Streda, 23. jún, 2021 | Meniny má SidóniaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÝ SPRAVODAJCA ObFZ BB č. 35

Správy sekretariátu
Oznamujeme FK v rámci ObFZ Ban. Bystrica, že od 1. júna 2007 zasadnutie komisií ŠTK, KM, DK, KR a KDZ bude vždy vo štvrtok príslušného týždňa.

Oznamujeme FK, že Aktív ŠTK a vylosovanie súťažného ročníka 2007/2008 ObFZ sa uskutoční 5. júla 2007 o 10.00 hod. v Kultúrnom dome ŽP Podbrezová.

Správa ŠTK predseda – Ján Šutka
1. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS II. triedy sk. „A“ 25. kola Strelníky - Podkonice dňa 9. 6. 2007 o 16.00 hod. na ihrisku FK Strelníky.
2. Na základe vzájomnej dohody na- riaďujeme odohrať MFS I. triedy 26. kola Šalková – Jakub dňa 16. 6. 2007 (sobota) o 17.00 hod. na ihrisku FK Šalková.
3. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS II. triedy sk. „A“ 26. kola St. Hory – Strelníky dňa 16.6.2007 (sobota) o 16.00 hod. na ihrisku FK St. Hory.
4. Kontumujeme neodohrané MFS II. triedy sk. „B“ 18. kola Šumiac – H. Lehota a priznávame 3 body a skóre 3:0 prospech FK Šumiac. SP čl. 69 bod. 1. Prípad postupujeme na DK.
5. Upozoňujeme FK na povinnosť zaslať na ObFZ propozície letných futbalových turnajov.

Skryť Vypnúť reklamu

Správa KM predseda Ľubomír Kratochvíla
1. Barážové stretnutie víťazov skupín žiakov ŠK Selce – Spartak Závadka n. Hr. sa uskutoční 13. 6. 2007 (streda) o 16.00 hod. na ihrisku FK Jasenie. Víťaz stretnutia postupuje do III. ligy st. a mž. žiakov v súťaži SsFZ.
.2. Memoriál Jána Petroviča sa uskutoční dňa 23.6.2007 na ihriskách FK Sl.Ľupča a Nemecká. St. žiaci ihrisko Sl.Ľupča : Podbrezová, P.Č.Balog, Savon B.B., Sl.Ľupča. Ml. žiaci ihrisko Nemecká : Podbrezová, P.Č.Balog, Savon B.B., Jasenie. Propozície turnaja obdržia zúčastnené družstvá poštou.
3. Kontumujeme MFS I. triedy dorast 17. kola FK Králiky – Polomka a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Králiky. Hostia sa na stretnutie nedostavili.
4. Kontumujeme MFS I. triedy dorast 18. kola FK Polomka – Dúbravica a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Polomka. Hostia sa na stretnutie nedostavili.
5. Kontumujeme MFS I. triedy dorast 18. kola FK Braväcovo – Malachov a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Braväcovo. Hostia sa na stretnutie nedostavili.
6. Schvaľujeme účastníkov finálového turnaja prípraviek dňa 16.6.2007 na ihrisku Partizán Č. Balog. sk. „A“ Selce, Poniky (Dukla B.B.), Savon B.B., Závadka, sk. „B“ Sl.Ľupča, Medzibrod, Kremnička, P.Č.Balog. Porada družstiev 16.6.2007 o 9.00 hod., kde družstvá predložia súpisky a ŽP všetkých zúčastnených hráčov.

Skryť Vypnúť reklamu

Správa DK predseda – Július Kliment.
D-I-110 Caban Maroš 740618 FK Malachov 4 MFS nepod. od 7.6.2007 podľa 1-3b.
D-I-111 Prekop Erik 840604 FK Hiadeľ 1 MFS nepod. od 7.6.2007 podľa 1-5a.
D-II-32 Trestá FK Tajov 500,- + 300,- Sk za prerokovanie za nedostavenie sa na MFS I. triedy 23. kola T. Č. Balog – Tajov. Termín úhrady do 21. 6. 2007. Nariaďujeme uhradiť FK Tajov 2.000,- Sk. pre T. Č. Balog v zmysle RS za nenastúpenie na MFS. Termín do 21. 6. 2007.
D-II-33 Trestá FK H. Lehota 500,- + 300,- Sk. za prerokovanie za svojvoľné nenastúpenie na MFS dňa 3. 6. 2007 podľa II/2b. Termín do 21. 6. 2007.
Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 30.5.2007: Berky Miroslav, 840930, FK Heľpa, Buvala Maroš, 890329, FK Heľpa, Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 7. 6. 2007: Riapoš Rastislav, 781014, FK Heľpa.

Skryť Vypnúť reklamu

Fudor Marcel 711222 FK Hiadeľ menovaný hráč ma len 2 ŽK.
Predvolávame na deň 14. 6. 2007 o 15.00 hod.: FK Podkonice – ved. mužstva, Dominik Valent nar. 14. 12. 1978, kap. mužstva Tomáš Kmeť 760612, hráč Pavlák Ján 760612, hráč Milan Bodzík 831229, Rozhodca stretnutia – Jozef Zeman. Menovaní hráči majú dňom 7. 6. 2007 až do vyriešenia prípadu zastavenú činnosť.
Voči rozhodnutia DK je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia spravodajcu.

Správa KM predseda Ľubomír Kratochvíla
1 Barážové stretnutie víťazov skupín žiakov ŠK Selce – Spartak Závadka n. Hr. sa uskutoční 13.6. 2007 (streda) o 16.00 hod. na ihrisku FK Jasenie. Víťaz stretnutia postupuje do III. ligy st. a mž. žiakov v súťaži SsFZ.
3. Záverečný turnaj prípraviek sa uskutoční 16.6.2007 o 9.30 hod. na ihrisku Partizán Č.Balog. Do záverečného turnaja postupujú prvé dve družstvá zo skupín. Propozície turnaja obdržia postupujúce družstva poštou.
4. MFS 12. kola I. triedy žiakov sk. „B“ Medzibrod – Závadka sa odohrá dňa 3.6.2007 o 15.00 hod. na ihrisku FK Spartak Závadka.
5. Memoriál Jána Petroviča sa uskutoční dňa 23.6.2007 na ihriskách FK Sl.Ľupča a Nemecká. St. žiaci ihrisko Sl.Ľupča : Podbrezová, P.Č.Balog, Savon B.B., Sl.Ľupča. Ml. žiaci ihrisko Nemecká : Podbrezová, P.Č.Balog, Savon B.B., Jasenie. Propozície turnaja obdržia zúčastnené družstvá poštou.

Správa DK predseda Július Kliment
D-I-104 Kelemech František 740416 FK Medzibrod 1 MFS nepod. podľa 1-5a. od 30.5.2007
D-I-105 Goceliak František 770130 FK P.Polhora 3 MFS nepod. od 30.5.2007 podľa 1-3b.
D-I-106 Kalman Jozef 690320 FK Pohorelá 3 MFS nepod. od. 30.5.2007 podľa 1-4a.
D-I-107 Janko Branislav 690308 FK Beňuš 1 MFS nepod. od 30.5.2007 podľa 1-5a.
D-I-108 Majer Pavol 770622 FK Dúbravica 4 MFS nepod. po vykonaní trestu za 4 ŽK od 23.5.2007 podľa 1-6. Poplatok 200,- Sk. uhradiť do 12.6.2007
D-I-109 Kiš Ľubomír 14.7.1963 ved. družstva FK Dúbravica 4 MFS nepod. od 30.5.2007 podľa 1-6. Poplatok 200,- Sk. uhradiť do 12.6.2007.

Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS nepod. od 30. 5. 2007: Rochovský Ján, 800607, FK Pohorelá, Ružička Matúš 870701, FK P. Polhora, Lapin Martin, 830223, FK Beňuš, Kán Peter 710507 FK Beňuš, Filadelfi Miroslav 771011 FK Strelníky, Frčo Ján 821010 FK Nemecká.
Neprerokované: Berky Miroslav, 840930, FK Heľpa (chýba poplatok za 4 ŽK), Buvala Maroš, 890329, FK Heľpa (chýba poplatok za 4 ŽK).
Voči rozhodnutia DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia spravodaja.

Správa TMK predseda Rastislav Kollár.
TMK pri ObFZ Banská Bystrica oznamuje záujemcom o získanie najnižšej trénerskej kvalifikácie, aby svoje písomné prihlášky zasielali najneskôr do 31.5.2007 na adresu ObFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, 974 01.

Delegačný list č. 26
I. trieda 26. kolo 17.6.07 o 17.00
Šalková - Jakub 16. 6. UHČ (Pavúk – Riša, Turňa Peter - Weiss), Jasenie - Heľpa (Gajdoš – Koreň, Sitarčík Ján - Králka), Sl. Ľupča - Beňuš (Weiss M. – Dírer, Túry - Marček), Nemecká - T. Č. Balog (Hláčik T. – Kosec, Koctúr - Pecník), Mýto - Lučatín (Golian – Zázrivec, Baka - Prochádzka), Tajov - Hronec (Caban – Mecele, Kleniar - Piar).
II. trieda sk. „A“ 26. kolo 17.6.07 o 17.00
H. Pršany - Malachov (Mišány - Žubor), Dukla „C“ - Dúbravica (Hikker - Dráždik), St. Hory - Strelníky So o 16.00 (Koctúr - Palágyi), Podkonice - Hronsek (Macko - Zverbík), Harmanec - Baláže (Zeman - Krupa), Riečka - Hiadeľ So o 17.00 (Koreň- Zverbík).

Stretnutia riadené SsFZ:
III. liga SD a MD 30. kolo 17.6.07 o 10.00/12.30
Savon B. B. - Zvolen /Šalková/ So o 10.00/12.30 (AR 2- Žubor), Podlavice - Martin /Rudlová/ So o 14.30/17.00 (AR 2 - Macko), Podbrezová „B“ - Bytča /Valaská/ Ne o 10.00/12.30 (AR 2 - Medveď).

V. liga dorastu sk. „C“ 26. kolo 17.6.07 o 14.30
Šalková - Hriňová Ne (AR - Riša), Sl. Ľupča - H. Hámre So o 17.00 (AR - Kleniar).

II. liga SŽ a MŽ sk. „JUH“ 26. kolo 16.6.07 o 10.00/12.00
Dukla B. B. „B“ - Zvolen Ne 10.00/12.00 (AR - Mišány).

III. liga SŽ a MŽ sk. „C“ 26. kolo 16.6.07 o 10.00/12.00
Sl. Ľupča - H. Nemce Ne 13.00/15.00 (Túry - Dírer), Badín - Žiar „B“ So 13.00/15.00 (AR - Caban).

V B. Bystrici 8. 6. 2007
Vladimír Lehoťan, Bruno Motyčka

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kde sa dá elektromobil nabiť a za koľko? Veľký prehľad nabíjania
 2. Kam patria rolky z toaletného papiera? Dávať dole etikety zo sklenených nádob?
 3. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 4. Vedci z BMC SAV vo vlakoch nový koronavírus nenašli
 5. V centre Bratislavy vznikajú apartmány určené na predaj
 6. Ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou
 7. Od 1. septembra je predprimárne vzdelávanie povinné
 8. Výber auta na lízing môže byť slobodnejší, ako ste si mysleli
 9. Nemecko-slovenská spoločnosť ETL/GR je už v desiatke najlepších
 10. Viete, prečo by nás mala zaujímať ochrana biodiverzity?
 1. Holenie je umenie. A vy môžete byť jeho majstrom
 2. Od 1. septembra je predprimárne vzdelávanie povinné
 3. Nemecko-slovenská spoločnosť ETL/GR je už v desiatke najlepších
 4. Viete, prečo by nás mala zaujímať ochrana biodiverzity?
 5. Stiahnite si stovky e-kníh
 6. Recyklovať PET fľaše a plechovky môžu už aj obyvatelia Krupiny
 7. V centre Bratislavy vznikajú apartmány určené na predaj
 8. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 9. 3 veci, s ktorými zvládnete horúčavy v byte
 10. Spoločnosť ASBIS uvádza na európske trhy novinku
 1. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 9 085
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 8 595
 3. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 8 032
 4. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 7 348
 5. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 615
 6. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 4 406
 7. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 3 678
 8. Crème de la crème po slovensky 3 249
 9. Nový Volkswagen Polo je najšikovnejšie malé auto 2 842
 10. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania 2 132
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Partizánska cesta.

V meste pod Urpínom sa chystá najväčšia rekonštrukcia miestnych komunikácií za posledných desať rokov.


TASR 10 h
Taktické cvičenie dobrovoľných hasičov v Brezne.

Počuli ste minulý utorok sirény hasičských áut, prechádzajúce cez námestie v Brezne? Nestala sa žiadna tragická udalosť, išlo o taktické cvičenie.


MONIKA DOLŇANOVÁ 12 h
Ilustračné foto.

Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.


SITA 13 h
Stredoslovenské múzeum - ilustračné foto.

Tajomstvo stredovekého hradu Peťuša pri Zvolene odhalia na podujatí Stretnutie s minulosťou v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici.


SITA 15 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pre búrku padali aj stromy.


18 h

Američania skupujú drevo v celej Európe, výsledkom je cena, ktorá likviduje slovenský drevospracujúci priemysel.


21. jún

Obcou na Záhorí sa prehnala smršť. Starý kostol náporu vody odolal.


12 h

Na lúkach v obci Bolešov v Trenčianskom kraji uhynulo 67 kusov hovädzieho dobytka.


TASR 10 h

Už ste čítali?