upozorňujeme FK, ktoré majú vylosované žiacke družstvá ako predzápas dospelých, že tieto stretnutia sa odohrajú ako predzápas jedine pokiaľ po nich nasleduje stretnutie dospelých. Inak sa MFS odohrajú o 10.00 hod.
7. KM pripravuje v priebehu mesiaca jún 11. ročník MŽ a 9. ročník SŽ futbalový turnaj Memoriál Jána Petroviča. Družstvá ktoré sa chcú uvedeného memoriálu zúčastniť, nech zašlu prihlášku do 20. 5. 2005 na ObFZ Ban.Bystrica.
8. KM nariaďuje do 27. 4. 2005 predložiť vzájomné dohody termínov MFS mládeže, ktoré sa neodohrali pre nespôsobilý terén.

Dodatok k rozpisu súťaže kategória prípravky jarná časť 2004/2005
Technické ustanovenia:
- všetky družstvá musia mať hráčov riadne registrovaných a pred každým stretnutím musia predložiť ŽP všetkých hráčov zúčastnených na hre
- v kategórii prípraviek štartujú hráči narodení po 1.1.1994 a mladší po dovŕšení 6. roku veku. FK ktoré majú v súťaži prípraviek viac družstiev musia mať potvrdené súpisky A,B, prípadne C družstva KM ObFZ
- usporiadajúci FK je povinný doručiť výsledky turnaja do 48 hod. na sekretariát ObFZ
- usporiadajúci FK zabezpečí na jednotlivé turnaje zdravotnícku službu a tento dodatok k rozpisu súťaže v kategórii prípraviek jarná časť súťaže 2004/2005
- na turnaje prípraviek KR ObFZ nedeleguje rozhodcov, stretnutia rozhodujú na základe dohody ved. alebo tréneri jednotlivých družstiev
- víťazi skupín odohrajú finálový turnaj o majstra ObFZ a o Putovný pohár prezidenta FK Partizán Č.Balog.
Pravidlá:
- hrá sa na šírku ihriska, bránky sú rozmerom hádzanárske
- hrací čas 2 x 10 min.
- lopta keď prejde za postrannú čiaru, na hru sa nadviaže, že hráč loptu kopne z miesta priestupku
- v stretnutí prípraviek neplatí postavenie mimo hry
- striedanie hráčov sa vykonáva tzv. hokejovým spôsobom v prerušenej hre
- počet hráčov na ihrisku 6 + 1
- značka pokutového kopu sa vyznačí 4m od bránkovej čiary a rozhodca nariadi pokutový kop v prípade zmarenia gólovej situácie
- všetci hráči, ktorý na stretnutie nastúpia musia mať chrániče holených kosti a musia byť riadne ustrojení.
Poradie stretnutí : 5 účastníkov : 2-5, 3-4 / 5-3, 1-2 / 3-1, 4-5 / 1-4, 2-3 / 4-2, 5-1 /, 6 účastníkov : 1-6, 2-5 / 3-4, 1-2 / 5-3, 6-4 / 2-6, 3-1 / 4-5, 2-3 / 6-5, 1-4 / 5-1, 4-2 / 3-6 /.
Účastníci a termíny turnajov:
Skupina A: 1. turnaj 30. 4. 2005 o 9.30 hod. usp. Sl. Ľupča A, 2. turnaj 7. 5. 2005 o 9. 30 hod. usp. Sl. Ľupča B, 3. turnaj 14. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Medzibrod, 4. turnaj 21. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Podkonice, 5. turnaj 28. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Brusno, 6. turnaj 4. 6. 2005 o 9.30 hod. usp. Ľubietová.
Skupina B: 1. turnaj 30. 4. 2005 o 9.30 hod. usp. Badín A, 2. turnaj 7. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Badín B, 3. turnaj 14. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Jupie A, 4. turnaj 21. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Jupie B, 5. turnaj 28. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Kremnička C, 6. turnaj 4. 6. 2005 o 9.30 hod. usp. Dukla C.
Skupina C: 1. turnaj 7. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Králiky A, 2. turnaj 14. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Králiky B, 3. turnaj 21. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Heľpa, 4. turnaj 28.5. 2005 o 9.30 hod. usp. Podbrezová A, 5. turnaj 4. 6. 2005 o 9.30 hod. usp. Podbrezová C
Skupina D - 1. turnaj 7. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Podbrezová B, 2. turnaj 14. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Podbrezová D, 3. turnaj 21. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Dukla A, 4. turnaj 28. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Dukla B, 5. turnaj 4. 6. 2005 o 9.30 hod. usp. Savon C.
Skupina E: 1. turnaj 30. 4. 2005 o 9.30 hod. usp. Savon A, 2. turnaj 7. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Savon B, 3. turnaj 14. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Poniky, 4. turnaj 21. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Kremnička A, 5. turnaj 28. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Kremnička B, 6. turnaj 4. 6. 2005 o 9.30 hod. usp. Hrochoť.
Finálovy turnaj víťazov skupín sa odohrá 11.6.2005 o 9. 30 hod. na ihrisku FK Partizán Č. Balog.

Správa DK predseda – Július Kliment
D-I-65 Mikuláš Michal 800312 Podkonice 4 MFS nepodm. od 13. 4. 2005 podľa I-3a, D-I-66 Hugec Miroslav 821230 Mýto 1 MFS podm. do 31. 7. 2005 podľa I-Ib, D-I-67 zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 13. 4. 2005: Sarvaš Igor 830426 Mýto, Zelenčík Matej 850919 Braväcovo, D-II-15 dňom 18. 4. 2005 DK zastavuje činnosť za neuhradenie podlžnosti voči ObFZ a to: FK Ľubietová žiaci D-II-9 100 Sk, Čuba Miroslav ved. družstva 50 Sk, Lamper Juraj tréner družstva 50 Sk, FK Dubová dorast 50 + 50 Sk (Húsenica Patrik) D-I-55. Žiadame uvedené FK o predloženie dokladu o úhrade do 20. 4. 2005.
Voči rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15. dní od uverejnenia spravodaja.

Delegačný list, č. 17
I trieda 18. kolo 24.4.2005 o 16.00 hod.: Badín – Braväcovo (Slobodník – Medveď, Jagnešák – Hrčka), Mýto – Jakub (Malček – Vrbovský – Weiss), Osrblie – Sásová (Caban – Marhefka, Zázrivec – Turňa), Riečka – Jasenie (Pinter – Kosec, Grúber – Prochádzka), Sl. Ľupča – T. Č. Balog (Dírer – Mecele, Rýs – Kratochvíla), Heľpa – Podlavice (Gajdoš – Riša, Hikker – Králka), Beňuš – Šalková (Suchý – Joz.Sitarčík, Kupec – Krahulec).
II. trieda sk. „A“ 20. kolo 24.4.2005 o 16.00 hod.: Dukla „C“ Mičiná – St. Hory (Piar – Mišány), Hiadeľ – Strelníky (Marček – Kozák), Baláže – Malachov (o 10.30 Mecele – Dírer, Rýs), Lučatín – Medzibrod (Vaník – Melcer, Golian), Ľubietová – Hronsek (Bučko – Urban), Dúbravica – Harmanec (Kadlec – Berec), Podkonice – Tajov (Dráždik – Ján Krupa).
II. trieda sk. „B“ 14. kolo 24.4.2005 o 16.00 hod.: Pohorelá – Polomka (Potkány), Šumiac – Sihla (Pribylina), Michalová – Telgárt (Jar. Krupa), Hronec – Pohr. Polhora (M. Ridzoň – Fodor), Hor. Lehota – Závadka (Ján Sitarčík – Strelec), Dol. Lehota – T. Č. Balog „B“ (Zeman – Frontová).
I. trieda dorast 12. kolo 24.4.2005 o 13.30 hod.: Rakytovce – Jakub (ihr. Hronsek, Medveď – Jagnešák), Braväcovo – Michalová (23. 4. o 16.00, Joz. Sitarčík – Jar. Krupa), Polomka – Brusno (23. 4. o 16.00, Vrbovský – Fodor), Dubová – Poniky (ihr. Nemecká, Melcer – Vaník).
I. trieda žiaci sk. „A“ 14. kolo 24.4.2005 o 10.00 hod.: Badín – Priechod (Marhefka), Šalková – Hrochoť (Zázrivec), Sásová – Poniky (Grúber), Kremnička – Harmanec (o 9.30, Piar), Rakytovce – Savon „B“ (ihr. Hronsek, Berec).
I. trieda žiaci sk. „B“ 8. kolo 24.4.2005 o 10.00 hod.: Polomka – Pohr. Polhora (Potkány), Dubová – Medzibrod (ihr. Nemecká, Strelec), Jasenie – Brusno (Malček), Ľubietová – Závadka (o 14.00, Urban).
Mladší žiaci 14. kolo 23.4.2005 o 10.00 hod.: Savon „B“ – Podbrezová „C“ (24. 4. o 9.30, ihr. Bakossova, Frontová), Brusno – Jupie „C“ (Strelec), Kremnička – Podkonice (T. Krahulec).
Stretnutia riadené SsFZ
III. liga SD a MD 20. kolo 24.4.2005 o 10.00 a 12.30 hod.: Radvaň „B“ – Bánová (23. 4., ihr. Šalková, AR2 – Jagnešák), Podlavice – Bytča (AR2, Kosec), Brezno – N. Baňa (AR2 - Joz. Sitarčík).
III. liga SŽ a MŽ sk. „C“ 18. kolo 24.4.2005 o 10.00 a 12.00 hod.: Heľpa – H. Nemce (R – Potkány, AR1 – Pribylina).
Dohrávky
I. trieda 16. kolo 20.4.2005: Riečka – Jakub (o 17.00, Dírer – Jagnešák, Urban – Turňa), Šalková – Podlavice (o 16.30, Malček – Kosec, Béreš – Weiss).
I. trieda dorast 10. kolo 21.4.2005 o 17.00 hod.: Malachov – Poniky (Weiss).
I. trieda žiaci sk. „A“ 12. kolo: Rakytovce – Poniky (ihr. Hronsek, 21. 4. o 16.30, Bučko), Kremnička – Dúbravica (23. 4.o 11.30, Berec).
Vladimír Lehoťan, predseda zväzu
Bruno Motyčka, sekretár zväzu

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
 2. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
 3. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu
 4. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online
 5. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime
 6. Stotisíc ľudí rozhodlo: Nadácia banky rozdelí štvrť milióna eur
 7. Slovensko má historicky najvyšší počet ľudí bankujúcich online
 8. ZSE ako jediné prináša Virtuálnu batériu pre fotovoltiku
 9. First moment: Španielske pobrežie patrí medzi najpredávanejšie
 10. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma
 1. Podnikanie a významné ukazovatele v roku 2019
 2. Smartfóny Samsung Galaxy S priniesli množstvo inovácií
 3. eKasa prichádza na Slovensko
 4. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
 5. 4 úkony, ktoré treba absolvovať po založení s.r.o.
 6. Konferencia - EU support for research
 7. A dynamic year in the industrial and logistics sector
 8. Hotovosť je na ústupe. Karty akceptujú aj v kostole či na ulici
 9. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
 10. Zápis do Registra partnerov vo verejnom sektore
 1. Na dôchodok si možno sporíte zle. Šesť zásad správneho šetrenia 19 119
 2. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku 12 538
 3. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu 9 465
 4. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma 8 281
 5. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime 5 948
 6. Hotovosť je na ústupe. Karty akceptujú aj v kostole či na ulici 4 933
 7. First moment: Španielske pobrežie patrí medzi najpredávanejšie 4 610
 8. Esin Group: Líder Iniciatívy poľnohospodárov vydiera 4 184
 9. Zbrojársky líder z Považia pomáha ľuďom 4 038
 10. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online 3 905

Hlavné správy z MY Bystrica

Pod Chopkom sa zídu priaznivci krňačiek z celej Európy

Druhý ročník medzinárodných pretekov O veľkú cenu Jasnej bude prvýkrát spojený so slávnostným otváracím ceremoniálom na námestí v Brezne. Okrem ukážok zručností jednotlivých posádok nebude chýbať dobrá muzika ani pravý horehronský folklór.

Krňačky k horám patria.

Fotogaléria: FC Nitra - Podbrezová

Jarný štart Fortuna ligy horehroncom vyšiel na jednotku.

Po tejto hlavičke Oravca hostia vyrovnali a napokon sa tešili z troch bodov.

Zimným presunom si pripomenuli oslobodenie Brezna

Dňa 31. januára si mesto Brezno pripomenulo výročie ukončenia bojových operácií na jeho území.

Gymnázium Andreja Sládkoviča oslavuje

Ako vzniká história? Tvoria ju malé i veľké okamihy každého dňa, ale najmä ľudia, ktorí sú v nich prítomní. Koľko takých okamihov sa odohrá za sto rokov? A koľko ľudí sa v nich vystrieda?

Petra Vlhová počas slalomu na MS v alpskom lyžovaní 2019.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Čadcu fotí, akoby bola metropolou, pozrite si fotogalériu

Jaroslav Cabadaj fotografiou mení priemerné mesto na príťažlivú lokalitu.

Pre bytovky chceli v časti Prievidze vyrúbať les

Investor chcel postaviť v Prievidzi nové bytovky. Tým by však musel ustúpiť les. Miestni sa zomkli a proti tomuto zámeru zabojovali.

Nitra strelila rekord, ale Stavjaňa zúril: Posadil by som 18 hráčov

Mali ťažkého Valentína? Hokejisti Nitry 202. gólom v základnej časti extraligy vypísali nové maximum svojej 94-ročnej histórie, lenže zo šatne drnčal krik.

Turistická atrakcia v Kamenáči zatiaľ čaká na dohodu i výzvu

O zaujímavom projekte móla nad rybníkom v Kamennom Mlyne 
s vodnou záhradou sme informovali ešte pred rokom.

Vybrali SME

Už ste čítali?