Nedeľa, 25. október, 2020 | Meniny má AurelKrížovkyKrížovky

Sahadža-joga pomáha prekonáva problémy

So sahadža-jogou sme sa stretli už v predchádzajúcich vydaniach. Do banskobystrického spoloenstva Sahadža-jogy prichádzajú stále noví lenovia.

Ravi Kant Bhutanimu, ktorý pochádza z Indie, sme položili aj mnohé z otázok, ktoré mávajú noví lenovia. Tieto odpovede považuje za prastaré odpovede na moderné problémy.

Meditácia je pomerne známy pojem. Mnohí však nevedia, aká je jej podstata. Čo teda je meditácia?
- Meditácia je stav bezmyškienkovitého vedomia, keď nemáme žiadne myšlienky, a pritom sme si všetkého plne vedomí. „Naše vedomie je ako more bez dna. Keď myšlienky ustanú, vtedy začínajú odpovede. Naše myšlienky sú ako vietor, ktorý vytvára vlnky na povrchu mora. Len keď sa myšlienky zastavia, môžeme v tichosti rozoznať svoju vlastnú hĺbku presne tak, ako more odkryje svoju hĺbku, keď sa vietor upokojí.“ Sahadža-joga je najjednoduchší a bezplatný spôsob, ako to dosiahnuť.
Čo je to vlastne subtílny systém?
- Subtílny systém, ktorý je nazývaný aj príčinné telo, je systém, kde sú uložené informácie o celej našej bytosti. Subtílny systém obsahuje 7 energetických centier a 3 kanály. Spolu je to 21 (7 x 3) častí, v ktorých sú ukryté príčiny nášho fyzického, mentálneho a sociálneho stavu. Čím sú tieto energetické centrá a kanály čistejšie, tým sme zdravší, citovo vyrovnanejší a celkovo šťastnejší.
Ako je možné dosiahnuť bezmyšliekovitý stav?
- My nemôžeme meditovať, my len môžeme byť v meditácii. Keďže meditácia je stav bez myšlienok a bez snahy, je nemožné ju dosiahnuť naším úsilím. To človek ľahko a spontánne dosiahne prebudením energie kundalini, ktorá je v každom z nás. Keď kundalini preniká cez rôzne úrovne našej bytosti, čistí a lieči naše fyzické, mentálne a sociálne problémy. Urobí nás vyrovnanejšími samých so sebou aj s naším okolím a spojí nás s väčšou silou – silou, ktorá je všeprenikajúca. Sahadža-joga sľubuje prebudenie tejto energie bez námahy, spontánne a bezplatne.
Ako môžeme meditovať, aby sme mali viac energie?
- Ak trpíme nedostatkom energie alebo nízkym krvným tlakom alebo „lenivosťou“ atď., to znamená, že treba čistiť a aktivovať ľavý kanál (Ida Nadi) v našom subtílnom systéme. Ida Nadi je mesačný kanál. Slabosť na ľavej strane nás necháva upadnúť do emocionálnych extrémov, budeme na rozhraní medzi pocitmi povznešenosti a depresie. Sebadisciplína je zanedbávaná a staneme sa otrokmi našich zvykov. V sahadža joge na tieto problémy máme veľmi ľahké meditačné techniky. Sadneme si v tureckom sede na zem alebo na stoličku s nohami mierne od seba. Ľavú ruku položíme na koleno dlaňou smerom nahor a pravú ruku dlaňou smerom k matke Zemi. Akonáhle si zaželáme „Matka Zem, prijmi všetko zlé z môjho ľavého kanála, cítime, akoby niečo odchádzalo z pravej ruky do matky Zeme. Je to veľmi efektívna metóda na čistenie ľavého kanála. Na čistenie ľavého kanála je veľmi výhodné využívať element ohňa, ktorý využívame vo forme sviečky. Pohodlne si sadneme ako je uvedené vyššie a sviečku umiestnime za seba na ľavú stranu. Niekoľko minút zotrváme s uvoľnenou mysľou a vnímame, akoby sa celá naša bytosť nabíjala energiou.
Ak mame kundalini prebudenú, čo je v sahadža- joge spontánne (môžete sa kontaktovať na dole uvedenej adrese), uvedené techniky majú obrovský blahodarný vplyv na naše zdravie a liečia množstvo chorôb, ktoré spôsobujú poškodenie ľavej strany. Okrem toho sa nimi môžeme zbaviť pocitov viny, zlozvykov a pripútaností, nespokojnosti, pocitu menejcennosti, strachu, úzkosti, sebaľútosti, denného snenia, letargie, potlačovaných psychických stavov a pod.
Ako môže meditácia pomôcť zbaviť sa hnevu?
- Hnev, agresivita, dominancia má svoju príčinu v pravom kanáli (Pingala Nadi) nášho subtílneho systému. Pingala Nadi je strana, ktorou myslíme a konáme, ktorou plánujeme budúcnosť. Ak táto strana spotrebúva príliš veľa energie, zanedbáva sa ľavá strana a túžba poznať najvlastnejšie Ja sa stráca. Konečným dôsledkom takéhoto konania može byť srdcový infarkt. V sahadža-joge je veľmi jednoduché upokojiť pravý kanál.
Sadneme si v tureckom sede na zem alebo na stoličku s nohami mierne od seba. Pravú ruku dáme dlaňou nahor a ľavú ruku ohnutú v lakti vytočíme dlaňou dozadu ponad plece. Môžeme si zaželať, aby element vzduchu upokojil náš pravý kanál a energia kundalini začne čistit Pingala Nadi. Môžeme cítiť, akoby niečo odchádzalo z ľavej ruky preč. Je to veľmi efektívna metóda na čistenie pravého kanála. Sahadža-joga využíva elementy, ktoré sú základnými stavebnými jednotkami prírody. Na pravý kanál je výbornou metódou “kúpeľ nôh“. Pri kúpeli nôh využívame element vody a element zeme - soľ. Keď si po únavnom dni plnom stresu sadneme na stoličku a ponoríme si nohy do vody so soľou, môžeme sa pokúsiť odovzdať všetky starosti a problémy z celého únavného dňa elementu vody a zeme. Stačí si v duchu zaželať „Matka Zem a voda, prijmite všetky moje problémy, nech je môj subtílny systém v rovnováhe.” Stačí 5-10 minút snažiť sa na nič nemyslieť, len sa uvolniť. Tieto jednoduché techniky nás upokoja tak, že nás už nič nemôže rozladiť a nahnevať. Uvedené techniky majú veľmi blahodarný vplyv na naše zdravie a liečenie chorôb, spôsobujúcich poškodenie pravej strany. Okrem toho sa nimi dá zbaviť tvrdohlavosti a neústupčivosti, prílišného myslenia a plánovania do budúcnosti, egoizmu, stresu, samoľúbosti, ctižiadostivosti a pod.
Máte nejaké zvláštne schopnosti? Ak áno, aké?
- Áno. Vnímať problémy druhých a schopnosť riešiť ich bez toho, aby sme boli ovplyvnení.
Schopnosť rozlišovať dobré a zlé pomocou kundalini. Schopnosť milovať svojich nepriateľov, ktorí pracujú proti mne. Schopnosť si robiť všetko potrebné, a byť nad tým. Schopnosť prebudiť kundalini.
Mnohí sa pýtajú, prečo ich napríklad bolí pravé rameno?
- Keď som prepracovaný alebo frustovaný, cítim bolesť na pravom ramene. Prečo to tak je? Je to stres? Pravé rameno znamená cervikálny plexus na pravej strane, ktorý sa stará a vyživuje túto oblasť. Podľa jogínskej filozofie pravý cervikálny plexus znamená pravú višudhi-čakru, ktorá reprezentuje centrum vľúdnej reči a diplomacie. Podľa sahadža-jogy váš problém je prejavenie blokády pravej višudhi-čakry. Aby ste súhlasili alebo odmietli, urobte si menší test, či sa prejavujú aj ďalšie poruchy spojené s pravou višudhi-čakrou.
Hnev a používanie vulgárnych slov, neschopnosť zvládnuť tlakové situácie diplomaticky, bolesť na ľavej strane hlavy alebo čela, problémy s pečeňou, pálenie záhy. Ak sa prejavuje aj niektorý z týchto problémov, potvrdzuje to problém v pravej višudhi-čakre. Najlepšie riešenie je mať prebudenú energiu kundalini a čistiť tú čakru. Kde sa to môžete naučiť? Na dole uvedenej adrese bývajú bezplatné kurzy sahadža-jogy, kde sa môžete učiť meditovať a čistiť si svoje čakry. Len krútiť pravou rukou okolo tejto čakry v smere hodinových ručičiek a potom to odovzdať matke Zemi stačí na liečenie tejto čakry. Keď sa táto čakra čistí, tak nielen lieči bolesť ramena, ale aj iné problémy zodpovedajúce tejto čakre.
Ako človeku môže pomôcť sahadža-joga?
- Sahadža-joga začína sebarealizáciou alebo prebudením spiacej energie, vďaka ktorej sme po prebudeni spojení so všetko prenikajúcou prírodnou silou. Môžete ju cítiť na rukách na končekoch prstov, na dlani a na vrchole hlavy v podobe jemného chladného vánku. A môžete vnímať, ako pracuje na vašom subtílnom systéme, ako čistí a vyživuje čakry a kanály. Už na prvej hodine môžete vnímať, ako fungujú hore uvedené techniky. Energia posilní vašu fyzickú, mentálnu, emocionálnu a duchovnú bytosť a budete cítiť pokoj a vyrovnanosť vo vnútri.
Mnohí sa pre meditácie rozhodnú preto, aby sa zbavili stresu. Akými technikami je to možné dosiahnuť?
Istý pán mi povedal, že je veľmi napätý, bolí ho, keď ho niekto masíruje. Opýtal sa, ako môže relaxovať, aby nebol napätý. Sahadža-joga má veľmi jednoduché techniky, ako sa zbaviť stresu. Jednou z nich je meditácia, keď sme v spojení s univerzálnou energiou a môžeme precítiť svoje vnútro. Môžeme na svojich rukách rozlíšiť, kde máme problém, a môžeme ho sami vypracovať. Ľudia, ktorí sú viac zaťažení minulosťou a stále sa do nej myšlienkami vracajú, potrebujú na dosiahnutie rovnováhy a harmónie používať čistenie sviečkou, t. j. element ohňa. Sviečka je úžasný pomocník na vyčistenie našej ľavej strany. Pomáha nám dostať sa späť do rovnováhy, do tzv. stredu. Sviečkou môžeme vypracovať problém v ktoromkoľvek energetickom centre alebo tzv. čakre našej ľavej strany, a tak sa môžeme zbaviť únavy, stresu, hnevu a dostať sa do stavu harmónie a pohody. Vynikajúci je kúpeľ nôh v slanej vode. Pre ľudí zameraných na minulosť je lepší v teplej vode, a pre ľudí, ktorí príliš plánujú, myslia do budúcnosti a veľa pracujú či už fyzicky alebo psychicky, je lepší so studenou vodou. Všetky elementy okolo nás majú schopnosť zbavovať nás rôznych blokád a problémov. Keď využívame ich silu v jednotlivých očistných technikách, pomáha nám to lepšie sa uvoľniť a každú situáciu zvládnuť s nadhľadom. Výsledok večerného kúpeľa nôh so soľou alebo krátkej očistnej techniky so soľou spojenej s krátkou meditáciou môžete vnímať okamžite a ráno vstanete čerství a pripravení do práce v pohode a plní energie.
Kedy môžu čitatelia prísť meditovať k vám?
- Všetkých srdečne pozývame na úvodné programy, ktoré budú každú stredu o 16:30 na ulici ČSA 20, číslo dverí 306. Okrem toho každý piatok o 16:30 budú meditácie iba pre mládež. Ďalšie informácie si môžu pozrieť na internetovej stránke www.sahajayoga.sk, alebo sa kontaktovať na mailovej adrese ravikbhutani@post.sk, alebo tel. čísle 0907342817.
Veronika si meditácie obľúbila
S banskobystrickými priaznivcami sahadža-jogy medituje aj 16-ročná Banskobystričanka Veronika Kyjaková, ktorá je študentkou hotelovej akadémie v Brezne. S meditáciou sa stretla v septembri 2005 a veľmi si ju obľúbila. „Vnútorne som cítila, že to chcem robiť, zaujímalo ma to. Meditovala vtedy už aj moja mama, ktorá sa k tomu dostala prostredníctvom svojej kolegyne.“ Veronika si sahadža-jogu veľmi obľúbila a zistila, že jej skutočne veľa dáva. „Meditácie mi dali spokojnosť, vyrovnanosť. Veľmi ma to obohatilo. Teraz sa na svoje problémy pozerám a prežívam ich inak. Prináša mi to pokoj do duše.“
Sahadža-joga jej pomáha aj fyzicky. „V júni 2005, ešte predtým, ako som spoznala meditácie, som mala asi tri mesiace problémy s kolenom. Skončili sa však asi po dvoch týždňoch meditovania. Taktiež mi meditácie pomáhajú, keď prídem unavená po náročnom dni v škole. Po meditácii som oddýchnutá tak, akoby som si poriadne pospala.“ Pre Veroniku Kyjakovú je sahadža-joga dôležitou súčasťou života a chcela by v nej pokračovať naďalej.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 3. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 10. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 1. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 2. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 3. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 4. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 5. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 8. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 9. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 20 122
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 760
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 303
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 12 901
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 588
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 114
 7. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 563
 8. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 10 515
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 091
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 067
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Počet nakazených prekročil hranicu 3 tisíc za jeden deň

ide o slovenský absolútny rekord s mimoriadnou dynamikou rastu 94 percent voči minulej sobote. V Banskobystrickom kraji to bolo 315 prípadov.

Dneškom sa zatvárajú aj zariadenia na južnej strane Chopku

Ide o reakciu na preventívne opatrenia v súvislosti s COVID - 19.

Chopok, v pozadí Ďumbier

Stredoslovenské múzeum mapuje súčasné obdobie pandémie

Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici spúšťa výzvu pre Banskobystričanov, ktorej cieľom je zachytiť aktuálnu situáciu v meste prostredníctvom spomienok či fotografií.

Tóth už ma limit vo vrecku, čerešničkou najlepší výkon roka

Olympijský šampión v chôdzi na 50 km z brazílskeho Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth triumfoval na sobotňajšom 39. ročníku Dudinskej päťdesiatky.

Matej Tóth v cieli Dudinskej päťdesiatky.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Padol ďalší rekord. V Trenčianskom kraji odhalili takmer 400 prípadov nákazy

Ide o pozitívnych ľudí identifikovaných klasickou cestou pomocou PCR testov.

Pacientov pribúda, nemocnica v Čadci prosí zdravotníkov o pomoc

Situácia v nemocnici je podľa riaditeľa vážna.

Nemocnica v Nitre má 104 infikovaných zamestnancov

Reprofilizovaných je už 92 lôžok. Na Zobor zatiaľ preložili trinásť ľudí, ktorí potrebujú doliečenie.

Už ste čítali?