Piatok, 25. jún, 2021 | Meniny má TadeášKrížovkyKrížovky

Detektív na slovenský spôsob

Všetci iste poznáte populárneho detektíva Sherlocka Holmesa. Za ním prišli ďalší, ktorých sme si obľúbili, či už v knižkách alebo na televíznej obrazovke.

Väčšinou sú to sympatickí spravodliví páni, ktorí vypátrajú každú záhadu a sú veľkou posilou pre policajtov. No detektívi nie sú len postavy z fiktívnych príbehov. Oni skutočne žijú a riešia skutočné prípady.

Spolumajiteľ a zároveň konateľ detektívnej služby z Banskej Bystrice, JUDr. Dušan Frčo je jedným z nich. Bývalý policajt s právnickým vzdelaním, ktorý pracoval v oblasti organizovaného zločinu má bohaté skúsenosti, ktoré sa rozhodol využiť v detektívnej praxi. Nie je to tak dávno, čo si otvoril detektívnu kanceláriu Detect Info, s. r. o. a odvtedy sa mu podarilo spolu so svojim tímom ľudí vyriešiť už množstvo prípadov.

Skryť Vypnúť reklamu

Široké pole pôsobnosti
Detektívi pracujú podľa prísnych pravidiel, ktoré im stanovuje zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. V rámci zákona môže detektív pôsobiť v siedmych oblastiach, ale aj ich ďalších modifikáciách.
Hľadanie osoby: Hľadať osobu môžete napríklad vtedy, keď vám niečo dlhuje, prípadne vám nejakým spôsobom ublížila, alebo aj vtedy, keď sa s ňou z rôznych príčin potrebujete a nemôžete stretnúť. Mnohé osoby sú nezvestné a ich blízki nie sú spokojní s tým, čo sa doposiaľ zo strany oficiálnych úradov vykonalo. „V postavení splnomocnenca poškodeného môžeme aktívne vstupovať do vyšetrovania, ktoré robí polícia a pokúsiť sa urobiť kvázi audit toho, čo už bolo urobené a navrhovať vykonanie nových dôkazov. Niekedy môže nezainteresovaný pohľad nezávislého detektíva veci pohnúť dopredu,“ hovorí Dušan Frčo.
Hľadanie majetku: „Ak vám ukradnú auto alebo obraz či klenoty, vieme pátrať po majetku, získavať informácie o poistných podvodoch a ich páchateľoch s použitím inštitútov, ktoré sú pružnejšie ako policajné. Často nás na takéto činnosti najímajú poisťovne. V tomto ohľade je častejšia naša spolupráca s poisťovňami zo zahraničia.“
Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore a na uzavretom mieste: „To znamená, že v priestoroch, ktoré patria podnikateľovi, môžeme nasadiť detektíva pod krytím zamestnanca a môžeme využívať technické prostriedky na to, aby sme získali dôkazy o tom, kto tam napríklad kradne,“ vysvetľuje D. Frčo.
Získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom: „Tu získavame údaje, ktoré sú v náležitej forme využiteľné v rámci obhajoby alebo obžaloby osobami, ktoré sú účastné v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi. Takéto údaje nielen získavame a spracovávame, ale vystupujeme pred príslušnými orgánmi ako svedkovia.“
Získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby, získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch: „V tomto prípade pre klienta zisťujeme napríklad potrebné informácie o spoľahlivosti človeka, ktorého sa chystá prijať do firmy a ktorý prichádza z konkurenčnej firmy. Pretože vy ho chcete, aj on chce, ale niečo vám vŕta hlavou... Alebo sa napríklad rozídete s kľúčovým pracovníkom, a hneď nato ako odišiel, prestanete získavať zákazky. Alebo sú to údaje, ktoré klient môže potrebovať pre svoje vážne rozhodnutia v osobnom živote – riešili sme napríklad prípad jednej mladej ženy, ktorej budúci životný partner bol kedysi gambler. On tvrdil, že nie, ale okolie hovorilo opak. My sme ho preverili a zistilo sa, že okolie malo pravdu.“
Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky: „Informácie o dlžníkoch..., ak sa aj človek obráti na súd a vec skončí u exekútora, je veľmi užitočné, keď má k dispozícii informácie o tom, kde je majetok určený na exekúciu, na koho je prepísaný a tak ďalej – tu vieme veľmi účinne pomáhať. Pri vymáhaní pohľadávky by mal byť vždy trojuholník: právny zástupca, exekútor a detektív – vtedy to má veľkú nádej na úspech.“
Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo: „Také konanie môže byť napríklad nasadenie odpočúvacích zariadení konkurenčnou firmou do citlivých priestorov, za účelom rôznymi spôsobmi poškodiť obchodné záujmy klienta, alebo využiť takto získané údaje napr. pri vydieraní jeho zamestnancov. Pri obrane proti tomuto spôsobu nekalej konkurencie používame vyspelé technické prostriedky i kvalifikovaných špecialistov.“

Skryť Vypnúť reklamu

Čo ste asi nevedeli...
„Povesť súkromných bezpečnostných služieb na našom teritóriu nebola v čase vzniku organizovaných zločineckých skupín dobrá. Boli zneužívané ľuďmi, ktorí nemali záujmy, ktoré by korešpondovali so záujmami práva. Preto vznikol nový zákon č. 473 z roku 2005 o súkromnej bezpečnosti, kde sa upravujú záležitosti, týkajúce sa detektívnych služieb. Je to jeden z najprísnejších zákonov v Európe,“ hovorí Dušan Frčo. „Ani jeden zákon nie je dokonalý, aj tento má svoje muchy, ale upravuje jednoznačným spôsobom činnosť detektívnych služieb,“ dodáva.

Pátranie po nevere
„Je pravdou, že máme klientov a klientky, ktorí sa dostali do nezávideniahodnej situácie, ktorú psychológia označuje ako náročná životná situácia. Ich životný partner sa zrazu začal k nim a k ostatným blízkym osobám správať inak, niekedy to zašlo až k vybieleniu účtov.“ Ide o rodinné tragédie, kedy by ľudia radi vedeli, na čom sú. Každý človek je náchylný veriť verzii, ktorá by mu viac vyhovovala a bola pre neho čo najmenej zraňujúca. „Je časté, že si naši klienti od tohto druhu našej práce sľubujú, nielen to, že neveru preukážeme, ale v kútiku duše sa nádejajú, že ich manžela či manželku niečo donútilo k tomu, aby sa správal či správala takto. Chcú vedieť, či ide len o citové odcudzenie partnera, alebo či ide o vážnejšiu vec, napr. vydieranie a podobne. V tomto prípade ide o sledovanie, čo je náročná záležitosť, a dosť nákladná. My vieme, že sa pohybujeme na slovenskom trhu a musíme tomu prispôsobiť aj ceny. Pri realizácii sledovania sú však náklady skutočne dosť vysoké. To, čo vidia ľudia vo filmoch, že jeden človek týždeň niekoho sleduje, na tom istom aute a v tom istom oblečení, to nie je v skutočnosti možné,“ približuje realitu D. Frčo. Pokiaľ takúto prácu pre klienta robíme, je to vždy výsledok korektnej dohody, aby boli spokojné obe strany. „V prvom rade nám ide o profesionálnu pomoc a vyriešenie prípadu,“ dodáva.

Skryť Vypnúť reklamu

Detektív ako splnomocnenec
„Využívame tiež inštitút trestného poriadku, ktorý nám dovoľuje vystupovať v postavení splnomocnenca poškodeného. Ide o účinnú a veľmi údernú zbraň poškodených, o ktorej mnohí ani nevedia,“ zdôrazňuje Dušan Frčo.
„Vysvetlíme si to. V rámci dokazovania trestnej činnosti orgánmi činnými v trestnom konaní sa tento proces zvyčajne točí hlavne okolo toho, kto je páchateľ, ako a čo spravil alebo nespravil a koľko za to dostane. Poškodený je ten, ktorý utrpel škodu. Na jednej strane mu záleží na tom, aby bol páchateľ potrestaný, ale na druhej strane, aby mu spôsobená škoda bola kompenzovaná. Na túto kompenzáciu by však nerád čakal dlhé mesiace alebo roky, pokiaľ sa jeho prípad vzhľadom na vyťaženosť vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov ukončí. Potrebuje nástroj, ktorý ako katalyzátor v chemických dejoch dokáže veci vyvolať a urýchliť. Platí to zvlášť pre štádium takzvaného prípravného konania, teda v čase, keď vec vyšetruje polícia. Poškodený si môže zobrať tzv. splnomocnenca. Môže ním byť v podstate hocikto. Nemusí to byť člen advokátskej komory, teda advokát. Mal by to byť však profesionál, ktorý nepozná systém fungovania polície a súdnictva iba z odbornej literatúry a má primerané vedomosti z právnych odvetví. Znalosť pomerov a tzv. vlastnou kožou nadobudnutá znalosť metód a prostriedkov používaných políciou je v týchto prípadoch absolútnou nutnosťou. Keď máme splnomocnenie od klienta, tak máme možnosť priamo v jeho mene vstupovať do konania. My získavame informácie, ktoré písomne navrhujeme polícii, aby ich dala do tzv. procesnej formy, aby mohli slúžiť pred súdom ako dôkazy. V prípade nutnosti sami vystupujeme ako svedkovia. Môžeme taktiež zastupovať v tomto postavení aj v konaní pred súdom,“ vysvetľuje D. Frčo.

Advokáti sa nemusia obávať
Ľudia, ktorí sa nechávajú obhajovať advokátmi, nie sú do značnej miery správne informovaní o tom, čo všetko by mali dostať. „Necítim sa byť povolaný hodnotiť prácu advokátov, ale ak ma má niekto obhajovať len tým, že spochybňuje svedkov alebo sudcov, a pracuje len s dôkazmi, ktoré vykonal a zabezpečil vyšetrovateľ v rámci už spomínaného prípravného konania, tak urobil pre mňa málo.
Bohužiaľ, hoci už sú aj v našej krajine vytvorené právne predpoklady, aby veci fungovali tak, ako to pre ilustráciu čitateľov funguje v televíznych seriáloch typu Matlock, kde má každý advokát svojich detektívov, takéto veci u nás ešte nefungujú. Hoci sa o to snažíme, narážame tu na obavy zo strany advokátov, ktorí majú strach, že by sa využívaním detektívnych služieb predražili ich služby. Pritom to vôbec nemusí byť pravda. Ich služby by sa práve naopak určite rozšírili, a hlavne skvalitnili.“

Bohaté skúsenosti na nezaplatenie
„S klientom pracujeme na základe uzavretej mandátnej zmluvy a plnomocenstva. Detektívne úkony a právne postupy vykonávame tak, aby sme hájili záujmy klienta. Má možnosť konzultovať s nami rozsah a druh vykonávaných úkonov, pretože je priebežne dôsledne informovaný o vývoji prípadu,“ hovorí Dušan Frčo, ktorý je držiteľom profesionálneho certifikátu o odbornej spôsobilosti, vydaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Je tiež bývalým dlhoročným vedúcim pracovníkom kriminálnej polície s bohatými praktickými skúsenosťami kriminalistu, tak z prostredia Slovenskej republiky, ako aj zo zahraničia.
„Naši pracovníci disponujú množstvom dôležitých kontaktov, ktoré nám umožňujú zabezpečovať záujmy klienta nielen na území Slovenskej republiky, ale i vo väčšine štátov Európy a v niektorých prípadoch aj v zámorí. Ponúkame profesionálne detektívne služby tímu skúsených detektívov s mnohoročnými skúsenosťami z policajnej práce. Sme tiež držiteľmi licencie na poskytovanie odbornej prípravy na výkon strážnej i detektívnej služby a poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní takýchto služieb,“ vymenúva pole pôsobnosti detektívnej kancelárie D. Frčo.
Spoločnosť Detect Info s.r.o. ponúka detektívne služby advokátskym kanceláriám, exekútorom, právnickým osobám, fyzickým osobám, finančným a leasingovým spoločnostiam, poisťovniam a všetkým klientom, ktorí potrebujú komplexné bezpečnostné a detektívne služby na profesionálnej úrovni s dôrazom na zachovanie úplnej diskrétnosti.

Inzercia - Tlačové správy

 1. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 2. V 95-tom sme netušili, že dnes budú naše prístroje zachraňovať
 3. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 4. Pôžička s výraznou zľavou z úroku? Vieme, kde ju nájdete
 5. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 6. Česi pod Tatrami šijú tričká, na ktorých nie je vidieť pot
 7. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 8. Desať najkrajších pláží na Korfu
 9. Vážení poslanci, to naozaj?
 10. Viete, prečo by nás mala zaujímať ochrana biodiverzity?
 1. Desať najkrajších pláží na Korfu
 2. Úspešná budúcnosť začína štúdiom na FMMR TUKE
 3. Vážení poslanci, to naozaj?
 4. V 95-tom sme netušili, že dnes budú naše prístroje zachraňovať
 5. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 6. Pôžička s výraznou zľavou z úroku? Vieme, kde ju nájdete
 7. Vážení poslanci, to naozaj?
 8. Koniec čakania na kuriéra
 9. Čo by som urobil inak, keby som znovu staval dom?
 10. Prvé mesiace 2021 vzrástol počet susedských sporov
 1. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 386
 2. Stiahnite si stovky e-kníh 6 038
 3. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 5 859
 4. Vážení poslanci, to naozaj? 4 635
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 4 404
 6. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania 3 677
 7. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou 3 469
 8. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 3 437
 9. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto 3 070
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 2 936
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Milan Rastislav Štefánik.

Celoslovenská putovná výstava Milan Rastislav Štefánik – Stopy života bude v letných mesiacoch bezplatne sprístupnená v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici.


TASR 12 h
Ilustračné foto.

Banskobystrický samosprávny kraj pripravil rekonštrukcie dvoch úsekov ciest druhej triedy v okresoch Banská Bystrica, Zvolen a Žarnovica.


SITA 17 h
Panovník Belo IV. má významný podiel na rozvoji Bystrice.

V Banskej Bystrici odhalia v piatok sochu panovníka Bela IV., ktorý v roku 1255 udelil osade Bystrica mestské výsady a povýšil ju na slobodné kráľovské mesto.


SITA 18 h
Ilustračné foto.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie počas tejto letnej sezóny participuje na projekte s názvom Humnokemp.


TASR 20 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Tragická dopravná nehoda uzatvorila rýchlostnú cestu. Policajti pripomínajú, čo robiť, ak vás na diaľnici sklame auto.


a 1 ďalší 22. jún

Zástupcovia ministerstva aj poľovníkov tvrdia, že pomôcť môže radikálne zníženie stavov diviačej zveri.


23. jún

Vodič pravdepodobne nedal prednosť autu, ktoré išlo po hlavnej ceste.


19 h

Predajňa bude po celý týždeň otvorená do 21. hodiny.


13 h

Už ste čítali?