Utorok, 19. február, 2019 | Meniny má Vlasta

ÚRADNÁ SPRÁVA OBFZ B. BYSTRICA č. 39

Správa sekretariátu
FK Dukla Banská Bystrica v spolupráci so ZŠ Magurská sídlo fut. šport. tried ponúka chlapcom žiakom č. roč. ZŠ, registrovaným ako aj neregistrovaným futbalistom možnosť navštevovať novotvoriacu sa 5. športovú futbalovú triedu so zameraním na futbal. Výber sa uskutoční 5. 5. 2005 (štvrtok) od 16.30 - 18.00 hod. v telocvični ZŠ Magurská v B. Bystrici-Sásová. Výstroj: tenisky, tričko, trenky. Kontakt: 048/4173772, 0903 435842.

Správa ŠTK predseda Ján Šutka
1. Nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 16. kola: Šalková - Podlavice (streda 11. 5. o 17.00), Riečka - Jakub (streda 18. 5.o 17.30), Sl.Ľupča - Sásová (streda 18. 5. o 17.00).
2. Nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 18. kola: Mýto - Jakub (streda 1. 6. o 17.30).
3. Nariaďujeme odohrať MFS II. triedy sk. A 16. kola: Dukla C/Mičiná - Baláže (štvrtok 5. 5. o 17.00).
4. Nariaďujeme odohrať MFS II. triedy sk. A 18. kolo: Tajov Harmanec (streda 11. 5.o 17.00), Baláže St. Hory (streda 11. 5. o 17.00), Ľubietová H. Pršany (streda 5 o 17.00)

Správa KM predseda Ľubomír Kratochvíla
1. Upozorňujeme FK, ktoré majú vylosované žiacke družstvá ako predzápas dospelých, že tieto stretnutia sa odohrajú ako predzápas jedine pokiaľ po nich nasleduje stretnutie dospelých. Inak sa MFS odohrajú 10.00 hod.
2. KM pripravuje v priebehu mesiaca jún 11. ročník MŽ a 9. ročník SŽ futbalový turnaj „Memoriál Jána Petroviča“. Družstvá ktoré sa chcú uvedeného memoriálu zúčastniť nech zašlú prihlášku do 20. 5. na ObFZ Ban.Bystrica.
3. Opravujeme Rozlosovanie jarnej časti mládeže I. trieda žiakov sk. „A“ 21. kola MFS. Správne má byť Sásová Šalková.
4. Nariaďujeme odohrať MFS I. triedy žiakov sk. A 12. kola Savon B - Harmanec dňa 4. 5. o 15.00 hod na ihrisku v Harmanci.
5. Opravujeme Rozlosovanie jarnej časti mládeže I. trieda dorast 14. kolo MFS. Správne ma býť Polomka Závadka.
6. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS I. triedy žiakov sk. A 15. kola Dúbravica - Šalková dňa 30. 4. o 10.00 hod. na ihrisku FK Dúbravica. Za predelegovanie R uhradí FK Dúbravica 100 Sk. na účet ObFZ Ban.Bystrica.
7. Kontumujeme MFS I. triedy dorast 12. kola Dubová Poniky za neoprávnený štart hráča v zastavenej činnosti(Husenica Patrik 870618). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Poniky podľa čl. 100/i SP. Prípad postupujeme na DK.

Správa DK predseda Július Kliment
D-I-75 Petrovič Martin 821230 Závadka 4 MFS nepodm. od 27. 4. 2005 podľa 1 3b., D-I-76 Kučerák Ľubomír 800526 Malachov 2 MFS nepodm. od 27. 4. 2005 podľa 1-4a. D-I-77 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na najbližšie MFS od 27. 4. 2005: Majer Michal 780502 Sl.Ľupča, Brenkus František 710121 Braväcovo. D-I-78 Neprejednané: Bábela Peter 840309 Heľpa.
Predvolávame na deň 5. 5. 2005 (štvrtok) o 15.30 hod. FK Dubová dorast: ved. družstva Halaj Anton, tréner družstva Chromek Rudolf. Účasť menovaných je bezpodmienečné nutná.
Voči rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia spravodaja.

Správa TMK predseda Rastislav Kollar
1. Záujemci o získanie trénerskej Licencie sk. C môžu zaslať písomnú prihlášku na adresu: ObFZ TMK Partizánska cesta 93, 974 01 Ban.Bystrica.
2. Dňa 9. 5. 2005 o 13.00 hod. sa na ihrisku Partizán Čierny Balog uskutoční výberový turnaj žiakov nar. po 1. 1. 1993.

Správa KR predseda Ján Hrčka
1. Upozorňujeme R a DZ v rámci ObFZ Ban.Bystrica , že paušál za MFS v jarnej časti súťažného ročníka 2004/2005 je platný podľa RS 2004/2005.
2. Predvoláva na deň 11.5.2005 o 16.00 hod rozhodcu p. Jána Dráždika a DZ p. Milana Čunderlíka.

Delegačný list č. 19
I. trieda - 20. kolo, 8. 5. o 16.30 hod.: Badín - Jakub (Gajdoš - Dírer, Kozák - Kratochvíla), Braväcovo - Sásová (Suchý - Kupec, Ján Krupa - Mojžiš), Mýto - Jasenie (Caban Zeman, Kosec - Turňa), Osrblie - T. Č. Balog (Vaník Dráždik, Weiss - Prochádzka), Riečka - Podlavice (Mecele - Marhefka, Slobodník - Krahulec), Sl. Ľupča - Šalková (Joz. Sitarčík - Riša, Hikker - Weiss), Heľpa - Beňuš (Pinter - Kadlec, Jar. Krupa - Čunderlík).
II. trieda sk. A - 22. kolo, 8. 5. o 16.30 hod.: Dukla C Mičiná - Strelníky (Jagnešák - Grúber), St. Hory - Malachov (Mišány - Zázrivec), Hiadeľ - Hor. Pršany (Marček - Bučko, Frontová), Baláže - Medzibrod (o 10.30, Bučko - Marček, Frontová), Lučatín Harmanec (Piar - Gibala), Ľubietová - Tajov (Golian - Rýs), Dúbravica - Podkonice (Melcer - T. Krahulec).
II. trieda sk. B - 16. kolo, 8. 5. o 16.30 hod.: Pohorelá - Sihla (Malček), Polomka - Telgárt (Vrbovský), Šumiac - Pohr. Polhora (Ján Sitarčík), Michalová - Závadka (Pribylina), Hronec - T. Č. Balog B (Potkány), Hor. Lehota - Dol. Lehota (M. Ridzoň).
I. trieda dorast - 14. kolo, 8. 5. o 14.00 hod.: Rakytovce - Michalová (ihr. Hronsek, Dírer - Kozák), Jakub - Brusno (Urban - Berec), Braväcovo - Poniky (7. mája o 16.30, Kupec - Suchý), Polomka - Malachov (7. mája o 16.30, Jar. Krupa M. Ridzoň).
I. trieda žiaci sk. A - 16. kolo, 8. mája o 10.00 hod.: Badín - Hrochoť (Marhefka), Priechod - Dúbravica (o 14.30, Páleš), Šalková - Poniky (Slobodník), Sásová - Savon B (Berec), Kremnička - Rakytovce (o 9.30, Gibala).
I. trieda žiaci sk. B - 10. kolo, 8. 5. o 10.00 hod.: Polomka - Medzibrod (o 14.30, Vrbovský), Pohr. Polhora - Brusno, Pribylina), Dubová - Závadka (ihr. Nemecká, Potkány), Jasenie - Ľubietová (Malček).
Mladší žiaci - 16. kolo, 7. 5. o 10.00 hod.: Podbrezová C - Jupie C (Potkány), Savon B - Podkonice (8. mája o 9.30, ihr. Bakossova, Urban), Brusno - Kremnička (Kupec).
Dohrávky
I. trieda - 16. kolo, 11. 5. o 17.00 hod.: Šalková - Podlavice (Malček Kosec, Jagnešák Weiss), I. trieda - 16. kolo, 18. 5. o 17.00 hod.: Sl. Ľupča - Sásová (Pinter - Marhefka, Riša - Prochádzka), Riečka - Jakub (o 17.30, Dírer - Jagnešák, Urban - Turňa), II. trieda sk. A - 16. kolo, 5. 5. o 17.00 hod.: Mičiná - Baláže (Zázrivec - Ján Krupa), II. trieda sk. A - 18. kolo, 11. 5. o 17.00 hod.: Tajov - Harmanec (Hikker - Zazrivec), Baláže - St. Hory (Riša - Melcer), Ľubietová - Hor. Pršany (Kadlec - Zeman).
Stretnutia riadené SsFZ
III. liga SD a MD - 22. kolo, 8. 5. o 10.00 a 12.00 hod.: Radvaň B - Bytča (7. mája, ihr. Šalková, AR2 - Slobodník), Podlavice - Námestovo (AR2 - Marhefka).
III. liga SŽ a MŽ sk. C - 20. kolo, 8. 5. o 12.30 a 14.30 hod.: Sl. Ľupča - Podlavice B (Riša Hikker).

Telefónny zoznam rozhodcov
ObFZ Ban.Bystrica
Lukáš Béreš, Tatranská 22, 974 11 B. Bystrica, 0915808251, Pavol Bíreš, Karpatska 4, 974 11 B. Bystrica, 0907 049216, Matej Bučko, Tatranská 84, 974 11 B. Bystrica, 0903 807099, Jozef Caban, Selčianska 62, 976 11 Selce, 0908 914608, Peter Čajka, Gaštanova 9, 974 01 B. Bystrica, 0907 335229, Peter Dírer, Sládkovičova 50, 974 05 B. Bystrica, 0902 344239, Ján Dráždik, Mateja Bela 12, 974 11 B. Bystrica, 0903 205546, Ján Ďurčo, Sitnianska 3, 974 11 B. Bystrica, 0908 962746, Jaroslav Fodor, D. Lehota 268, 976 98 D. Lehota, 0905 506705, Lenka Frontová, Tajovského 40 Š.D. 1, 974 01 B. Bystrica, 0908 361105, Jozef Gajdoš, Priechod 246, 976 11 Selce, 0905 944898, Milan Gibala, Buzitka 181, 0905 914865, Marek Golian, č.d. 444, 976 37, Hrochoť, 0907 412841, Filip Grúber, Magurská 25, 974 11 B. Bystrica, 0903 804739, Vladimír Hikker, Strážovská 5, 974 11 B. Bystrica, 0907 855715, Tomáš Hláčik, Železničná 173, 976 62 Brusno, 0904 501844, Milan Hutník, Strážovská 4, 974 11 B. Bystrica, 0908 901575, Lukáš Jagnešák, Tatranská 22 , 974 11 B. Bystrica, 0902 623576, 0903 803077, Ján Kadlec, Za Mlynom 54, 976 96 Medzibrod, 0904 111512, Peter Kosec, Moskovská 16, 974 01 B. Bystrica, 0915 836953, Jozef Kozák, Krivánska 30, 974 11 B. Bystrica, 0903 687801, Tomáš Krahulec, Viestova 9, 974 01 B. Bystrica, 0908 651755, Ján Krupa, Kalinčiakova 20, 974 05 B. Bystrica, 0907 508904, Jaroslav Krupa, M. R. Štefanika 696, 976 69 Pohorelá, 0905 497322, Jaroslav Kupec, Fraňa Kráľa 1, 977 01 Brezno, 0915 278144, Michal Malček, Malá Hrabina 158, 976 75 Jasenie, 0907 125311, Ján Marček, Podlavická 27, 974 01 B. Bystrica, 0907 808390, Boris Marhefka, Laurinská 518, 976 32 Badín, 0903 560058, Milan Mecele, Karpátska 1, 974 11 B. Bystrica, 0907 531942, Lukáš Medveď, Starohorská 7, 974 11 B. Bystrica, 0907 351521,
Igor Melcer, Javornícka 2, 974 11 B. Bystrica, 0905 350371, Miloš Mišány, Magurská 8, 974 11 B. Bystrica, 0907 189114, Tomáš Páleš, Javornícka 17, 974 11 B. Bystrica, 0904 961463, Milan Pastorek, č.d. 62, 976 55 Ľubietová, 0915802107, Ján Piar, Tatranská 42, 974 11 B. Bystrica, 0907 531997, Ľubomír Pinter, Trieda SNP 14, 974 01 B. Bystrica, 0908 511248, Radovan Potkány, Železničná 2, 977 01 Brezno, 0905 551887, Jozef Pribylina, Nálepkova 22, 977 01 Brezno, 048/ 6116690, Jozef Ridzoň, Krčulova 16, 977 01 Brezno, 0907 811028, Miroslav Ridzoň, Rohozná 19, 977 01 Brezno, 0907 813026, Stanislav Riša, Nový Svet 71, 974 01 B. Bystrica, 0915 809570, Matej Rýs, Magurská 33, 974 11 B. Bystrica, 0903 731256, Ján Sitarčík, Kopaničná 16, 976 52 Č.Balog, 0902 878388, Jozef Sitarčík, Jergov 159/10, 976 52 Č.Balog, 0905 271703, Juraj Slobodník, Jiráskova 25, 974 06 Šalková, 0903 651271, Ján Suchý, Kolkáreň 1, 976 81 Podbrezová, 0907 158854, Milan Švantner, Nálepkova 40, 977 01 Brezno, 0915 264926, 0905 714240, Ján Urban, Bernolákova 41, 974 05 B. Bystrica, 0904 234946, Adolf Vaník, Karlovo 17, 974 01 B. Bystrica, 048/ 4155144, Tibor Vrbovský, MPČĽ 50, 977 01 Brezno, 0904 348059, Marek Weiss, Bernolákova 7, 974 05 B. Bystrica, 0908 274357, Jozef Zeman, Dr.Sokola, 976 96 Medzibrod, 0905 407210, Marek Zázrivec, Magurská 31, 974 11 B. Bystrica, 0908 276698.

Vladimír Lehoťan,
predseda zväzu
Bruno Motyčka,
sekretár zväzu


Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Čo sa stalo s mojimi úsporami v druhom pilieri?
 2. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť
 3. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 4. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
 5. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
 6. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
 7. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online
 8. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu
 9. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime
 10. Stotisíc ľudí rozhodlo: Nadácia banky rozdelí štvrť milióna eur
 1. Viete, aké sú najlepšie možnosti sporenia pre mladých?
 2. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 3. Lídri farmárov? Jeden je spájaný so zločinom. A druhý?
 4. Hitem jsou cyklopočítače Mio - pro zábavu i výkon
 5. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
 6. Ako založiť spoločnosť v Rakúsku
 7. Tatranská mliekareň prosperuje aj vďaka spolupráci s Tescom
 8. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť
 9. Noerr advised on WebSupport deal
 10. Čo sa stalo s mojimi úsporami v druhom pilieri?
 1. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku 14 776
 2. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu 13 080
 3. Na dôchodok si možno sporíte zle. Šesť zásad správneho šetrenia 12 160
 4. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 6 590
 5. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma 6 442
 6. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online 4 948
 7. Hotovosť je na ústupe. Karty akceptujú aj v kostole či na ulici 4 944
 8. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny 4 260
 9. First moment: Španielske pobrežie patrí medzi najpredávanejšie 4 065
 10. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime 3 645

Hlavné správy z MY Bystrica

Horehronci zmenili názov na Regionálne združenie mesta a obcí Horehronia

Jedným z výsledkov nedávneho prvého tohtoročného snemu Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia a Stredného rudohoria je i zmena názvu, na ktorom sa uzniesli primátor Brezna

Dnes v Matejovom dome: Spod šikovných rúk

V rámci cyklu Čo sa skrýva v depozite sa stretnete s konzervátorkou Janou Packovou a reštaurátorom Milošom Packom.

Februárová Bystrická hodinka bude o Teofilovi Stadlerovi

V Banskej Bystrici je po ňom pomenované nábrežie. Teofil Stadler neodmysliteľne patrí do histórie mesta pod Urpínom. Čo o ňom vieme?

Teofil Stadler na maľbe D. Skuteckého

Rozbor starej jedle priniesol nové poznatky o kaštieli Radvanských

Dendrochronologický výskum ukázal, že drevené preklady strielní v západnom krídle kaštieľa vyhotovili z jedle, ktorú zoťali v zime na prelome rokov 1502/1503.

Odoberanie vzoriek pre dendrochronologický výskum.

Návštevy zakázali aj v Rooseveltovej nemocnici

V Banskobystrickom kraji je už pre návštevy uzavretých šesť nemocníc.

Rooseveltova nemocnica.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vybrali SME

Už ste čítali?