Nedeľa, 28. máj, 2023 | Meniny má Viliam

Škola originálneho Taekwon-Do I.T.F. Hong-Ryong Dojang BB

„Tvoje ruky a nohy nie sú len súčasťou tela, ale aj duše. Nikdy nesmieš zneužiť umenie svojich rúk a nôh proti duši, proti vyznaniu a odlišným názorom.

Cvičíme Taekwon-Do preto, aby sme našli harmóniu tela a duše, aby sme vystupovali vždy v zmysle spravodlivosti a životnej filozofie Taekwon-Do... Taekwon-Do opäť „rozkvitá po dlhej zime“ a rýchlo sa šíri bez ohľadu na náboženstvo, rasu a systém... Hlása myšlienky humanizmu a priateľstva, a my sa preto snažíme kráčať po tejto ceste tak, aby sme naplnili ideály tohto krásneho bojového umenia, v ktorom si každý príde na svoje...“ Gen. Choi Hong Hi (IX. dan).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Čo je Taekwon-Do
Taekwon-Do je moderné kórejské bojové umenie zamerané predovšetkým na sebaobranu a techniku neozbrojeného boja. Spája v sebe rýchle priamočiare a plynulé kruhové pohyby. Vyznačuje sa jedinečnosťou kopacích techník. V historickom kontexte možno jednoznačne povedať, že má minimálne 2000 rokov staré korene. Založené bolo 11. apríla 1955 v Kórei a skladá sa z viac ako 3200 presne opísaných pohybov, kopov, pádov, úchopov, úderov, blokov, sekov a úhybov zhrnutých v 15-dielnej encyklopédii Taekwon-Do. Jeho autorom je nedávno zosnulý pán generál Choi Hong Hi (IX. dan), bývalý prezident I.T.F. (International Taekwon-Do Federation, zal. 22. marca 1966). Narodil sa dňa 9. novembra 1918 v Kilju, hornatej a drsnej krajine Hwa Dae v distrikte Myong Chun v Severnej Kórei. Navždy nás opustil vo veku nedožitých 84 rokov, dňa 15. júna 2002 v Pchjongjangu, Severná Kórea.

SkryťVypnúť reklamu

VÝZNAM SLOVA
TAEKWON-DO
Tae – noha, kop, práca s nohami
Kwon – päsť, ruka, úder päsťou
Do – cesta, umenie nájsť správnu cestu životom

Ako vyplýva zo samotného názvu, v Taekwon-Do rozlišujeme dve podstaty: fyzickú a duchovnú. Fyzická vychádza z princípu modernej vedy, predovšetkým newtonovskej fyziky. Tá nás učí ako správne koncentrovať maximálnu silu (energiu) do krátkeho momentu. Duchovné princípy vychádzajú z tradičných etických a morálnych zásad Ďalekého východu. Taekwon-Do nie je len umením rozvíjajúcim fyzické schopnosti, ale tiež cesta k zdokonaleniu myslenia, sebaovládania, ktorá naplňuje človeka sebauspokojením a zdravým sebavedomím vedie k nenútenej prirodzenosti...

Študent Taekwon-Do takto využíva techniky na vlastnú obranu, ktoré obsahujú údery, seky, kopy, bloky, úhyby, výskoky, atď... Je to však viac ako len bojový a fyzický dril. Taekwon-Do na základe striktnej disciplíny formuje v cvičencovi cestu myslenia a dáva mu určitý vzor pre život. Je to systém tréningu rozvíjajúceho ako telo, tak aj ducha, v ktorom je kladený dôraz na rozvoj morálneho charakteru žiaka. Čiže najzaujímavejším faktom o Taekwon-Do je, že nie je len umením sebaobrany, ale rozvíja aj „zdravý rozum“ svojich cvičencov, núti ich k sebadisciplíne, čím výrazne prispieva k dosiahnutiu vnútornej harmónie a žiaci potom dokážu lepšie zvládať rozličné životné situácie.

Vyvíjalo sa ako forma sebaobrany kombináciou niekoľkých štýlov bojových umení pochádzajúcich priamo z Kórey alebo okolitých krajín. Moderné Taekwon-Do včlenilo do svojho systému prudké priamočiare pohyby a údery z karate, kruhové pohyby z kung-fu a kopacie techniky, ktoré vychádzajú z kórejskej prirodzenosti. Medzi niekoľko starších kórejských štýlov, ktoré prispeli svojimi technikami patria: Hwarang Do, Tang Soo Do, alebo Tae Kyon, tiež známy ako Soobak....

Tréning Taekwon-Do
Samotný tréning Taekwon-Do prebieha v „nekonečnom“ kruhu (presnejšie - v špirále, ktorá poukazuje na neustále sa zvyšujúcu výkonnosť každého študenta), v ktorom sa prelínajú jednotlivé celky výuky Taekwon-Do. Medzi tieto celky patria základné techniky, zostavy, boj, tréning a sebaobrana.

Pomocou cvičení pod dohľadom kvalifikovaného trenéra Taekwon-Do študent zvládne najprv jednotlivé základné techniky Taekwon-Do, ktoré následne spája do kombinácií techník, z ktorých vychádzajú zostavy. V ďalšom veľkom celku Taekwon-Do aplikuje už zvládnuté techniky do súboja so súperom. Aby bolo možné správne a dôrazne vykonávať techniku Taekwon-Do, je tiež potrebné trénovať a otužovať vlastné telo. Tomuto se venuje tréning Taekwon-Do a jeho rôzne formy cvičení. Do tejto skupiny patria aj špeciálne a prerážacie techniky. Posledným veľkým celkom je výuka praktickej sebaobrany. Spojením všetkých týchto piatich celkov môžeme hovoriť o vrchole výuky Taekwon-Do, čím je vlastné umenie sebaobrany, teda pripraviť študenta tak, aby bol schopný kedykoľvek a kdekoľvek sa ubrániť jednému, alebo viacerým neozbrojeným či ozbrojeným útočníkom.

SkryťVypnúť reklamu

V technickej oblasti existuje široká škála techník, ktoré sa zakladajú na nasledujúcich zásadách: Všetky pohyby by mali byť uskutočňované tak, aby mali maximálnu energiu v súlade s vedeckými vzorcami a princípmi pohybovej energie. Zásady techník by mali byť tak jasné, aby aj tí, ktorí nepoznajú Taekwon-Do, boli schopní rozlíšiť správny a nesprávny pohyb. Vzdialenosť a uhol každého pohybu sú presne definované, aby bola docielená najväčšia účinnosť obranných a útočných techník. Účel a spôsob vykonania každého pohybu by mal byť jasný a jednoduchý, aby sa uľahčil postup učenia sa. Mali by byť využívané racionálne vyučovacie metódy, aby radosť z techník Taekwon-Do mohol pociťovať každý, mladý aj starý, muž i žena. Mali by byť používané spôsoby správneho dýchania pre zvýšenie rýchlosti každého pohybu. Malo by byť využívané čo najširšie spektrum techník, aby bolo možné vykonať útok proti akémukoľvek životne dôležitému miestu na tele a aby bolo možné brániť sa proti každému variantu útoku. Každá úderová a blokovacia plocha je jasne definovaná a založená na stavbe ľudského tela. Každý pohyb by mal byť ľahko uskutočniteľný, aby sa žiaci mohli z Taekwon-Do radovať ako zo športu, tak aj relaxácie. Zvlášť by sa malo vziať do úvahy podporenie a zlepšovanie zdravotného stavu cvičencov a predchádzanie úrazom. Každý pohyb by mal byť vykonávaný harmonicky a rytmicky, aby bolo Taekwon-Do estetické a pôvabné. Každý pohyb vo vzore (tul) musí vyjadrovať osobnosť a duševný charakter človeka, po ňom bol tul pomenovaný.

Taekwon-Do v sebe obsahuje aj morálne aspekty a vychováva všetkých svojich študentov v duchu filozofie Taekwon-Do (zdvorilosť, čestnosť, vytrvalosť, sebaovládanie, neskrotný duch).

SkryťVypnúť reklamu

Z predošlého textu teda vyplýva, že sa Taekwon-Do skladá z týchto častí:
- Základné techniky
- Zostavy (vzory)
- Boj
- Tréning
- Sebaobrana

Základné techniky (Kibon Ryon Sup): Technika Taekwon-Do je založená na princípoch modernej vedy. Cvičením základných techník (kopy, údery, bloky a pod.) sa študent Taekwon-Do učí parametre danej techniky, oboznamuje sa so všetkými variantami pohybu a získava schopnosť podvedomého použitia.

Zostavy (tul): Vzory (tuly) sú plynulé usporiadania jednotlivých techník pre útok a obranu zaradených do celku. Tak ako má deň 24 hodín, aj v Taekwon-Do je 24 tulov. Každý tul má svoj názov, ktorý symbolizuje hrdinskú postavu kórejských dejín, alebo historickú udalosť.

Boj (matsogi): Cieľom nácviku boja je získanie základných bojových návykov. To sú predovšetkým: správne zvolená technika a jej presné načasovanie, schopnosť rýchlej reakcie, odstránenie strachu pred súperom a získanie vlastného sebavedomia. Boj (matsogi) sa vyučuje s ohľadom na technickú vyspelosť študenta. Systém boja v Taekwon-Do je veľmi členitý a detailne prepracovaný. Existujú boje v ktorých sú vopred dohovorené techniky a počet krokov, ďalej napr. boj iba nohami, (bal matsogi) a tiež voľný boj, (jaju matsogi).

Tréning (dallyon): ten obsahuje tréning pohyblivosti, rýchlosti, sily, tréning otužovania úderových a blokovacích plôch a tréning s pomôckami. Z toho vzišli dve samostatné kategórie. Prvou je Test sily (wirok), je to prerážanie rôznych materiálov nohami a rukami. Väčšinou sa používajú drevené dosky. Cieľom je, aby sa študent presvedčil o správnosti a účinnosti svojej techniky. Druhou sú Špeciálne techniky (Tuk Ki), tie spolu s prerážacími technikami preslávili Taekwon-Do. Ide o zvláštne výskoky spojené s údermi, kopmi či ich kombináciami, napr. niekoľko kopov vo výskoku, obraty vo výskoku, zvláštne vysoké kopy, atď.
Sebaobrana (hosinsul): Sebaobrana je logickým usporiadaním obranných a útočnych techník. Okrem kopov, blokov a úderov zahrňuje sebaobrana aj páky a hody súpera na zem. Hlavnou zásadou sebaobrany je blokovanie súčasne s vlastným protiútokom.

Hong-Ryong Dojang Banská Bystrica
Mgr. Peter Michal (IV. dan) / International Instructor
Škola originálneho Taekwon-Do I.T.F.
Banská Bystrica - Slovensko
hongryong@msn.com, www.taekwondo.awsites.com
IČO: 379 56531
Túto školu bojového umenia máte možnosť podporiť formou 2 percent z dane z príjmu.
Číslo účtu: 2622783117/1100

Tréningy bývajú na ZŠ Tatranská 10 v pondelok, stredu a piatok o 18.00 hod
DOJANG
Názov školy „Hong-Ryong“ v preklade z kórejčiny znamená - „Červený drak“ a „Dojang“ (Dodžang), zjednodušene vyjadruje - „miesto, kde sa praktizuje `DO` (cesta)“, k tomu ešte prináleží označenie „BB“ v skrátenej podobe, a to je samozrejme Banská Bystrica ...

História
Hong - Ryong Dojang Banská Bystrica je podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením detí, mládeže, dospelých a kolektívnych členov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v kórejskom bojovom umení Taekwon-Do a iných obdobných činnostiach a aktivitách. Hong - Ryong Dojang Banská Bystrica je platným členom Slovenskej Taekwon-Do Asociácie I.T.F. Hong - Ryong Dojang BB bol založený v januári 2004 a dňa 23. septembra 2004 bol oficiálne zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR.

Na mojej ceste Taekwon-Do ma sprevádzali kórejskí majstri Bang Chol Nam (VII. Dan), Pak Chol Min (VII. Dan), a okrajovo aj Yun Nam Gyu (VI. Dan). Všetci pochádzajú zo Severnej Kórey, kde vyštudovali Taekwon-Do akadémiu v Pchongyangu. Po úspešnom pôsobení v rôznych kútoch sveta sa významne zaslúžili aj o rozvoj slovenského Taekwon-Do I.T.F., za čo im patrí veľká vďaka! Zúčastnil som sa aj všetkých mne dostupných seminárov s Gen. Choi Hong Hi (IX. Dan), čo vo veľkej miere ovplyvnilo moje ďalšie kroky na ceste poznania.

Súčasnosť
Cvičíme originálne Taekwon-Do I.T.F. (International Taekwon-Do Federation) tak, ako bolo vytvorené pánom Generálom Choi Hong Hi (IX. Dan), zakladateľom a bývalým prezidentom tejto svetovej organizácie. V súčasnosti pôsobia na Slovensku kórejský majster Ri Yong Sok (VIII. dan), technický komisár I.T.F., medzinárodný inštruktor Ri Kum Chol (VI. dan) a jeho manželka Kim Hye Kyong (V. dan). Našimi členmi sú deti rôznych vekových kategórii, dorastenci a dospelí. Osobitné miesto majú u nás rodičia s deťmi. Radi uvítame akúkoľvek spoluprácu s inými klubmi a školami Taekwon-Do, prípadne iných bojových umení na Slovensku alebo v zahraničí.

Nábor nových členov
Nových členov uvítame kedykoľvek počas celého roka!!! Na začiatok cvičenia Taekwon-Do nie je potrebná žiadna špeciálna fyzická príprava. Je možné začať v každom veku, ak to zdravotný stav dovoľuje. Je vhodné pre deti, mužov a ženy a v dnešnej dobe je aj veľmi užitočné. Pravidelným cvičením sa dajú naučiť veľmi účinné techniky sebaobrany, sebaovládania a študent si vypestuje pevnú vôľu. Môže tak získať zdravé sebavedomie. Cieľ si však musí určiť každý sám!!! Cvičiť sa dá hoci len kvôli pohybu a kondícii, alebo je možné učiť sa sebaobranu, prípadne sa aktívne zúčastňovať súťaží Taekwon-Do. Mojím cieľom je však preniknúť do tajov kórejskej kultúry a podstaty bojových umení. Získané poznatky a vedomosti sa potom snažím odovzdávať svojim študentom....

Vnútorný poriadok
Preto, aby všetko fungovalo správne a aby sme predišli úrazom či iným nepríjemnostiam, každý člen Hong-Ryong Dojang BB sa musí riadiť „etiketou cvičenca“!!! Všetky tieto zásady a pravidlá, ktoré by mal žiak dodržiavať, vedú k posilňovaniu ľudskej vzájomnosti, priateľstva a obetavosti, učia pokore a odstraňujú prvky sebectva a namyslenosti. K rešpektovaniu týchto zásad sa žiak Taekwon-Do zaväzuje sľubom, vyjadrujúcim celú podstatu Taekwon-Do.

Sľub Taekwon-Do
Verný myšlienkam a morálnym princípom Taekwon-Do budeme vždy stáť na strane spravodlivosti a práva, budeme rešpektovať osoby staršie a choré a podľa vlastných možností im budeme pomáhať. Nikdy nezneužijeme bojové umenie Taekwon-Do k obhajobe nízkych a nemorálnych cieľov a myšlienok!!!

Sebakontrola
a rešpekt
Taekwon-Do učí sebakontrole a rešpektu. Študenti Taekwon-Do sa učia víťaziť aj prehrávať, nedať sa vyprovokovať a mať rešpekt k súperovi. Oproti deťom či súčasnej mládeži, čo pozná boj iba z obrazoviek, vedia tí, ktorí cvičia, aké ťažké je zvíťaziť a aké ľahké je prehrať, a preto tiež vedia, že najlepším spôsobom riešenia konfliktu býva spravidla nenásilné riešenie. Okrem toho môžu študenti počas cvičenia odbúrať svoju agresívnu a nadbytočnú energiu, ktorú by mohli ináč použiť v tom negatívnom zmysle. Študenti sa učia disciplíne, musia sa riadiť pravidlami dojangu (telocvične) a sú nútení stále pracovať na svojej technike, aby sa zlepšovali. Tým sa naučia dlhodobo zaoberať určitým problémom a koncentrovať sa naň. Zistia, že nič nie je zadarmo, a jediným spôsobom, ako dosiahnuť svoj cieľ, je húževnato, systematicky a usilovne na ňom pracovať a nevzdávať sa....

Peter Michal

V nasledujúcom čísle sa môžete dočítať o filozofii, histórii, etike a etikete Taekwon-Do

Najčítanejšie na My Bystrica

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Miro Šatan: Nechajme deti robiť viacero športov
 3. Slováci pomáhajú s digitalizáciou školstva doma aj v zahraničí
 4. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“
 5. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné
 6. Plánujete si dokonalú rodinnú dovolenku?
 7. Martin Cígler zo Seyforu: Rast IT sektora predbieha počet odborn
 8. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami
 1. Na trhu jazdeniek pribudli kabriolety
 2. Slováci pomáhajú s digitalizáciou školstva doma aj v zahraničí
 3. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné
 4. Päť rád, ako si po vysokej škole nájsť vysnívanú prácu
 5. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“
 6. Miro Šatan: Nechajme deti robiť viacero športov
 7. 7 dôvodov, že investícia do bezpečnostných dverí sa vypláca
 8. Dualisti o praxi: Sme súčasťou všetkých procesov
 1. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko 9 651
 2. Existuje viac spôsobov, ako znížiť mesačnú splátku na hypotéke 8 109
 3. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 8 021
 4. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami 5 091
 5. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 5 050
 6. Ďurákovci a ich biznis: Z malého e-shopu k státisícovým tržbám 3 855
 7. Čeľustní ortopédi bijú na poplach: Pacienti potrebujú ochranu 2 892
 8. Tipy na výlety po letnom Rakúsku 2 464

Blogy SME

 1. Oliver Kríž: JE SUIS PLUTON!
 2. Ivan Čáni: Supermokrý sen degradovaného kapitána Danka.
 3. Ján Škerko: Pán Sulík, popreli ste všetko za čo ste bojovali. Je to trápne.
 4. Anna Miľanová: Moja ilustrácia piesne Koloseum, v podaní Mariky Gombitovej...
 5. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu...
 6. Ján Šubák: Prepúšťanie a vysoké ceny automobilov môžu prísť oveľa skôr, ako si myslíme
 7. Jozef Sitko: Azda mi chce admin zakázať v SME publikovať? (1.)
 8. Peter Kubica: Kniha o tom, ako odbehnúť maratóny
 1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 107 384
 2. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 37 736
 3. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 287
 4. Ján Šeďo: Mrak skazy úraduje aj na severozápade Slovenska a keby len tam... 19 464
 5. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 17 326
 6. Ľudmila Križanovská: Zase ste nič nepochopili, pán Fico 9 842
 7. Ivan Bilohuščin: Igor Matovič: génius anti-intelektuálneho populizmu 7 012
 8. Miroslav Kocúr: Kočner a zahmlievanie okolo skutku, ktorý sa stal 6 972
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Most na ostrov Vir.

Slovenskú klasiku aj tento rok využijú tisíce dovolenkárov.


26. máj

Až 35,8% dospelých fajčiarov zahadzuje cigaretové ohorky na zem. Užívatelia nahrievaného tabaku pristupujú k životnému prostrediu a ekológii oveľa zodpovednejšie než fajčiari.


26. máj
Národné biatlonové centrum Osrblie.

Očakávajú sa aj návštevníci spoza hraníc.


26. máj

Na práce získalo mesto dotáciu.


26. máj

Blogy SME

 1. Oliver Kríž: JE SUIS PLUTON!
 2. Ivan Čáni: Supermokrý sen degradovaného kapitána Danka.
 3. Ján Škerko: Pán Sulík, popreli ste všetko za čo ste bojovali. Je to trápne.
 4. Anna Miľanová: Moja ilustrácia piesne Koloseum, v podaní Mariky Gombitovej...
 5. Ján Šeďo: Kto vie, kde sa hrabal predtým a potom deťom rozdával zmrzlinu...
 6. Ján Šubák: Prepúšťanie a vysoké ceny automobilov môžu prísť oveľa skôr, ako si myslíme
 7. Jozef Sitko: Azda mi chce admin zakázať v SME publikovať? (1.)
 8. Peter Kubica: Kniha o tom, ako odbehnúť maratóny
 1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 107 384
 2. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 37 736
 3. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 287
 4. Ján Šeďo: Mrak skazy úraduje aj na severozápade Slovenska a keby len tam... 19 464
 5. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 17 326
 6. Ľudmila Križanovská: Zase ste nič nepochopili, pán Fico 9 842
 7. Ivan Bilohuščin: Igor Matovič: génius anti-intelektuálneho populizmu 7 012
 8. Miroslav Kocúr: Kočner a zahmlievanie okolo skutku, ktorý sa stal 6 972
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu