Utorok, 23. apríl, 2019 | Meniny má Vojtech

ÚRADNÁ SPRÁVA OBFZ B. BYSTRICA č. 37

Správa ŠTK predseda – Ján Šutka
1. Nariaďujeme odohrať MFS I.tr. 14. kola a 16. kola II. tr. sk. A, ktoré sa neodohrali pre nepriaznivé počasie dňa 4. 5. 2005 (streda) o 17.00 hod.
2. Nariaďujeme odohrať MFS I. tr. 15. kola a 17. kola II. tr. sk. A, ktoré sa neodohrali pre nepriaznivé počasie dňa 25. 5. 2005 (streda) o 17.00 hod.
3. Nariaďujeme odohrať MFS I. tr. 16. kola Riečka – Jakub po vzájomnej dohode dňa 20. 4.2005 (streda ) o 17.00 hod. na ihrisku FK Riečka. (Stretnutie sa neodohralo pre nespôsobilý terén).
4. Nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 16. kola Šalková – Podlavice po vzájomnej dohode dňa 20. 4. 2005 (streda) o 16.30 hod. na ihrisku v Šalkovej. (Stretnutie sa neodohralo pre nespôsobilý teren).
5. Upozorňujeme FK II. triedy sk. B, že FK Telgárt odohrá všetky domáce MFS od 14. kola v nedeľu o 10.00 hod.
6. ŠTK nariaďuje do 27.4.2005 predložiť vzájomné dohody termínov neodohratých MFS 16.kola I. triedy a 18. kola II. triedy sk. A, ktoré sa neodohrali pre nespôsobilý teren.

Správa KM predseda – Ľubomír Kratochvíla.
1. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať neodohrané MFS I. triedy žiakov sk. A 12. kola Rakytovce - Poniky dňa 21. 4. 2005 (štvrtok) o 16.30 hod. na ihrisku v Hronseku.
2. Na základe vzájomných dohôd nariaďujeme odohrať neodohrané MFS I. triedy sk. A žiakov nasledovne: 9. kolo Kremnička - Šalková 18. 5. 2005 o 16.00 ihr. Kremnička, 9. kolo Savon B - Hrochoť 18. 5. 2005 o 17.30 ihr. Kremnička, 12. kolo Savon B - Harmanec 4. 5. 2005 o 16.00 ihr. Harmanec, 12. kolo Kremnička – Dúbravica 23. 4. 2005 o 11.30 ihr.Kremnička.
3. Nariaďujeme odohrať neodohrané MFS ml. žiakov 11. kola dňa 24. 5. 2005 o 16.30 hod.
4. Nariaďujeme FK Kremnička preplatiť cestovné náklady pre R Lenka Frontová, Š.D. Tajovského 1, 974 01 Ban.Bystrica za neodohrané MFS dňa 9.4.2005 v sume 30 Sk. Doklad o úhrade žiadame predložiť do 29. 4. 2005 na ObFZ Ban.Bystrica.
5. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať neodohrané MFS I. triedy dorast 10. kola Malachov - Poniky dňa 21. 4. 2005 o 17.00 hod. na ihr. v Malachove.
6. Upozorňujeme FK, ktoré majú vylosované žiacke družstvá ako predzápas dospelých, že tieto stretnutia sa odohrajú ako predzápas jedine pokiaľ po nich nasleduje stretnutie dospelých. Inak sa MFS odohrajú o 10.00 hod.
7. KM pripravuje v priebehu mesiaca jún 11. ročník MŽ a 9. ročník SŽ futbalový turnaj Memoriál Jána Petroviča. Družstvá ktoré sa chcú uvedeného memoriálu zúčastniť, nech zašlu prihlášku do 20. 5. 2005 na ObFZ Ban.Bystrica.
8. KM nariaďuje do 27. 4. 2005 predložiť vzájomné dohody termínov MFS mládeže, ktoré sa neodohrali pre nespôsobilý terén.

Dodatok k rozpisu súťaže kategória prípravky jarná časť 2004/2005
Technické ustanovenia:
- všetky družstvá musia mať hráčov riadne registrovaných a pred každým stretnutím musia predložiť ŽP všetkých hráčov zúčastnených na hre
- v kategórii prípraviek štartujú hráči narodení po 1.1.1994 a mladší po dovŕšení 6. roku veku. FK ktoré majú v súťaži prípraviek viac družstiev musia mať potvrdené súpisky A,B, prípadne C družstva KM ObFZ
- usporiadajúci FK je povinný doručiť výsledky turnaja do 48 hod. na sekretariát ObFZ
- usporiadajúci FK zabezpečí na jednotlivé turnaje zdravotnícku službu a tento dodatok k rozpisu súťaže v kategórii prípraviek jarná časť súťaže 2004/2005
- na turnaje prípraviek KR ObFZ nedeleguje rozhodcov, stretnutia rozhodujú na základe dohody ved. alebo tréneri jednotlivých družstiev
- víťazi skupín odohrajú finálový turnaj o majstra ObFZ a o Putovný pohár prezidenta FK Partizán Č.Balog.
Pravidlá:
- hrá sa na šírku ihriska, bránky sú rozmerom hádzanárske
- hrací čas 2 x 10 min.
- lopta keď prejde za postrannú čiaru, na hru sa nadviaže, že hráč loptu kopne z miesta priestupku
- v stretnutí prípraviek neplatí postavenie mimo hry
- striedanie hráčov sa vykonáva tzv. hokejovým spôsobom v prerušenej hre
- počet hráčov na ihrisku 6 + 1
- značka pokutového kopu sa vyznačí 4m od bránkovej čiary a rozhodca nariadi pokutový kop v prípade zmarenia gólovej situácie
- všetci hráči, ktorý na stretnutie nastúpia musia mať chrániče holených kosti a musia byť riadne ustrojení.
Poradie stretnutí : 5 účastníkov : 2-5, 3-4 / 5-3, 1-2 / 3-1, 4-5 / 1-4, 2-3 / 4-2, 5-1 /, 6 účastníkov : 1-6, 2-5 / 3-4, 1-2 / 5-3, 6-4 / 2-6, 3-1 / 4-5, 2-3 / 6-5, 1-4 / 5-1, 4-2 / 3-6 /.
Účastníci a termíny turnajov:
Skupina A: 1. turnaj 30. 4. 2005 o 9.30 hod. usp. Sl. Ľupča A, 2. turnaj 7. 5. 2005 o 9. 30 hod. usp. Sl. Ľupča B, 3. turnaj 14. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Medzibrod, 4. turnaj 21. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Podkonice, 5. turnaj 28. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Brusno, 6. turnaj 4. 6. 2005 o 9.30 hod. usp. Ľubietová.
Skupina B: 1. turnaj 30. 4. 2005 o 9.30 hod. usp. Badín A, 2. turnaj 7. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Badín B, 3. turnaj 14. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Jupie A, 4. turnaj 21. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Jupie B, 5. turnaj 28. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Kremnička C, 6. turnaj 4. 6. 2005 o 9.30 hod. usp. Dukla C.
Skupina C: 1. turnaj 7. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Králiky A, 2. turnaj 14. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Králiky B, 3. turnaj 21. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Heľpa, 4. turnaj 28.5. 2005 o 9.30 hod. usp. Podbrezová A, 5. turnaj 4. 6. 2005 o 9.30 hod. usp. Podbrezová C
Skupina D - 1. turnaj 7. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Podbrezová B, 2. turnaj 14. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Podbrezová D, 3. turnaj 21. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Dukla A, 4. turnaj 28. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Dukla B, 5. turnaj 4. 6. 2005 o 9.30 hod. usp. Savon C.
Skupina E: 1. turnaj 30. 4. 2005 o 9.30 hod. usp. Savon A, 2. turnaj 7. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Savon B, 3. turnaj 14. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Poniky, 4. turnaj 21. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Kremnička A, 5. turnaj 28. 5. 2005 o 9.30 hod. usp. Kremnička B, 6. turnaj 4. 6. 2005 o 9.30 hod. usp. Hrochoť.
Finálovy turnaj víťazov skupín sa odohrá 11.6.2005 o 9. 30 hod. na ihrisku FK Partizán Č. Balog.

Správa DK predseda – Július Kliment
D-I-65 Mikuláš Michal 800312 Podkonice 4 MFS nepodm. od 13. 4. 2005 podľa I-3a, D-I-66 Hugec Miroslav 821230 Mýto 1 MFS podm. do 31. 7. 2005 podľa I-Ib, D-I-67 zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 13. 4. 2005: Sarvaš Igor 830426 Mýto, Zelenčík Matej 850919 Braväcovo, D-II-15 dňom 18. 4. 2005 DK zastavuje činnosť za neuhradenie podlžnosti voči ObFZ a to: FK Ľubietová žiaci D-II-9 100 Sk, Čuba Miroslav ved. družstva 50 Sk, Lamper Juraj tréner družstva 50 Sk, FK Dubová dorast 50 + 50 Sk (Húsenica Patrik) D-I-55. Žiadame uvedené FK o predloženie dokladu o úhrade do 20. 4. 2005.
Voči rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15. dní od uverejnenia spravodaja.

Delegačný list, č. 17
I trieda 18. kolo 24.4.2005 o 16.00 hod.: Badín – Braväcovo (Slobodník – Medveď, Jagnešák – Hrčka), Mýto – Jakub (Malček – Vrbovský – Weiss), Osrblie – Sásová (Caban – Marhefka, Zázrivec – Turňa), Riečka – Jasenie (Pinter – Kosec, Grúber – Prochádzka), Sl. Ľupča – T. Č. Balog (Dírer – Mecele, Rýs – Kratochvíla), Heľpa – Podlavice (Gajdoš – Riša, Hikker – Králka), Beňuš – Šalková (Suchý – Joz.Sitarčík, Kupec – Krahulec).
II. trieda sk. „A“ 20. kolo 24.4.2005 o 16.00 hod.: Dukla „C“ Mičiná – St. Hory (Piar – Mišány), Hiadeľ – Strelníky (Marček – Kozák), Baláže – Malachov (o 10.30 Mecele – Dírer, Rýs), Lučatín – Medzibrod (Vaník – Melcer, Golian), Ľubietová – Hronsek (Bučko – Urban), Dúbravica – Harmanec (Kadlec – Berec), Podkonice – Tajov (Dráždik – Ján Krupa).
II. trieda sk. „B“ 14. kolo 24.4.2005 o 16.00 hod.: Pohorelá – Polomka (Potkány), Šumiac – Sihla (Pribylina), Michalová – Telgárt (Jar. Krupa), Hronec – Pohr. Polhora (M. Ridzoň – Fodor), Hor. Lehota – Závadka (Ján Sitarčík – Strelec), Dol. Lehota – T. Č. Balog „B“ (Zeman – Frontová).
I. trieda dorast 12. kolo 24.4.2005 o 13.30 hod.: Rakytovce – Jakub (ihr. Hronsek, Medveď – Jagnešák), Braväcovo – Michalová (23. 4. o 16.00, Joz. Sitarčík – Jar. Krupa), Polomka – Brusno (23. 4. o 16.00, Vrbovský – Fodor), Dubová – Poniky (ihr. Nemecká, Melcer – Vaník).
I. trieda žiaci sk. „A“ 14. kolo 24.4.2005 o 10.00 hod.: Badín – Priechod (Marhefka), Šalková – Hrochoť (Zázrivec), Sásová – Poniky (Grúber), Kremnička – Harmanec (o 9.30, Piar), Rakytovce – Savon „B“ (ihr. Hronsek, Berec).
I. trieda žiaci sk. „B“ 8. kolo 24.4.2005 o 10.00 hod.: Polomka – Pohr. Polhora (Potkány), Dubová – Medzibrod (ihr. Nemecká, Strelec), Jasenie – Brusno (Malček), Ľubietová – Závadka (o 14.00, Urban).
Mladší žiaci 14. kolo 23.4.2005 o 10.00 hod.: Savon „B“ – Podbrezová „C“ (24. 4. o 9.30, ihr. Bakossova, Frontová), Brusno – Jupie „C“ (Strelec), Kremnička – Podkonice (T. Krahulec).
Stretnutia riadené SsFZ
III. liga SD a MD 20. kolo 24.4.2005 o 10.00 a 12.30 hod.: Radvaň „B“ – Bánová (23. 4., ihr. Šalková, AR2 – Jagnešák), Podlavice – Bytča (AR2, Kosec), Brezno – N. Baňa (AR2 - Joz. Sitarčík).
III. liga SŽ a MŽ sk. „C“ 18. kolo 24.4.2005 o 10.00 a 12.00 hod.: Heľpa – H. Nemce (R – Potkány, AR1 – Pribylina).
Dohrávky
I. trieda 16. kolo 20.4.2005: Riečka – Jakub (o 17.00, Dírer – Jagnešák, Urban – Turňa), Šalková – Podlavice (o 16.30, Malček – Kosec, Béreš – Weiss).
I. trieda dorast 10. kolo 21.4.2005 o 17.00 hod.: Malachov – Poniky (Weiss).
I. trieda žiaci sk. „A“ 12. kolo: Rakytovce – Poniky (ihr. Hronsek, 21. 4. o 16.30, Bučko), Kremnička – Dúbravica (23. 4.o 11.30, Berec).
Vladimír Lehoťan, predseda zväzu
Bruno Motyčka, sekretár zväzu

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Až vďaka chorobe objavila svoj talent
 2. Tohtoročný Autosalon? Najväčšie SUV na svete aj lietajúce auto
 3. Tip na japonskú klimatizáciu s výhodnejšou elektrinou
 4. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019
 5. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť
 6. Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali
 7. Kaufland začal s predajom slovenských uhoriek bez fólie
 8. Vie sa vaša pokladnica spojiť s finančnou správou?
 9. Jozef Miloslav Hurban sa dostal do vesmíru
 10. Čo robí dobrého zamestnávateľa dobrým?
 1. Tip na japonskú klimatizáciu s výhodnejšou elektrinou
 2. Tohtoročný Autosalon? Najväčšie SUV na svete aj lietajúce auto
 3. Women in business
 4. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019
 5. Bim Challenge 2019
 6. Čerpacie stanice OMV Slovensko budú otvorené aj počas sviatkov
 7. Z Fondu malých projektov je možné získať až 50-tisíc eur
 8. Grilovacia sezóna je zahájená!
 9. Moderné bývanie v Žiline v 30-tych rokoch 20. storočia
 10. Čerpačky OMV na Slovensku majú dvere otvorené aj počas sviatkov
 1. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019 21 061
 2. Bulharsko: Najlepšie miesta na dovolenku pri mori 11 772
 3. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť 9 854
 4. 7 kritických situácií na cestách. Ohrozujú každého vodiča 8 450
 5. Čo upiecť na Veľkú noc? 5 skvelých dezertov Adriany Polákovej 6 900
 6. Kaufland začal s predajom slovenských uhoriek bez fólie 4 384
 7. Až vďaka chorobe objavila svoj talent 3 903
 8. Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali 3 776
 9. Čo robí dobrého zamestnávateľa dobrým? 2 974
 10. Vie sa vaša pokladnica spojiť s finančnou správou? 1 762

Hlavné správy z MY Bystrica

Staršia žena ležala v bezvedomí na balkóne

Bola v priamom ohrození života.

Ilustračné foto.
Šéf súťaže Richard Lintner odovzdáva trofej kapitánovi Banskej Bystrice Tomášovi Surovému.

Cestujete? Pripravte sa na kolóny aj medzi Breznom a Bystricou

Ľudia sa po sviatkoch vracajú do Bratislavy.

Situácia medzi Breznom a Banskou Bystricou.

Zásah bystrických vrtuľníkových záchranárov: Muž spadol zo zrúcaniny hradu

Pri páde dlhom asi 20 metrov utrpel muž rôzne zranenia, previezli ho do Rooseveltovej nemocnice.

Ilustračná fotografia.

Križovatky pri mestskom parku a na Kyjevskom námestí sa majú rešiť

Pri mestskom parku má vzniknúť mini okružná križovatka, analýzu vypracujú aj pre križovatku na Kyjevskom námestí.

Križovatka pri mestskom parku.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na prvý foťák si zarobil brigádou na stavbe. Snímky mladíka vám vyrazia dych

Snažím sa byť vždy jedinečný a originálny, hovorí mladý fotograf Adam Kuric.

Krčmy v Žiline sa sústredili najmä na rínku, ubytovaní tu boli aj ruskí dôstojníci

Žilina, tak ako každé väčšie mesto, mala už od stredoveku svoje krčmy a ubytovacie zariadenie.

FOTO: Oblievačka v okolí Trenčína

Mládenci v ľudových krojoch z obce Selec alebo tí z Trenčianskej Teplej? Ktorým to podľa vás dnes lepšie šibalo?

Smutnú vŕbu v Soblahove zasypalo takmer osemsto maľovaných kraslíc

Soblahovská šibačka má každoročne rekordnú podobu. „Veľkonočnú“ smutnú vŕbu ozdobili aj v tomto roku stovky kraslíc.

Vybrali SME

Už ste čítali?