Sobota, 23. január, 2021 | Meniny má MilošKrížovkyKrížovky

Meditáciou proti stresu

Relaxácia skutočnej meditácie má nezmerateľné blahodárne účinky na všetkých úrovniach našej bytosti bez nebezpečia akejkoľvek ujmy.

Sahadža-joga je unikátna metóda meditácie založená na prebudení vrodenej vnútornej energie je urená na to, aby umožnila optimálnu funkciu innosti organizmu. Systém lieenia v sahadža-joge ideálne dopa modernú medicínu a snaží sa ukáza každému z nás dokonalý a jednoduchý spôsob prevencie a nespolieha sa len na odborné medicínske zásahy.
Najväčší výskum biologických účinkov sahadža-jogy bol vykonaný v Indii Dr. Raiom, ktorý klinické posudky na meditáciu zverejnil v knihe “Medical science enlightened”. Ako uviedol Prof. Dr. U. Rai, väčšina experimentov na rôznych skupinách meditujúcich odhalila, že praktizovanie meditácií je doprevádzané znížením neurotických depresií, úzkosti, k podráždenosti a vysokého krvného tlaku. Zvyšuje sa sebakontrola, sebauvedomenie a stav šťastia.
Podľa Prof. Dr. U. Raia, vedúceho katedry fyzoiologie, Suchety Kripalani Hospital, Nové Dílí z vedeckých štúdií o účinku sahadža-jogy na ľudské telo a myseľ v prevencii proti ochoreniam zo stresu, ktoré boli publikované v časopise Medzinárodnej lekárskej vedec-kej akadémie, zv. 2, marec 1988: „Riadenie stresového faktora prostredníctvom liekov bolo použité bez ohľadu na ich vedľajšie účinky a povahové rysy, ktoré vyvolávajú. Avšak liekmi (či drogami) nedosiahneme dlhotrvajúce odpovede na zastavenie silných stresov. Boli vyskúšané rôzne relaxačné techniky, meditácia a pod. na zníženie účinkov stresov na telo. Nedávno Šrí Matadži ukázala, že sahadža-joga je jednoduchá na naučenie a v skutočnosti spontánna a ľahká. Je založená na vnútornej technológii. Vnem chladného vánku vychádzajúci z dlaní a vrcholu hlavy potvrdzuje prebudenie kundalini. Po jej prebudení človek vchádza do štádia sebauvedomenia a bezmyšlienkovitého vedomia - blaženého štádia hlbokej relaxácie tela a mysle. V správe boli študované niektoré účinky sahadža-jogy na rýchlosť srdca, krvný tlak, galvanický odpor kože, krvnú kyselinu mliečnu a obsah kyseliny vanilmandľovej (metabolit adrenalínu) v moči tak, aby bolo možné definovať rolu sahadža-jogy v strese. Závery sú také, že praktizovanie sahadža-jogy spôsobuje výz-namné fyzoiologické zmeny u sahadža jogínov ustálením rovnováhy medzi sympatickou a parasympatickou reakciou. Je zrazená sympatická dominancia, ktorá je obvyklá v situáciách stresu. Tak sahadža-joga pos-kytuje podporu proti stresu a stáva sa prevenciou proti ochoreniam zo stresu.”
V článkoch “Účinky praktizovania sahadža-jogy na pacientov s psychosomatickými ochoreniami” a “Psychologické účinky prebudenia kundalini pomocou sahadža-jogy” od Dr. Deepaka Chugha a Dr. Sandeepa Sethiho boli zverejnené ne-dávne výskumy, ktoré odhalili nasledujúce zmeny počas me-ditácie: Na začiatku meditácie sa zvyšuje alfa amplitúda mozgových vĺn. Neskôr sa v meditácii objavuje sled theta amplitúd, často zmiešaných a amplitúdami alfa. Počas hlbokej meditácie sa objavujú impulzy vysokej frekvencie beta. Významné a pozoruhodné je zníženie rýchlosti srdca, rýchlosti dýchania, spotreby kyslíka, zlepšenie vzhľadu kože a zvýšenie chladného vánku nad vrcholom hlavy.

Skryť Vypnúť reklamu

Základom pre pochopenie a vedecký výklad procesov, ktoré sa odohrávajú v subtílnom systéme človeka počas vystúpenia energie kundalini je štúdium tzv. “torzného poľa”. Fyzika až donedávna skúmala všetky deje len v rámci gravitačných a elektromagnetických polí. Mnoho vedcov je presvedčených, že prakticky všetko, čo bolo v sahadža-joge popisované ako “zázraky” či fenomenológie môže súčasná fyzika hodnoverne objasniť pomocou teórie o torzných poliach. Už na konci 80. rokov sa vedelo, že torzné polia sú univerzálne, schopné produkovať torzné toky a torzné vlny. Zistililo sa, že torzné žiarenie je predávané informačne, prakticky bez straty energie. V dnešnej dobe už má každý človek možnosť tieto jemné energie vnímať aj bez použitia zložitých zariadení a to po prebudení vnútornej enerie kundalini ako chladný vánok vychádzajúci z dlaní a z vrcholu hlavy. Joga doslovne znamená “spojenie” medzi vedomím mysle a vyšším vesmírnym vedomím. Veľkí vedci moderných čias potvrdili tento proces ako bezpečný, ľahkodostupný a nekonečný zdroj energie.
Vďaka prácam mnohých experimentátorov – V. V. Kasjanova a F. A. Ochatrionových a najmä N. G. Karpova boli demonštrované aj možnosti fotovizualizácie energetických polí. V sahadža-joge bolo zhotovené veľké množstvo fotografií, ktoré zobrazili jemné vibrácie u ľudí počas meditácie. Tieto “zázračné“ fotografie zobrazujú objektívnu realitu nášho vesmíru. Meditácie sahadža-jogy vytvorili nové možnosti využitia mikro a makrodynamických proce-sov, ktoré prebiehajú vo vesmíre. Sú pre ľudí zdrojom autoregenerácie. Sahadža-joga obohatila teoretický výskum a výpočty o nové poznatky, ale čo je najdôležitejšie, sprístupnila každému človeku možnosť dosiahnuť fyzickú, mentálnu a emocionálnu rovnováhu bez vynakladania úsilia.
A ako vnímajú úinky meditácie tí, ktorí sa venujú sahadža-joge už niekoko rokov?
Veena Scialo, Londýn,
Veľká Británia
Prvá vec, ktorá sa mi stala ihneď, ako som začala meditovať bola, že sa mi nepáčil zápach a chuť alkoholu. To bolo pre mňa vtedy nezvyčajné, pretože som zvykla piť takmer každý deň. Naozaj najkrajším zážitkom je na vlastné oči vidieť, ako sa ľudia menia, ako objavujú svoju vnútornú krásu a to ich ubezpečí v tom, že kundalini je žijúca energia a v každom z nás čaká, aby osvietila každú našu bunku. Zistila som, že ľudia, ktorí nepraktizujú sahadža jogínske meditácie sú uväznení v mentálnych projekciách a komunikujú na úrovni, ktorá sa môže blížiť súťaženiu medzi názormi, ktoré nie je ničím iným ako bojom medzi dvoma egami. Sahadža jogíni sú omnoho viac odpútaní, ich konverzácia je často radostnou výmenou skúseností a láskavou podporou toho druhého. Oslavy sahadža jogínov sú plné žartov a zábavy bez toho, aby k tomu potrebovali alkohol alebo drogy. Ak hľadáte vnútorný mier, tak ako aj mier vo svete, nemárnite čas a vyskúšajte sahadža-jogu. Nielenže to naozaj funguje, ale máte na to právo.

Skryť Vypnúť reklamu

Dr. Christina Bruce,
Londýn, Veľká Británia
Meditácia mi dáva vnútornú rovnováhu, spokojnosť, sebakontrolu, radosť, poznanie o sebe a o svete, lepšie zdravie, pocit spolupatričnosti, predvídavosť. Cítim sa veľmi dobre, som spokojná, vyrovnaná, mám jasnú myseľ a hlavu naplnenú láskou a radosťou. Veľmi dobré zážitky mám z veľmi dobrej a hlbokej meditácie. Mám pocit jednoty a pochopenia sveta, ktorý som predtým s ničím nedosiahla. Tiež veľa takzvaných zázrakov sa udialo, a deje sa, ako keď sa dostanete na to správne miesto v správnom čase zhodou okolností. Pomocou meditácií sa dá zbaviť vážnych zdravotných problémov.

Zuzana Orlová,
Brno, Česká republika
Meditovať som začala pred dvoma rokmi cez prázdniny. Bolo to potom, ako som hľadala zmysel života v rôznych náboženstvách, filozofiách a knihách… Od septembra som potom začala chodiť na pravidelné programy pre začiatočníkov a víkendové semináre. Sahadža jogínska meditácia mi dáva uvoľnenie, relaxáciu, pocit úplnosti, dokonalého šťastia, pokory, vďačnosti za to, čo sa mi dostáva. Keď ráno meditujem, tak sa počas dňa cítim omnoho lepšie, spokojnejšie a vyrovnanejšie, ale keď to nestihnem, alebo sa mi nechce - to potom nemám náladu a nič sa mi nedarí, takže nakoniec sa aj tak k meditácii posadím. Počas meditácie v sebe cítim veľkú lásku a pokoru, pokoj a mier vo vnútri, cítim ako moja kundalini stúpa a pracuje v jednotlivých čakrách, ako sa o mňa stará a opravuje to, čo je vo mne „poškodené“. Cítim sa úplne a slobodne. Tiež sa snažím viac usmievať, viac vnímať ostatných, starať sa o nich. Už ma nelákajú zábavy typu krčma, disko, alkohol a cigarety.

Skryť Vypnúť reklamu

Lenka Hrachová, Brno,
Česká republika
Pri meditácii postupne odchádza stres a napätie, človek dostane pozornosť do vnútra a uvedomuje si, že nie je sám, ale je súčasťou celku. Nachádzam odpovede na svoje otázky a keď mám niečo v bežnom živote riešiť, tak na to prídem väčšinou v meditácii. Na začiatku bol pre mňa zážitok, keď som začala cítiť vibrácie a to tak silne, že bolo jasné, že si to nenahováram. A potom, keď si moje okolie začalo všímať zmeny, zmeny k lepšiemu a stále sa pýtali, čo sa so mnou stalo. Cítim v sebe väčšiu jemnosť a citlivosť. Zlepšila sa mi intuícia a veci sa mi samy viac daria. Na to, aby som sa niekde bavila, nepotrebujem alkohol, dobrú náladu viem získať inak. Nemám potrebu sebapresadzovania, pretože sa vo vnútri cítim spokojná. Nemám pocit samoty a neistoty, pretože viem, že je tu sila, ktorá mi pomáha a stará sa o mňa. Putovanie do ľudského vnútra je veľmi zaujímavé a stále je čo objavovať.
Marta Janovičková,
Bratislava
So sahadža-jogou som začala na jar v roku 1990, po otvorení hraníc sme našli oznam v Bratislave, že v Hainburgu sa konajú programy sahadža jogy. A tak sme išli piati z Bratislavy. Ďalšie stretnutie už bolo v Bratislave a tak začala sahadža joga na Slovensku. Sahadža joga mi dala vnútornú rovnováhu a vyrovnanosť. Zistila som, že život nie sú len problémy a starosti, ale život je v prvom rade radosť. Sahadža-joga ma naučila žiť v prítomnosti a tešiť sa z nej, naučila ma mať rada všetkých ľudí bez rozdielu pleti, národnosti a veku. Dala mi vnútornú spokojnosť a mier, toleranciu a porozumenie k druhým ľuďom. Naučila som sa pracovať a žiť s nadhľadom nad vecou, nebyť ponorená do vecí. Sahadža-joga mi dala dobrú pozornosťna veciach, ktoré robím, na živote, ktorý žijem. Asi sa to všetko ani nedá opísať, je toho skutočne veľa. Najväčší rozdiel cítim v tom, že si zachovávam vnútorný pokoj pri akejkoľvek situácii pri zachovaní nadhľadu nad vecou. Pritom všetko reálne vnímam a vidím. Som uchránená od rozčúlenia, od hnevu, od stresu a od všetkých negatívnych vlastností. Nebývam chorá. Môj život je pokojný a radostný. Mám pocit, pri porovnaní s mojimi rovesníčkami, ktoré nemeditujú, že nestarnem, ale naopak udržiavam si v sebe mladosť. Človek môže zmeniť len sám seba. Každý máme slobodnú vôľu. Ľuďom, ktorí nemeditujú želám, aby našli v sebe želanie poznať pravdu, v prvom rade o sebe samých. Kto sme a kde ideme. A potom už stačí len meditovať. Pozývame ich medzi nás a radi im to ukážeme a vysvetlíme. Život je skutočne potom životom a radosťou.
Meditačné techniky sahadža-jogy sú vyučované bezplatne v Banskej Bystrici na ČSA 20. Najbližšie sa bude konať úvodný program 23. septembra o 16:30 a od 25. septembra začína kurz pre začiatočníkov, ktorý bude pokračovať každý pondelok o 16:30. Info: www.sahajayoga.sk; 0907 342 817.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 38 946
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 37 210
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 426
 4. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 9 865
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 048
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 939
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 235
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 918
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 716
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 608
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Skríningové testovanie bude v Banskej Bystrici pokračovať zajtra.

1 h
Antigénové testovanie na koronavírus.

Niektoré obce nášho regiónu testujú na nezvyčajných miestach. Napríklad v horehronskej obci Beňuš sa testuje v dome smútku.

3 h
Testovanie v základnej škole na Radvanskej.

Mesto zverejnilo prvé priebežné čísla zo skríningového testovania.

8 h

Sneh môže aj namŕzať, jazdite opatrne.

8 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Situácia v Žiline je po otvorení odberových miest pokojná.

8 h

Polícia prenasledovala auto z Oravy až na Liptov. Komjatnou už vodič neprešiel.

7 h

Policajti začnú novú technológiu využívať od soboty.

22. jan
AKTUALIZOVANÉ 23. 1. o 21.24 o vyjadrenie prednostky OÚ

Zaočkovali aj 34-ročnú prednostku za OĽaNO v Nitre

Prednostka neodpísala, rezort vnútra poslal len všeobecné stanovisko.

22. jan

Už ste čítali?