Streda, 20. november, 2019 | Meniny má Félix

Gymnázium Andreja Sládkoviča oslavuje

Ako vzniká história? Tvoria ju malé i veľké okamihy každého dňa, ale najmä ľudia, ktorí sú v nich prítomní. Koľko takých okamihov sa odohrá za sto rokov? A koľko ľudí sa v nich vystrieda?

(Zdroj: GAS)

BANSKÁ BYSTRICA. Gymnázium Andreja Sládkoviča naplnilo nedávno sto rokov svojej novodobej existencie. Celý školský rok 2018/2019 sa preto nesie v znamení osláv tohto jubilea.
Ich súčasťou boli podujatia venované spomienkam na osobnosti a udalosti, ktoré bohatú históriu tejto školy tvorili, ale aj aktivity, ktoré spájajú jej slávnu minulosť so súčasnosťou a budúcnosťou. Podľa dochovaných historických prameňov sa počiatky gymnázia – predchodcu dnešnej školy – datujú do roku 1648.
Odvtedy zaujíma banskobystrické gymnázium významné miesto v dejinách celého slovenského školstva, na čo spomína aj Svetozár Hurban Vajanský, ktorý v roku 1897 napísal: „Katolícke gymnázium banskobystrické, pri všetkých nástrahách a protivenstvách, bude zaujímať čestné miesto v histórii slovenskej vzdelanosti i slovenského utrpenia vďaka šťastnej minúte, ktorá priviedla Štefana Moysesa na biskupský prestol banskobystrický.“
Vďaka snahám biskupa Štefana Moysesa je už v roku 1850 vyučovacím jazykom na škole slovenčina. Aj napriek silnejúcej maďarizácii sa škole niekoľko desaťročí darilo vzdelávať a vychovávať v slovenskom národnom duchu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Z novodobej histórie

Novodobá história gymnázia sa začína písať so vznikom Československej republiky. V januári 1919 je štátne vyššie gymnázium v Banskej Bystrici prevzaté do československej správy a následne vo februári 1919 vzniká Gymnázium A. Sládkoviča ako nástupnícka organizácia štátneho vyššieho, kráľovského, katolíckeho gymnázia so sídlom v Banskej Bystrici.
Meno po slávnom štúrovskom básnikovi nenosí škola náhodne. Pripomína si tak odvážny vlastenecký čin študentov banskobystrického štátneho vyššieho katolíckeho gymnázia zo dňa 1. novembra 1876.
Vtedy sa Ferko Urbánek, Jaroslav Vlček, Danko Bothár, Ferko Klein a Jozef Kačka rozhodli, že na hrob básnika Andreja Sládkoviča v Radvani položia veniec, aby si v dobe zákazov uctili jeho pamiatku a aj tým vyjadrili svoj protest proti pomaďarčovaniu. Nasledovalo prísne vyšetrovanie a všetkým zúčastneným hrozilo vylúčenie. Zachránilo ich len to, že Ferko Klein zobral celú vinu na seba a zo školy odišiel.
Zmeny, ovplyvnené na jednej strane politickým vývojom a na druhej strane postupne prijímanými školskými reformami, sa dotkli aj názvu školy. Kým ešte pred 2. svetovou vojnou sa gymnázium mení na Štátne slovenské reálne gymnázium, po jej skončení bol gymnáziu opätovne vrátený jeho pôvodný názov – Štátne gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Tento proces uzatvára prijatie školskej reformy v roku 1953, ktorou sa aj Gymnázium A. Sládkoviča mení na jedenásťročnú strednú školu.
Aj ďalšie desaťročia 20. storočia boli poznačené mnohými zmenami. Reformou školstva z roku 1960 zanikajú jedenásťročné stredné školy a vznikajú stredné všeobecnovzdelávacie školy. Tento proces sa dotkol aj gymnázia, ktorého názov sa týmto zmenám prispôsobuje. V roku 1970 prišla opäť zmena a Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Banskej Bystrici sa mení na Gymnázium na Nábreží duklianskych hrdinov (dnes Štefánikovo nábrežie).

Veľký záujem o štúdium

Záujem o štúdium v 70. rokoch 20. storočia bol taký veľký, že kapacita školy nedokáže vyhovieť všetkým uchádzačom. Aj z tohto dôvodu sa v školskom roku 1976/ 1977 gymnázium rozdelilo na dve samostatné školy – pôvodné Gymnázium na Nábreží Duklianskych hrdinov a na Gymnázium na Tajovského ulici, ktoré v roku 1989 dostalo čestný názov po ďalšom slávnom slovenskom spisovateľovi Jozefovi Gregorovi Tajovskom. Začala sa éra existencie dvoch veľkých rivalov – „horného“ a „dolného“ gymnázia.
Koncom 70. rokov sú na Gymnáziu na Nábreží duklianskych hrdinov zriadené triedy zamerané na prípravu športových talentov.
Práve ich vznik predurčil ďalší vývoj školy, ktorý vyústil do vzniku Gymnázia a Internátnej športovej školy. Toto zaujímavé spolužitie končí po zamatovej revolúcii, kedy opäť dochádza k rozdeleniu školy oddelením klasických gymnaziálnych tried od športových (následný vznik dnešného Športového gymnázia).

Koniec provizórnych podmienok

Prelomovým rokom v histórii školy je rok 1993. Po všetkých politických zmenách, školských reformách a deleniach je škole navrátené jej pôvodné meno – Gymnázium Andreja Sládkoviča. A uzatvára sa aj doba provizórnych podmienok a presunov dokončením súčasnej budovy na Komenského ulici. V školskom roku 1994/1995 Gymnázium Andreja Sládkoviča otvára svoje brány v novom sídle a začína písať ďalšiu kapitolu svojej histórie.

Významní absolventi

Medzi významných absolventov školy v období rokov 1919 – 2019 patrili napríklad: Daniel Petelen – lekár, chirurg; Alexander Matuška – literárny vedec a publicista; Ján Cikker – hudobný skladateľ, Štefan Žáry – básnik; Karol Zachar – herec; Peter Karvaš – dramatik a prozaik; Bohuslav Cambel – geochemik, dlhoročný rektor Univerzity J.A. Komenského v Bratislave; Štefan Nosáľ – umelecký vedúci a choreograf folklórneho súboru Lúčnica, Juraj Sarvaš – významný herec, scenárista, dlhoročný pedagóg; lekári Emil Bielik, Vladimír Plintovič a Juraj Frajt – generálny riaditeľ Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, Peter Tomka – právnik a diplomat; Deana Horváthová Jakubisková – herečka a producentka; Beata Kosová – pedagogička, bývalá rektorka Univerzity Mateja Bela; Marián Chudovský – operný režisér, bývalý generálny riaditeľ Slovenského národného divadla; Iveta Škripková – riaditeľka Bábkového divadla Na rázcestí; Miroslav Kmeť – historik a pedagóg; Branko Slobodník – pedagóg, bývalý dekan Technickej univerzity vo Zvolene; Stanislav Mičev – riaditeľ Múzea SNP.
Nositeľmi zelenej maturitnej stužky Gymnázia Andreja Sládkoviča sú napríklad aj: Martina Kisková – prvá dáma Slovenskej republiky, zlatí hokejoví chlapci, spolužiaci z jednej triedy Vladimír Országh a Michal Handzuš, Peter Strenáčik – muzikálový herec Hudebního divadla Karlín v Prahe, Pavel Graus – scenárista a dramaturg, Jana Kirschner – speváčka a skladateľka, Simona Simanová – redaktorka a moderátorka Slovenskej televízie, Dáša Omastová – redaktorka a moderátorka Slovenského rozhlasu, Adam Lehocký – športový redaktor televízie Markíza a regionálnej televízie Hronka, Katarína Kováčiková – redaktorka a moderátorka televízie JOJ, Izidor Matušov – softvérový inžinier – špecialista spoločnosti Google v Zurichu, Pavel Szobi – historik a pedagóg European University institute vo Florencii.

Výstava k výročiu

Bohatú históriu školy si môžu študenti, ale aj široká verejnosť v súčasnosti pripomenúť na výstave 100 rokov Gymnázia Andreja Sládkoviča, ktorá bola slávnostne otvorená v priestoroch školy v decembri 2018. Autorom výstavy je historik PhDr. Vladimír Sklenka, PhD. Jej expozíciou vás budú sprevádzať priamo študenti GAS. Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bolo aj stretnutie s prof. Pavlom Martuliakom a prezentácia jeho najnovšej publikácie Štátne československé gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici (1919 – 1953), ktorá mapuje pohnuté roky vzniku a rozvoja školy.

Som niekto, som z GAS

Heslom študentov Gymnázia Andreja Sládkoviča je „Som niekto, som z GAS“. GASákom na jeden deň sa na rovnomennom podujatí, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2018 v rámci série sprievodných akcií pri príležitosti osláv storočnice, mohli stať aj žiaci základných škôl z Banskej Bystrice a okolia.
Netradičné vyučovanie pre nich začalo hodinou „mozgostrasenia“.
Na zvedavé otázky z geografie, dejepisu, slovenského jazyka odpovedali a aj svoje logické myslenie si preverili trojčlenné žiacke tímy. Symbolické vyučovanie pokračovalo hodinami čarovania v chémii, objavovania v biológii a hľadaním svetla na tvorivých dielňach v CO kryte. Ktovie, možno sa medzi nimi nájdu nasledovníci významných absolventov tejto školy.

Slávnostná akadémia

Oslavy storočného jubilea Gymnázia Andreja Sládkoviča vyvrcholili 7. februára 2019 slávnostnou akadémiou, ktorú pod vedením svojich pedagógov pripravili študenti GAS. Prekvapením na úvod bol videopríhovor prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku. Svoje blahoželania ďalej pripojili predseda BBSK pán Ing. Ján Lunter a zástupca primátora mesta Banská Bystrica pán Ing. Milan Lichý.
Po slávnostnom prejave riaditeľky školy PhDr. Ivety Onuškovej pokračoval program, v ktorom sa pozvaní hostia i diváci z radov absolventov i súčasných študentov slovom, hudbou i tancom, veselo i vážne preniesli storočnicou školy a pripomenuli si udalosti a významné osobnosti, ktoré písali históriu Gymnázia Andreja Sládkoviča. Vrchol programu patril nesmrteľným veršom Maríny, ktoré interpretovali bývalí i súčasní študenti GAS a hlavná hviezda večera – jeden z najstarších absolventov gymnázia – pán Juraj Sarvaš.

Škola – základ života

„Ako sa hovorí, škola je základ života, a v tej našej máme vytvorené všetky predpoklady, aby sme mohli našich študentov kvalitne pripraviť na život dospeláka,“ pripomína PhDr. Iveta Onušková, riaditeľka Gymnázia Andreja Sládkoviča. „V súčasnosti v nej študuje 458 žiakov. Práve im, ale aj všetkým potenciálnym záujemcom ponúkame možnosti vzdelávať sa v jazykových a informatických učebniach, laboratóriách, športovať v telocvični i v centre halového veslovania. Svoju tvorivosť môžu študenti prejaviť v školských dielňach.“
Žiaci si svoje vedomosti zveľaďujú nielen na klasických hodinách, ale aj účasťou na rôznych prírodovedných, jazykových, športových i humanitných súťažiach a olympiádach, z ktorých si často študenti prinášajú významné ocenenia.
Učitelia sa snažia rozšíriť žiacke obzory prostredníctvom inovatívnych metód, zapájaním sa do rôznych workshopov, diskusií, debát a projektov. Už niekoľko rokov majú študenti možnosť získať medzinárodný nemecký jazykový diplom. Dlhoročnú históriu majú aj triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.
Škola ponúka aj možnosť štúdia umeleckých predmetov, informatiky a dáva priestor aj žiakom so všeobecným intelektovým nadaním.
Škola však nežije len písomkami, testami a skúšaním, ale aj rôznymi športovými a mimoškolskými akciami, ako napríklad Športový deň, Roman crossfit challenge, Gasball, Gascup, Crazy week, či viacerými charitatívnymi aktivitami pre deti z detských domovov, pre ženy z krízového centra a opustené a týrané zvieratá.
Nie síce storočnú, ale niekoľkoročnú históriu má aj tradičné hokejové derby medzi Gymnáziom A. Sládkoviča a Gymnáziom Jozefa Gregora Tajovského.
Študentské časy... krásne časy školácke... Už celých sto rokov, každým dňom žiaria triedy Gymnázia Andreja Sládkoviča múdrosťou svojich učiteľov a mladosťou svojich študentov.
A každá generácia študentov, bývalých i súčasných, každý absolvent si v srdci odnáša balíček krásnych spomienok. Na svoju mladosť, na svoje lásky a na svoju školu.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vlastný biznis? S kvalitným účtom sa živnosť rozbieha ľahšie
 2. Dlhopisy a zmenky: fixný výnos 5,5 - 7 % p.a.
 3. Tri základné kroky: Ako sa starať o pacienta s inkontinenciou
 4. Rýchly úver sa dá získať aj bez zložitých zmlúv
 5. Tipy na lyžovačku v Rakúsku
 6. Pozrite sa, ako fungujú asistenčné systémy Volkswagenu
 7. Dokážu dávať škôlkári pozor na ceste? Otestovali sme ich
 8. Známe osobnosti prezradili, do ktorej krajiny sa nechcú vrátiť
 9. Dajme ojazdeným pneumatikám druhú šancu. Nič nás to nestojí...
 10. Rýchly úver sa dá získať aj bez zložitých zmlúv
 1. Slováci sa najčastejšie stretávajú pri spoločnom stole na večeru
 2. Rýchly úver sa dá získať aj bez zložitých zmlúv
 3. Tipy na lyžovačku v Rakúsku
 4. SEAT predstavil e-Scooter
 5. Pozrite sa, ako fungujú asistenčné systémy Volkswagenu
 6. Známe osobnosti prezradili, do ktorej krajiny sa nechcú vrátiť
 7. Dlhopisy a zmenky: fixný výnos 5,5 - 7 % p.a.
 8. Dokážu dávať škôlkári pozor na ceste? Otestovali sme ich
 9. Changes to the Public Procurement Law – Take Two
 10. Tatras guide: A fresh take on the stunning soul of Slovakia
 1. Už iba dnes: Predplatné SME.sk za mimoriadnu cenu 12 376
 2. Hodnotenie profesionála: Aká je dovolenka v Thajsku? 12 171
 3. 5 prekvapivých vecí, ktoré menia náš svet a ani o tom nevieme 7 353
 4. Tri základné kroky: Ako sa starať o pacienta s inkontinenciou 7 019
 5. Vysokoškolský bedeker: Na ktorú univerzitu poslať prihlášku? 6 543
 6. Kedy sa vám jazda na LPG oplatí, ako servisovať a kde netankovať 6 460
 7. Známe osobnosti prezradili, do ktorej krajiny sa nechcú vrátiť 6 350
 8. Ako efektívne doplniť železo? Odpovedá MUDr. Radovan Juríček 6 215
 9. Dokážu dávať škôlkári pozor na ceste? Otestovali sme ich 5 954
 10. Tipy na lyžovačku v Rakúsku 5 869

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Vedeli ste, že aj kuchynský olej môžete recyklovať?

Téma recyklácie hýbe svetom. Vedeli ste, že aj použitý olej z varenia má svoje opätovné využitie? V jeho zbere aktuálne pomáha spoločnosť Kaufland.

Nezvestného muža našli v stene strmej Jelenskej skaly. Už však nejavil známky života.

Minister obrany navštívil v Selciach storočnú vojnovú veteránku

Obec Selce v Banskobystrickom okrese navštívil v stredu minister obrany Peter Gajdoš (SNS), aby prišiel osobne zablahoželať storočnej účastníčke národného boja za oslobodenie.

Storočná jubilantka sa ministrovej gratulácii potešila.

Petíciu proti lyžiarskej hale na Donovaloch už podpísalo takmer 20 tisíc ľudí

Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že posudzovanie vplyvu stavby na životné prostredie bolo minulý rok a voči výsledku sa vtedy nikto neodvolal.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Havária na odkalisku: Dolinou sa valila voda

Po daždi dve z troch odkalísk pri Dúbrave nevydržali nápor vody, nastal havarijný stav.

Pri domových prehliadkach v Čadci našli niekoľko zbraní

Domové prehliadky ešte stále prebiehajú.

Pozrite si fotogalériu z diaľnice D3 na Kysuciach

Diaľnica odľahčí kolabujúcu dopravu.

Vybrali SME

Už ste čítali?