Piatok, 23. október, 2020 | Meniny má AlojziaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÝ SPRAVODAJCA ObFZ BB č. 35

Správy sekretariátu
Oznamujeme FK v rámci ObFZ Ban. Bystrica, že od 1. júna 2007 zasadnutie komisií ŠTK, KM, DK, KR a KDZ bude vždy vo štvrtok príslušného týždňa.

Oznamujeme FK, že Aktív ŠTK a vylosovanie súťažného ročníka 2007/2008 ObFZ sa uskutoční 5. júla 2007 o 10.00 hod. v Kultúrnom dome ŽP Podbrezová.

Správa ŠTK predseda – Ján Šutka
1. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS II. triedy sk. „A“ 25. kola Strelníky - Podkonice dňa 9. 6. 2007 o 16.00 hod. na ihrisku FK Strelníky.
2. Na základe vzájomnej dohody na- riaďujeme odohrať MFS I. triedy 26. kola Šalková – Jakub dňa 16. 6. 2007 (sobota) o 17.00 hod. na ihrisku FK Šalková.
3. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS II. triedy sk. „A“ 26. kola St. Hory – Strelníky dňa 16.6.2007 (sobota) o 16.00 hod. na ihrisku FK St. Hory.
4. Kontumujeme neodohrané MFS II. triedy sk. „B“ 18. kola Šumiac – H. Lehota a priznávame 3 body a skóre 3:0 prospech FK Šumiac. SP čl. 69 bod. 1. Prípad postupujeme na DK.
5. Upozoňujeme FK na povinnosť zaslať na ObFZ propozície letných futbalových turnajov.

Skryť Vypnúť reklamu

Správa KM predseda Ľubomír Kratochvíla
1. Barážové stretnutie víťazov skupín žiakov ŠK Selce – Spartak Závadka n. Hr. sa uskutoční 13. 6. 2007 (streda) o 16.00 hod. na ihrisku FK Jasenie. Víťaz stretnutia postupuje do III. ligy st. a mž. žiakov v súťaži SsFZ.
.2. Memoriál Jána Petroviča sa uskutoční dňa 23.6.2007 na ihriskách FK Sl.Ľupča a Nemecká. St. žiaci ihrisko Sl.Ľupča : Podbrezová, P.Č.Balog, Savon B.B., Sl.Ľupča. Ml. žiaci ihrisko Nemecká : Podbrezová, P.Č.Balog, Savon B.B., Jasenie. Propozície turnaja obdržia zúčastnené družstvá poštou.
3. Kontumujeme MFS I. triedy dorast 17. kola FK Králiky – Polomka a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Králiky. Hostia sa na stretnutie nedostavili.
4. Kontumujeme MFS I. triedy dorast 18. kola FK Polomka – Dúbravica a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Polomka. Hostia sa na stretnutie nedostavili.
5. Kontumujeme MFS I. triedy dorast 18. kola FK Braväcovo – Malachov a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Braväcovo. Hostia sa na stretnutie nedostavili.
6. Schvaľujeme účastníkov finálového turnaja prípraviek dňa 16.6.2007 na ihrisku Partizán Č. Balog. sk. „A“ Selce, Poniky (Dukla B.B.), Savon B.B., Závadka, sk. „B“ Sl.Ľupča, Medzibrod, Kremnička, P.Č.Balog. Porada družstiev 16.6.2007 o 9.00 hod., kde družstvá predložia súpisky a ŽP všetkých zúčastnených hráčov.

Skryť Vypnúť reklamu

Správa DK predseda – Július Kliment.
D-I-110 Caban Maroš 740618 FK Malachov 4 MFS nepod. od 7.6.2007 podľa 1-3b.
D-I-111 Prekop Erik 840604 FK Hiadeľ 1 MFS nepod. od 7.6.2007 podľa 1-5a.
D-II-32 Trestá FK Tajov 500,- + 300,- Sk za prerokovanie za nedostavenie sa na MFS I. triedy 23. kola T. Č. Balog – Tajov. Termín úhrady do 21. 6. 2007. Nariaďujeme uhradiť FK Tajov 2.000,- Sk. pre T. Č. Balog v zmysle RS za nenastúpenie na MFS. Termín do 21. 6. 2007.
D-II-33 Trestá FK H. Lehota 500,- + 300,- Sk. za prerokovanie za svojvoľné nenastúpenie na MFS dňa 3. 6. 2007 podľa II/2b. Termín do 21. 6. 2007.
Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 30.5.2007: Berky Miroslav, 840930, FK Heľpa, Buvala Maroš, 890329, FK Heľpa, Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 7. 6. 2007: Riapoš Rastislav, 781014, FK Heľpa.

Skryť Vypnúť reklamu

Fudor Marcel 711222 FK Hiadeľ menovaný hráč ma len 2 ŽK.
Predvolávame na deň 14. 6. 2007 o 15.00 hod.: FK Podkonice – ved. mužstva, Dominik Valent nar. 14. 12. 1978, kap. mužstva Tomáš Kmeť 760612, hráč Pavlák Ján 760612, hráč Milan Bodzík 831229, Rozhodca stretnutia – Jozef Zeman. Menovaní hráči majú dňom 7. 6. 2007 až do vyriešenia prípadu zastavenú činnosť.
Voči rozhodnutia DK je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia spravodajcu.

Správa KM predseda Ľubomír Kratochvíla
1 Barážové stretnutie víťazov skupín žiakov ŠK Selce – Spartak Závadka n. Hr. sa uskutoční 13.6. 2007 (streda) o 16.00 hod. na ihrisku FK Jasenie. Víťaz stretnutia postupuje do III. ligy st. a mž. žiakov v súťaži SsFZ.
3. Záverečný turnaj prípraviek sa uskutoční 16.6.2007 o 9.30 hod. na ihrisku Partizán Č.Balog. Do záverečného turnaja postupujú prvé dve družstvá zo skupín. Propozície turnaja obdržia postupujúce družstva poštou.
4. MFS 12. kola I. triedy žiakov sk. „B“ Medzibrod – Závadka sa odohrá dňa 3.6.2007 o 15.00 hod. na ihrisku FK Spartak Závadka.
5. Memoriál Jána Petroviča sa uskutoční dňa 23.6.2007 na ihriskách FK Sl.Ľupča a Nemecká. St. žiaci ihrisko Sl.Ľupča : Podbrezová, P.Č.Balog, Savon B.B., Sl.Ľupča. Ml. žiaci ihrisko Nemecká : Podbrezová, P.Č.Balog, Savon B.B., Jasenie. Propozície turnaja obdržia zúčastnené družstvá poštou.

Správa DK predseda Július Kliment
D-I-104 Kelemech František 740416 FK Medzibrod 1 MFS nepod. podľa 1-5a. od 30.5.2007
D-I-105 Goceliak František 770130 FK P.Polhora 3 MFS nepod. od 30.5.2007 podľa 1-3b.
D-I-106 Kalman Jozef 690320 FK Pohorelá 3 MFS nepod. od. 30.5.2007 podľa 1-4a.
D-I-107 Janko Branislav 690308 FK Beňuš 1 MFS nepod. od 30.5.2007 podľa 1-5a.
D-I-108 Majer Pavol 770622 FK Dúbravica 4 MFS nepod. po vykonaní trestu za 4 ŽK od 23.5.2007 podľa 1-6. Poplatok 200,- Sk. uhradiť do 12.6.2007
D-I-109 Kiš Ľubomír 14.7.1963 ved. družstva FK Dúbravica 4 MFS nepod. od 30.5.2007 podľa 1-6. Poplatok 200,- Sk. uhradiť do 12.6.2007.

Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS nepod. od 30. 5. 2007: Rochovský Ján, 800607, FK Pohorelá, Ružička Matúš 870701, FK P. Polhora, Lapin Martin, 830223, FK Beňuš, Kán Peter 710507 FK Beňuš, Filadelfi Miroslav 771011 FK Strelníky, Frčo Ján 821010 FK Nemecká.
Neprerokované: Berky Miroslav, 840930, FK Heľpa (chýba poplatok za 4 ŽK), Buvala Maroš, 890329, FK Heľpa (chýba poplatok za 4 ŽK).
Voči rozhodnutia DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia spravodaja.

Správa TMK predseda Rastislav Kollár.
TMK pri ObFZ Banská Bystrica oznamuje záujemcom o získanie najnižšej trénerskej kvalifikácie, aby svoje písomné prihlášky zasielali najneskôr do 31.5.2007 na adresu ObFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, 974 01.

Delegačný list č. 26
I. trieda 26. kolo 17.6.07 o 17.00
Šalková - Jakub 16. 6. UHČ (Pavúk – Riša, Turňa Peter - Weiss), Jasenie - Heľpa (Gajdoš – Koreň, Sitarčík Ján - Králka), Sl. Ľupča - Beňuš (Weiss M. – Dírer, Túry - Marček), Nemecká - T. Č. Balog (Hláčik T. – Kosec, Koctúr - Pecník), Mýto - Lučatín (Golian – Zázrivec, Baka - Prochádzka), Tajov - Hronec (Caban – Mecele, Kleniar - Piar).
II. trieda sk. „A“ 26. kolo 17.6.07 o 17.00
H. Pršany - Malachov (Mišány - Žubor), Dukla „C“ - Dúbravica (Hikker - Dráždik), St. Hory - Strelníky So o 16.00 (Koctúr - Palágyi), Podkonice - Hronsek (Macko - Zverbík), Harmanec - Baláže (Zeman - Krupa), Riečka - Hiadeľ So o 17.00 (Koreň- Zverbík).

Stretnutia riadené SsFZ:
III. liga SD a MD 30. kolo 17.6.07 o 10.00/12.30
Savon B. B. - Zvolen /Šalková/ So o 10.00/12.30 (AR 2- Žubor), Podlavice - Martin /Rudlová/ So o 14.30/17.00 (AR 2 - Macko), Podbrezová „B“ - Bytča /Valaská/ Ne o 10.00/12.30 (AR 2 - Medveď).

V. liga dorastu sk. „C“ 26. kolo 17.6.07 o 14.30
Šalková - Hriňová Ne (AR - Riša), Sl. Ľupča - H. Hámre So o 17.00 (AR - Kleniar).

II. liga SŽ a MŽ sk. „JUH“ 26. kolo 16.6.07 o 10.00/12.00
Dukla B. B. „B“ - Zvolen Ne 10.00/12.00 (AR - Mišány).

III. liga SŽ a MŽ sk. „C“ 26. kolo 16.6.07 o 10.00/12.00
Sl. Ľupča - H. Nemce Ne 13.00/15.00 (Túry - Dírer), Badín - Žiar „B“ So 13.00/15.00 (AR - Caban).

V B. Bystrici 8. 6. 2007
Vladimír Lehoťan, Bruno Motyčka

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 2. Vitajte v postapokalyptickom svete
 3. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 4. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 2. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 4. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 5. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 6. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 7. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 8. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 10. Úprava osobného motorového vozidla
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 16 518
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 15 716
 3. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 12 274
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 999
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 11 989
 6. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 10 693
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 165
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje 9 754
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 532
 10. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 438
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

V Brezne sa na plošné testovanie prihlásilo už viac ako 100 dobrovoľníkov

Primátor Brezna Abel hovorí, že urobí všetko pre to, aby nebolo ohrozené zdravie obyvateľov a aby všetko prebiehalo v poriadku a podľa pokynov.

Celoplošné testovanie na Covid-19 na Orave.

Smutný rekord: Pribudlo 2 581 nakazených aj ďalšie úmrtia

264 nakazených zistili v Banskobystrickom kraji.

Ilustračné

Od soboty začne platiť na Slovensku zákaz vychádzania

Výnimkou budú cesty na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska.

V Banskej Bystrici niekto poškodil pamätník Jána Langoša

Pamätník politikovi a zakladateľovi Ústavu pamäti národa odhalili v jeho rodisku pred 7 rokmi.

Z pamätníka zmizli medené kocky.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Minúta po minúte: Z viacerých miest Oravy hlásia dlhé rady

Testujú zdravotníci, vojaci a dobrovoľníci.

Zamestnanec reťazca: Mali sme pozitívnu kolegyňu, musel som ísť aj tak do práce

Aké pocity zažívajú ľudia z prvej línie, sme zisťovali od zamestnanca nemenovaného obchodného reťazca.

Od soboty bude platiť na Slovensku zákaz vychádzania, sú aj výnimky

Pre žiakov druhého stupňa základných škôl sa v pondelok začína dištančné vyučovanie.

Zoznam odberných miest v Dolnom Kubíne, Námestove, Trstenej a Tvrdošíne

Na Slovensku prebieha celoplošné testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest na Orave.

Už ste čítali?