Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

Park kultúry a oddychu oslavuje 45 rokov

Roky rozdávali radosť, úsmevy, ale i poučenie

Je to už 45 rokov, čo vtedajší radní Banskej Bystrice schválili vznik Parku kultúry a oddychu. Za ten čas sa v jeho súboroch vystriedali stovky účinkujúcich, z ktorých vyrástla nejedna osobnosť. Pracovali tam desiatky, ba stovky ľudí. Ľudí, ktorí rozdávali radosť, úsmev, ale i poučenie.

Tak sa to všetko začalo

Park kultúry a oddychu vznikol v roku 1961. Z historických dokumentov sa môžeme dočítať, že Uznesením Rady MsNV (mestského národného výboru) v Banskej Bystrici sa schvaľuje zriadenie PKO ako príspevkovej organizácie, spravovanej a riadenej odborom pre školstvo a kultúru. Do vienka dostala budovu so sálou a celkovým príslušenstvom na Stalinovej ulici číslo 4 (pravdepodobne dnešná Robotnícka ulica), Robotnícky dom, amfiteáter, Leninov park (terajší Mestský park), plážové kúpalisko, tenisové dvorce, volejbalové ihrisko, zimný štadión, lyžiarsky vlek, ba i lyžiarsky mostík.
Istý čas bolo PKO veľkou organizáciou, ktorá zamestnávala viac ako dvesto ľudí. Zastrešovala aj umelecké besedy v okolitých obciach, k PKO patrilo Kultúrne a spoločenské stredisko na Spojovej ulici, kultúrne domy v Kremničke i Radvani a na čo si budú skôr narodení Bystričania určite pamätať - aj kolotoče (dobový názov bol pre ne „umelecko–technická zábava).

Skryť Vypnúť reklamu

Od Bystrických zvonov po zváračov
V parku existovalo množstvo kurzov. Hudobné, výtvarné, jazykové, tanečné, šitia, atď. Istý čas viedlo aj Zváračskú školu. Fungovala ako školiace stredisko nielen pre zváračov, ale i pre elektrikárov či obsluhu vysokozdvižných vozíkov. V roku 1985 okrem toho vzniklo Kultúrno–informačné stredisko (KIS), ktoré zabezpečovalo aj predpredaj vstupeniek na všetky kultúrne podujatia v meste. Neskôr sa zameralo i na sprievodcovskú službu v Banskej Bystrici.
V tom období pripravoval park množstvo koncertov, besied a súťaží. Veľmi slávne bývali festivaly ako Bystrické zvony, Interpretačná súťaž Slovenska, ktoré organizovali so Slovkoncertom. Dobré meno mali i ďalšie podujatia, ktoré si okrem spomínajúcich Bystričanov–pamätníkov pripomenú terajší aj bývalí pracovníci parku na pravidelnom každoročnom stretnutí „veteránov“.

Skryť Vypnúť reklamu

Nová doba, nové trendy
Po roku 1989 prišiel park o hlavnú sálu na Skuteckého ulici, o Divadlo hudby, kultúrne domy v Radvani a Kremničke. Do správy dostal kino Urpín a na čas i kino Hviezda. No ich sály nie sú viacúčelové, čo obmedzuje ich využitie. Ba aj ich technický stav je už dávno za zenitom. Počet zamestnancov PKO sa neustále znižoval, dnes ich tam pracuje len sedemnásť. Napriek tomu je stále bystrické „Pékaó“ pojmom, ktoré od Bystrice a Bystričanov nemožno oddeliť, hoci podujatia, na príprave ktorých treba veľmi tvrdo pracovať, berú domáci ako samozrejmosť. Bez nich by si mesto pod Urpínom už ani nevedeli predstaviť.
„Nová doba priniesla so sebou aj novšie trendy“ – hovorí riaditeľ PKO Mgr. Asen Almáši. „V rámci PKO sa v Banskej Bystrici predstavili aj také svetoznáme kapely ako Nazereth, Jethro Tull, Sweet. Ale aj Lucie Bílá, František Nedvěd, Lucie, Desmod a mnoho ďalších. Náš park sa v rámci svojich možností snaží o poskytnutie priestoru všetkým oblastiam kultúry s dôrazom na rozšírenie kultúrneho diania do všetkých mestských častí. Poskytuje priestor na realizáciu aj mladým, zmysluplne vypĺňa ich voľno, čo je najlepší a najosvedčenejší prostriedok v boji proti drogám a zvyšujúcej sa kriminalite mládeže.“

Skryť Vypnúť reklamu

Kultúra stojí peniaze, nekultúrnosť...
„Kultúra stojí peniaze“ – pripomína Asen Almáši. – „Ale nekultúrnosť nás stojí omnoho viac. Preto pevne verím, že Banská Bystrica si nájde v komplexných projektoch strategického plánovania miesto a nekomerčnú kultúru, v národných projektoch priestor na zachovávanie kultúrneho dedičstva.“
A ešte toľko: hoci v priebehu rokov vzniklo v Bystrici niekoľko súkromných umeleckých agentúr, Park kultúry a oddychu Banská Bystrica zostáva naďalej hlavným garantom bystrickej mestskej kultúry. A to môže všetkých sedemnásť pracovníkov PKO len hriať pri srdci.


BYSTRINA

Folklórny súbor Bystrina len nedávno oslávil svoje dvadsiate šieste výročie a od počiatku ho vedie a zároveň je jeho choreografom Ján Pivoluska. Od vzniku súboru sa v ňom vystriedalo vyše tristo členov a pôsobilo v ňom viacero významných osobností folklóru. Súbor získal mnoho ocenení a poznajú ho diváci nielen v mnohých štátoch Európy, ale aj Ázie a Afriky. V súčasnosti má 55 členov a tanečnú, hudobnú a inštrumentálno–spevácku zložku. Účinkujú v ňom prevažne mladí ľudia, stredoškoláci.

ZVONČEK

Detský spevácky zbor Zvonček vznikol už v roku 1974 a za tie roky vychoval asi šesťsto nádejných malých speváčikov. Dominantným poslaním zboru je podchytenie hudobne talentovaných detí, rozvoj speváckych schopností. Ale detí, ktoré ešte nenosia školskú tašku. V súbore dokonca účinkovali už aj trojročné deti! Ich doteraz najväčším úspechom je zlata medaila, ktorú dostali v Olomouci v roku 1999 na súťaži Svátky písní.

BLESK

Blesk, súbor moderného, scénického a dance–show tanca existuje už viac ako tridsať rokov a účasťou na celoslovenských prehliadkach sa predral do vedomia slovenskej tanečnej verejnosti. PKO úspešne reprezentoval na vrcholných podujatiach amatérskeho moderného tanca Discodrom v Prostějove a so svojími samostatnými celovečernými projektmi, ktorých premiéry boli v banskobystrickej Štátnej opere, vystúpili vo viacerých slovenských mestách. Súbor získal ocenenia na majstrovstvách Slovenska, Európy i sveta.

PEGAS

Medzi mladšie súbory patrí Pegas, vznikol v roku 1991 a jeho členovia sa nadchli pre country. Venujú sa square–dance tancom. Pegas je členom Európskej asociácie square dance EASD a pre jeho členov sa už stalo tradičným medzinárodné stretnutie tanečníkov square a round dance, ktoré býva v januári.

TO, ČO UŽ JE TYPICKÉ

Niektoré festivaly či programy sa stali už vyslovene typickými. Povedzme tie najmasovejšie - ako Dni mesta či vítanie Nového roka na Námestí SNP. Alebo ako cyklus obľúbeného programu Hrajteže mi, hrajte. Jeho cieľom bolo predstaviť osobnosti folklóru – spevákov, etnografov či muzikantov. Cieľom bolo vzdať hold slovenskému slovu, ľudovej piesni, priblížiť obyčaje dedov, naučiť deti počúvať ľudovú pieseň. Žiaľ, pre nedostatok financií museli cyklus v roku 1992 zrušiť. Našťastie sa ho, v spolupráci so Slovenským rozhlasom, podarilo v roku 2000 obnoviť. Tento rok pripravili podujatie Hrajteže mi, hrajte, v kine Urpín na 24. novembra. Venovali ho dvom jubileám - 80. výročiu rozhlasového vysielania a 45. výročiu PKO.
Nemožno nespomenúť Festival zborového spevu Viliama Figuša- Bystrého, Medzinárodný dixielendový festival, ktorý od roku 2000 prebieha zároveň aj v Česku, Poľsku a Maďarsku v rámci projektu Visegrádskej štvorky. To isté sa týka Hudobnej jari, podujatia, ktoré sa snaží o obrodu vážnej hudby na strednom Slovensku, či Hudobnej jesene, festivalu, ktorý je voľným pokračovaním festivalu Dni komornej hudby.

ČO MÔŽEME OČAKÁVAŤ

Keď už hovoríme o Parku kultúry a oddychu v Banskej Bystrici, nemožno nezačrieť i do toho, čo bystrickí kultúrnici pripravili na najbližšie obdobie. V novembri, ako sme už spomínali, to bude najmä podujatie Hrajteže mi, hrajte, na ktorom sa okrem iných predstavia Jožka Černý, Ján Ambróz a Hanka Hulejová. Na december, hneď prvý deň v mesiaci, je pripravený v kine Urpín slávnostný koncert Vojenskej hudby v Banskej Bystrici pri príležitosti jej 50. výročia. Tradičné privítanie Mikuláša, ktorý rozsvieti vianočný stromček, bude 6. decembra. To sú len dva z pripravovaných decembrových programov. Prezradíme, že už je pripravený i program na Silvestra. Okrem ohňostroja a novoročnej diskotéky si tí, ktorí chcú privítať rok 2007 na Námestí SNP, budú môcť vypočuť vystúpenie skupín Senzus či U. K. N. D.

Opýtali sme sa riaditeľa kultúrnej ustanovizne mesta pod Urpínom Asena Almášiho na plány do budúcnosti
„Chcel by som najprv pripomenúť, že PKO má niekoľko okruhov svojej činnosti a radi by sme rozvíjali všetky aktivity. Jedným z okruhov je cestovný ruch a informácie, ktoré zastrešuje Kultúrne a informačného stredisko (KIS). V tomto prípade je to otázka rozpočtu a plánov či vízií mestského úradu. Stredisko je potrebné vybaviť najmä technicky, na čo sa snažíme získať prostriedky aj z medzinárodných grantov, prípadne z grantov VÚC alebo ministerstva cestovného ruchu a kultúry.“ hovorí riaditeľ Parku kultúry a oddychu (PKO) Banská Bystrica Asen Almáši, ktorého sme sa opýtali, aké plány má mestská kultúrna ustanovizeň do budúcna.

Hovorili ste o ďalšom zlepšení technického vybavenia. Čím je potrebné ho doplniť?
- Našim plánom je rozšíriť informačný elektronický systém, počítačové vybavenie, servery, aby sme mohli mať čo najviac informácií nielen pre turistov, ale aj domácich. Informácie, ktorých sa u nás dožadujú, sú skutočnej rôznorodé. Od otázok, aké kultúrne podujatia sa práve uskutočňujú, cez ubytovacie kapacity, aké sú v okolí turistické destinácie až po otázky o predaji plagátov, rôzneho propagačného materiálu o meste a upomienkových predmetov. Základom je teda získať čím viac informácií, ktoré potom môže využívať čo najširší okruh ľudí.
Slovensko sa stáva turisticky stále vyhľadávanejšou krajinou, a to sa týka aj Banskej Bystrice. Turistické objavovanie mesta pod Urpínom však naráža na jazykové bariéry. Počítate s tým?
- Samozrejme. Už viac rokov je podmienkou na prijatie zamestnanca do KIS, aby ovládal minimálne jeden, ale radšej aj dva svetové jazyky. Je jasné, že turistický ruch sa stále rozvíja a tempo jeho rozvoja bude ešte vyššie. Pokiaľ nám to dovoľovali financie, tak sme sa pokúšali vydávať tlačoviny viacjazyčne. Potrebné však bude, aby všetky tlačoviny boli aspoň v najfrekventovanejších jazykoch európskeho spoločenstva.

Jednou z oblastí vášho pôsobenia je vzdelávanie obyvateľov mesta. Budete v ňom pokračovať? Podľa našich informácií napríklad jazykové kurzy, ktoré ste pripravovali, sa už netešia takej obľube ako niekedy...
- Vzdelávacia oblasť v PKO funguje už veľa rokov a do budúcna by sme ju chceli zachovať. Formy a okruh vzdelávania, rôzne smery školenia prispôsobujeme podľa záujmu. Predtým bolo skutočne oveľa viac jazykových kurzov, ktoré sa časom presunuli na jazykové školy. Sme veľmi dobrí hlavne v organizovaní rekvalifikačných kurzov. Úzko spolupracujeme s úradom práce. Najväčší záujem je o účtovníctvo, kurz športovej a klasickej masáže či kurz kuričov. Ľudia chcú také kurzy, v ktorých si môžu zvýšiť kvalifikáciu a lepšie sa uplatniť na trhu práce. A my sa im prispôsobujeme.
Vašou prvoradou náplňou práce je však kultúra. Kultúra pre obyvateľov mesta. Čo s ňou?
- Treba si uvedomiť, že PKO ako kultúrna ustanovizeň mesta Banská Bystrica má v prvom rade prioritu robiť nekomerčné akcie v Banskej Bystrici. Bez vstupného, pre široké publikum, pre všetkých záujemcov. To sú podujatia typu Mikuláš, Silvester, Dni mesta. A festivaly – ako festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého, medzinárodný dixielendový festival, mestský festival tanca a iné. Do budúcna by sme chceli skvalitňovať všetky festivaly, ale i cyklické akcie, ako napríklad Hrajteže mi, hrajte, či aktivity, ktoré robíme pre detskú onkológiu, detské domovy, domovy sociálnej starostlivosti pre mládež pod názvom Klauni rozdávajú smiech. Druhá takáto aktivita, s ktorou sme začali, sa volá za Krajšiu jeseň života. Je podobná ako pri detských domovoch, no v tejto ide o domovy dôchodcov a kluby seniorov. Títo ľudia sú často imobilní a ťažko im je zájsť do domu kultúry či do divadla. My im vieme kultúru priniesť do miesta bydliska.

V Banskej Bystrici bolo aj niekoľko megakoncertov, na ktoré ešte stále spomíname. Také ako vystúpenie skupín Jethro Tull či Iron Maiden. Tie vám, dúfame, z plánov nevypadli!
- Priznávam, že podujatia komerčné, poviem to ľudovo také, na ktoré je potrebné kúpiť si lístky, sú pre nás najmenej podstatné. Pravda, chceli by sme zachovať prím, ktorý Bystrica v uskutočňovaní takýchto koncertov mala. Organizovať ich je dnes problematické - kvôli kúpnej sile obyvateľstva. Problém je i ten, že mladí ľudia dnes chodia radšej na viacdňové festivaly. Ale záujem robiť takéto koncerty máme. Nutné však je, aby rekonštrukciou prešiel letný amfiteáter. Technologicky je zastaraný. Rovnako i sedenie a sociálne zariadenia. Mestský úrad má záujem tento problém riešiť. A to je dôležité. Pevne verím, že rekonštrukciu riešiť aj bude. A ďalej - málokedy možno zo vstupného uhradiť náklady tak, aby boli aspoň nulové. Zvlášť keď Bratislava, ale i Košice majú viac bohatých firiem, ktoré môžu sponzorsky prispieť.
Ale predsa len - máte podobný koncert aspoň v pláne?
- Uvažujeme o tom...

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 3. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 4. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 5. Päť chýb pri zateplení strechy
 6. Vitajte v postapokalyptickom svete
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 2. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 3. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 4. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 6. Úprava osobného motorového vozidla
 7. Important information for Brazilians living in Slovakia
 8. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 9. Vitajte v postapokalyptickom svete
 10. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 18 913
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 17 233
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 15 038
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 673
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 864
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 931
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 607
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 520
 9. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 302
 10. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 290
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Akcia platí len 24 hodín

LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY

Akcia platí pre nových aj existujúcich predplatiteľov, ktorí si ho predĺžia.

Táto akcia platí len 24 hodín a nebude sa opakovať.

V Rooseveltovej nemocnici zomrel na COVID- 19 iba 47- ročný pacient

Celkove na Slovensku potvrdili 17 ďalších úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19.

V Bystrici testujú nové spomaľovače

Mesto nakúpilo spomaľovacie prahy, ktoré nespôsobujú hluk ani otrasy a skúšobne ich osadilo v mestskej časti Rudlová.

Nové spomaľovače nespôsobujú hluk, ani otrasy.

Odborníci začali s diagnostikou starých mostov na sídlisku Fončorda

Na území mesta Banská Bystrica sa nachádza 42 mostov, ktoré postupne podstupujú odborné prehliadky. Väčšina z nich má už spracovaný svoj tzv. zdravotný záznam.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

V kraji sú na tom najhoršie okresy Banská Bystrica a Brezno

Včera zistili na Slovensku viac ako 2 200 nakazených. 210 z toho v Banskobystrickom kraji. 56 v okrese Banská Bystrica a 45 v okrese Brezno.

Už ste čítali?