Streda, 31. máj, 2023 | Meniny má Petronela, Petrana

Základná škola Beňuš

O škole
Základná škola Beňuš leží v krásnom prostredí Nízkych Tatier. Do užívania bola odovzdaná takmer pred polstoročím. Tento školský rok navštevuje ZŠ v Beňuši 182 školopovinných žiakov. Dochádzajú do nej aj žiaci z priľahlých osád Gašparovo a Filipovo a zo susednej obce Braväcovo. Škola nemá vlastné zariadenie školského stravovania, ale žiaci sa majú možnosť stravovať v jedálni, ktorú vybudovala obec v susednej materskej škole. Škola je členom Národnej siete Škôl podporujúcich zdravie v SR. Podporu zdravia chápeme ako kombináciu zdravotnej výchovy, environmentálnej výchovy, protidrogovej prevencie a všetkých aktivít, ktoré škola vyvíja, aby chránila a podporovala zdravie žiakov a zamestnancov. Každoročne organizujeme lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka, plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka, preteky v cezpoľnom behu „O putovný pohár starostu obce Beňuš“.
Na škole pracuje 14 pedagógov, školský klub, školský parlament.
Prianím každého rodiča je, aby škola, do ktorej chodia jeho deti, bola čo najlepšia. Táto skutočnosť nás zaväzuje, aby sme pri profilácii školy vychádzali z požiadaviek rodičov a poskytovali služby, ktoré od nás očakávajú. Našim úsilím je poskytnúť žiakom kvalitné základy všeobecného vzdelania.
Napriek tomu, že škola nedisponuje telocvičňou, dosahujeme pekné výsledky v športových súťažiach – cezpoľný beh – účasť v krajskom kole. Dobré výsledky dosahujeme aj v predmetových olympiádach – anglický jazyk a geografia, recitačných, prírodovedných a matematických súťažiach. V súťaži Hliadok mladých zdravotníkov v Banskej Bystrici hliadka žiačok II. stupňa obsadila 2. miesto. V súťaži Týždeň pre Zem, ktorú organizuje Strom života pre všetky krúžky na Slovensku, sme za posledných 6 rokov obsadili dvakrát 1. miesto, dvakrát 2. miesto a jedenkrát 3. miesto. V súťaži krúžkových časopisov sme vyhrali 1. miesto.
Naše priority
Našou prvou prioritou je to, aby sa žiaci učili samostatnosti, tvorivosti, zodpovednosti za svoje konanie, základom vystupovania a správania vôbec. Klasické formy a metódy sa pokúšame obohatiť tak, aby žiaci sami aktívne vystupovali a podieľali sa na vyučovaní. Na I. stupni už niekoľko rokov úspešne pokračujú osvedčené projekty s alternatívnymi a inovač­nými prv­kami: projekt ITV, Lego – Dacta, projekt so zameraním na vzbudzovanie záujmu o ľudové zvyky, na regionálnu výchovu, dramatické vyučovanie. Od tretieho ročníka vyučujeme anglický jazyk, od 5. ročníka prácu s počítačom.
Druhou prioritou, ktorú sa snažíme rozvíjať, je aktívne využívanie voľného času žiakov. Práve záujmová činnosť je silnou stránkou školy. Realizujeme ju prostredníctvom 13 krúžkov – Lego, tanečný, tvorivosti, matematický pre I. a II. stupeň, spoločenskovedný, angličtina pre najmenších, počítačový, športový, ekologický, historický, zdravotný, turistický - pracujú v nich deti s vyhranenými záujmami. V rámci záujmovej činnosti žiaci pod vedením pani učiteľky vydávajú školský časopis Školáčik. V tomto školskom roku sme vyšli v ústrety aj deťom, ktoré navštevujú ZUŠ v Polomke, a zriadili sme na našej škole detašované pracovisko. Odbremenili sme tým deti aj rodičov od cestovania a straty času.
Záujem o život školy, obce a s ním spojené zvyky a tradície podporujeme i prostredníctvom školského rozhlasu.
Treťou prioritou v našej práci zostáva pomoc deťom, ktoré majú nejaké problémy s učením. Individuálna práca s týmito žiakmi, doučovanie žiakov špeciálnym pedagógom, práca asistentky učiteľa a trvalá spolupráca s rodičmi týchto žiakov prinášajú síce pomalé, ale napriek tomu určité zlepšenia.
Počítače naše
každodenné ...
Prostredníctvom Infoveku, vlastných finančných zdrojov a za finančnej spoluúčasti obce a rodičovského združenia sme na škole vybudovali úplne novú modernú počítačovú a zároveň multimediálnu učebňu s 15 počítačmi pripojenými na internet. Prvotnú počítačovú gramotnosť získavajú žiaci I. stupňa v popoludňajšej činnosti školského klubu alebo v rámci predmetu pracovné vyučo­vanie a následne ju rozvíjajú na druhom stupni na hodinách predmetu práca s počítačom, kde je tento predmet zavedený ako rozširujúci alebo nepovinný. Našim cieľom je dosiahnuť, aby každý vychádzajúci žiak užívateľsky ovládal výpočtovú techniku a vedel pracovať s internetom.
Naša počítačová učebňa je v popoludňajších hodinách sprístupnená aj verejnosti ako internetová kaviareň pre občanov, organizovali sme kurzy základov práce na počítači pre rodičov žiakov a občanov, o ktoré bol veľký záujem. S týmito aktivitami chceme pokračovať aj v budúcnosti.
Deti a príroda
Škola už niekoľko rokov spolupracuje s rôznymi ochranárskymi združeniami, ale najintenzívnejší je vzťah s ochranármi z NAPANT-u. Už šesť rokov vždy na jar žiaci spolu s ochranármi stavajú plastové zábrany popri hlavnej ceste v osade Filipovo – Liesková. Pod kolesami áut tu končilo každoročne veľké množstvo žiab, ktoré putovali na miesto svojho rozmnožovania. Tento problém sme sa rozhodli riešiť spoločne stavaním už spomínaných zábran, následným zberom žiab a ich prenosom do blízkeho močiara. 22. apríl – Deň Zeme sa na našej škole teší veľkej obľube. V tento deň vyučovanie prebieha úplne inak ako v ostatné dni. Triedy sa premenia na tvorivé dielne so žiakmi rôzneho veku – vyrábajú sa v nich rôzne úžitkové predmety z prírodného a odpadového materiálu, upravuje sa okolie školy, deti sa venujú poznávaniu prírody, regiónu, ochrane životného prostredia, ochranárskej osvete. Obec túto akciu podporuje a chápe ako prvý stupeň výchovy občanov k separácii odpadov.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Otvorená škola
Bývalé ZRPŠ v Beňuši sa pretransformovalo na občianske združenie RZ Hron. Rodičia ochotne podporujú školu, ako sa dá. Veľmi sa osvedčuje aj účasť a zároveň pomoc rodičov na rôznych podujatiach. Podieľajú sa na každom projekte, kde sa popri žiadosti o grant vyžadujú aj iné zdroje financovania. Veľkou pomocou je aj získanie financií prostredníctvom 2 % z daní fyzických a právnických osôb, ktoré sa využívajú v prospech školy. Zabezpečujú občerstvením a cenami také akcie ako Mikulášsky večierok, karneval, MDD, plavecký a lyžiarsky výcvik, cestovné pre žiakov na rôzne súťaže, a pod. Vynaložené úsilie deti rodičom a verejnosti mnohonásobne vrátia. Pozývajú ich na vianočnú akadémiu a akadémiu ku Dňu matiek. Pri organizovaní a financovaní rôznych akcií sa môžeme spoľahnúť aj na obecný úrad.
Budova školy patrí medzi klasické školy, ktoré sa stavali za socializmu. Za posledné tri roky aj vďaka tomu, že sa zmenil zriaďovateľ a stala sa právnym subjektom, sa na škole vykonalo množstvo opráv. Vykonala sa generálna rekonštrukcia sociálnych zariadení, rekonštrukcia učební, výmena vchodových dverí, ale i také dovtedy nie bežné úpravy ako vymaľovanie priestorov školy, brúsenie a lakovanie parkiet, výmena podlahovej krytiny, zriadenie počítačovej učebne s najmodernejšou technikou, výmena školského nábytku a mnoho ďalších.
Škola sa konečne vďaka obci dočkala vyasfaltovania ihriska, úpravy vchodu do školy a výmeny vstupnej brány.
Záverom
Blíži sa čas zápisu žiakov do 1. ročníka. I keď tento školský rok má škola 21 prvákov, v budúcich rokoch ich počet rapídne klesne. Škola je vzdialená od mesta Brezna len 12 km. Jeho význam ako strediska pracovných, kultúrnych či vzdelávacích možností narastal úmerne s úbytkom príležitostí na vidieku. Väčšie mestské školy mali lukratívnejšie možnosti rozvoja a uplatnenia žiakov než malé vidiecke. A tu sa začína tzv. „boj o žiaka“. Pociťovali sme to aj my. V predchádzajúcich rokoch nám každoročne odchádzali 3-4 žiaci do mestských základných škôl. Ani demografický vývoj nám nie je priaznivo naklonený, má klesajúcu tendenciu. A to je dôvod, aby sme žiakov udržali na našej škole. Som presvedčená, že i malá vidiecka škola pri správnom smerovaní môže poskytnúť žiakom veľmi solídne vedomosti, tvorivé a motivujúce prostredie a tak môže byť v niečom nielen lepšia, ale i jedinečná. Stimulujúcim podnetom pre rodičov je obcou odsúhlasený príspevok vo výške 2000 Sk pre každého prváka, ktorý nastúpi do ZŠ Beňuš.

SkryťVypnúť reklamu

Vyznanie bývalej žiačky
Čo mi dala táto škola? No, určite toho bolo veľa! Dobrého? Možno zlého? Formovala ma vo veľkej, veľmi veľkej miere. Veď učitelia nám s pomocou kamarátov a rodičov ukazovali cestu, ovplyvňovali názory.... Názory, ktoré nás už pravdepodobne budú sprevádzať celý život. Stráviť tých pár rokov nebolo ľahké, dalo nám všetkým poriadne zabrať! My sme na to potrebovali hlavne trpezlivosť, snahu, ale aj odvahu súperiť s nekompromisnými názormi učiteľov, ale zvládli sme to, a keď sme zvládli toto, nebojím sa povedať, že toho ešte veľa zvládneme. Mám za sebou jednu z najdôležitejších etáp života - prechod z dievčaťa na mladého človeka. Tú som strávila na moje škole v Beňuši, ktorej za to ďakujem! Ďakujem aj za menej pekné zážitky, lebo aj tie zo mňa urobili to, čo som, a som na to hrdá!!!

Najčítanejšie na My Bystrica

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Martin Cígler zo Seyforu: Rast IT sektora predbieha počet odborn
 3. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko
 4. Trápi vás únava alebo bolesti hlavy? Máme pre vás riešenie!
 5. Krásna a zdravá pokožka už za 10 dní
 6. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
 7. V Bratislave sa koná Globsec
 8. Zasadíte strom, postavíte (hmyzí) dom: A uvidíte aj hviezdy
 1. Trápi vás únava alebo bolesti hlavy? Máme pre vás riešenie!
 2. Kolektívne vyjednávania v skupine Chemosvit
 3. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu?
 4. Palubná jednotka Shell EETS otvára európske hranice
 5. Pacientom so sklerózou multiplex dokážu skvalitniť život
 6. Slováci radi investujú s bankami
 7. Content agency mení svoje meno na Contedy
 8. Ako správne napúšťať bazén
 1. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko 10 128
 2. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 8 940
 3. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 8 015
 4. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 6 278
 5. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami 4 997
 6. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori? 2 650
 7. Tipy na výlety po letnom Rakúsku 2 482
 8. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“ 2 034

Blogy SME

 1. Radko Mačuha: Háveď
 2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja
 3. Irena Šimuneková: Veľký vrch
 4. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: Dospelí pacienti s SMA sa dočkali liečby
 5. Julius Kravjar: Porovnanie umelej a ľudskej inteligencie z „pera“ ChatGPT
 6. Jozef Sýkora: My na to máme! Tak za to poďme bojovať.
 7. Martina Paulenová: Považský hrad - ako vychovať malého turistu
 8. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ?
 1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 108 795
 2. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 91 879
 3. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 35 662
 4. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 490
 5. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 434
 6. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 8 541
 7. Marek Strapko: Investigatívec Fico našiel novú paru 6 490
 8. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 6 440
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Banská Bystrica. Ilustračné foto.

Obmedzenia sa dotknú aj hromadnej dopravy.


12 h
Ostrov Mljet.

Chorvátsko má 1244 ostrovov, z toho len necelých päťdesiat obývaných.


13 h

Areál SPA & AQUAPARK leží na okraji krásneho kúpeľného parku v Turčianskych Tepliciach. Mesto sa nachádza v Turčianskej kotline medzi Malou a Veľkou Fatrou, v srdci Slovenska.


30. máj

Vlastníctvo unikátu si nárokujú aj obce.


29. máj

Blogy SME

 1. Radko Mačuha: Háveď
 2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja
 3. Irena Šimuneková: Veľký vrch
 4. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: Dospelí pacienti s SMA sa dočkali liečby
 5. Julius Kravjar: Porovnanie umelej a ľudskej inteligencie z „pera“ ChatGPT
 6. Jozef Sýkora: My na to máme! Tak za to poďme bojovať.
 7. Martina Paulenová: Považský hrad - ako vychovať malého turistu
 8. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ?
 1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 108 795
 2. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 91 879
 3. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 35 662
 4. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 490
 5. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu... 23 434
 6. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 8 541
 7. Marek Strapko: Investigatívec Fico našiel novú paru 6 490
 8. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 6 440
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu