Piatok, 19. august, 2022 | Meniny má Lýdia

ÚRADNÝ SPRAVODAJCA ObFZ BB č. 35

Správy sekretariátu
Oznamujeme FK v rámci ObFZ Ban. Bystrica, že od 1. júna 2007 zasadnutie komisií ŠTK, KM, DK, KR a KDZ bude vždy vo štvrtok príslušného týždňa.

Oznamujeme FK, že Aktív ŠTK a vylosovanie súťažného ročníka 2007/2008 ObFZ sa uskutoční 5. júla 2007 o 10.00 hod. v Kultúrnom dome ŽP Podbrezová.

Správa ŠTK predseda – Ján Šutka
1. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS II. triedy sk. „A“ 25. kola Strelníky - Podkonice dňa 9. 6. 2007 o 16.00 hod. na ihrisku FK Strelníky.
2. Na základe vzájomnej dohody na- riaďujeme odohrať MFS I. triedy 26. kola Šalková – Jakub dňa 16. 6. 2007 (sobota) o 17.00 hod. na ihrisku FK Šalková.
3. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS II. triedy sk. „A“ 26. kola St. Hory – Strelníky dňa 16.6.2007 (sobota) o 16.00 hod. na ihrisku FK St. Hory.
4. Kontumujeme neodohrané MFS II. triedy sk. „B“ 18. kola Šumiac – H. Lehota a priznávame 3 body a skóre 3:0 prospech FK Šumiac. SP čl. 69 bod. 1. Prípad postupujeme na DK.
5. Upozoňujeme FK na povinnosť zaslať na ObFZ propozície letných futbalových turnajov.

SkryťVypnúť reklamu

Správa KM predseda Ľubomír Kratochvíla
1. Barážové stretnutie víťazov skupín žiakov ŠK Selce – Spartak Závadka n. Hr. sa uskutoční 13. 6. 2007 (streda) o 16.00 hod. na ihrisku FK Jasenie. Víťaz stretnutia postupuje do III. ligy st. a mž. žiakov v súťaži SsFZ.
.2. Memoriál Jána Petroviča sa uskutoční dňa 23.6.2007 na ihriskách FK Sl.Ľupča a Nemecká. St. žiaci ihrisko Sl.Ľupča : Podbrezová, P.Č.Balog, Savon B.B., Sl.Ľupča. Ml. žiaci ihrisko Nemecká : Podbrezová, P.Č.Balog, Savon B.B., Jasenie. Propozície turnaja obdržia zúčastnené družstvá poštou.
3. Kontumujeme MFS I. triedy dorast 17. kola FK Králiky – Polomka a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Králiky. Hostia sa na stretnutie nedostavili.
4. Kontumujeme MFS I. triedy dorast 18. kola FK Polomka – Dúbravica a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Polomka. Hostia sa na stretnutie nedostavili.
5. Kontumujeme MFS I. triedy dorast 18. kola FK Braväcovo – Malachov a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Braväcovo. Hostia sa na stretnutie nedostavili.
6. Schvaľujeme účastníkov finálového turnaja prípraviek dňa 16.6.2007 na ihrisku Partizán Č. Balog. sk. „A“ Selce, Poniky (Dukla B.B.), Savon B.B., Závadka, sk. „B“ Sl.Ľupča, Medzibrod, Kremnička, P.Č.Balog. Porada družstiev 16.6.2007 o 9.00 hod., kde družstvá predložia súpisky a ŽP všetkých zúčastnených hráčov.

SkryťVypnúť reklamu

Správa DK predseda – Július Kliment.
D-I-110 Caban Maroš 740618 FK Malachov 4 MFS nepod. od 7.6.2007 podľa 1-3b.
D-I-111 Prekop Erik 840604 FK Hiadeľ 1 MFS nepod. od 7.6.2007 podľa 1-5a.
D-II-32 Trestá FK Tajov 500,- + 300,- Sk za prerokovanie za nedostavenie sa na MFS I. triedy 23. kola T. Č. Balog – Tajov. Termín úhrady do 21. 6. 2007. Nariaďujeme uhradiť FK Tajov 2.000,- Sk. pre T. Č. Balog v zmysle RS za nenastúpenie na MFS. Termín do 21. 6. 2007.
D-II-33 Trestá FK H. Lehota 500,- + 300,- Sk. za prerokovanie za svojvoľné nenastúpenie na MFS dňa 3. 6. 2007 podľa II/2b. Termín do 21. 6. 2007.
Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 30.5.2007: Berky Miroslav, 840930, FK Heľpa, Buvala Maroš, 890329, FK Heľpa, Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 7. 6. 2007: Riapoš Rastislav, 781014, FK Heľpa.

SkryťVypnúť reklamu

Fudor Marcel 711222 FK Hiadeľ menovaný hráč ma len 2 ŽK.
Predvolávame na deň 14. 6. 2007 o 15.00 hod.: FK Podkonice – ved. mužstva, Dominik Valent nar. 14. 12. 1978, kap. mužstva Tomáš Kmeť 760612, hráč Pavlák Ján 760612, hráč Milan Bodzík 831229, Rozhodca stretnutia – Jozef Zeman. Menovaní hráči majú dňom 7. 6. 2007 až do vyriešenia prípadu zastavenú činnosť.
Voči rozhodnutia DK je možné odvolať sa do 15 dní od zverejnenia spravodajcu.

Správa KM predseda Ľubomír Kratochvíla
1 Barážové stretnutie víťazov skupín žiakov ŠK Selce – Spartak Závadka n. Hr. sa uskutoční 13.6. 2007 (streda) o 16.00 hod. na ihrisku FK Jasenie. Víťaz stretnutia postupuje do III. ligy st. a mž. žiakov v súťaži SsFZ.
3. Záverečný turnaj prípraviek sa uskutoční 16.6.2007 o 9.30 hod. na ihrisku Partizán Č.Balog. Do záverečného turnaja postupujú prvé dve družstvá zo skupín. Propozície turnaja obdržia postupujúce družstva poštou.
4. MFS 12. kola I. triedy žiakov sk. „B“ Medzibrod – Závadka sa odohrá dňa 3.6.2007 o 15.00 hod. na ihrisku FK Spartak Závadka.
5. Memoriál Jána Petroviča sa uskutoční dňa 23.6.2007 na ihriskách FK Sl.Ľupča a Nemecká. St. žiaci ihrisko Sl.Ľupča : Podbrezová, P.Č.Balog, Savon B.B., Sl.Ľupča. Ml. žiaci ihrisko Nemecká : Podbrezová, P.Č.Balog, Savon B.B., Jasenie. Propozície turnaja obdržia zúčastnené družstvá poštou.

Správa DK predseda Július Kliment
D-I-104 Kelemech František 740416 FK Medzibrod 1 MFS nepod. podľa 1-5a. od 30.5.2007
D-I-105 Goceliak František 770130 FK P.Polhora 3 MFS nepod. od 30.5.2007 podľa 1-3b.
D-I-106 Kalman Jozef 690320 FK Pohorelá 3 MFS nepod. od. 30.5.2007 podľa 1-4a.
D-I-107 Janko Branislav 690308 FK Beňuš 1 MFS nepod. od 30.5.2007 podľa 1-5a.
D-I-108 Majer Pavol 770622 FK Dúbravica 4 MFS nepod. po vykonaní trestu za 4 ŽK od 23.5.2007 podľa 1-6. Poplatok 200,- Sk. uhradiť do 12.6.2007
D-I-109 Kiš Ľubomír 14.7.1963 ved. družstva FK Dúbravica 4 MFS nepod. od 30.5.2007 podľa 1-6. Poplatok 200,- Sk. uhradiť do 12.6.2007.

Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS nepod. od 30. 5. 2007: Rochovský Ján, 800607, FK Pohorelá, Ružička Matúš 870701, FK P. Polhora, Lapin Martin, 830223, FK Beňuš, Kán Peter 710507 FK Beňuš, Filadelfi Miroslav 771011 FK Strelníky, Frčo Ján 821010 FK Nemecká.
Neprerokované: Berky Miroslav, 840930, FK Heľpa (chýba poplatok za 4 ŽK), Buvala Maroš, 890329, FK Heľpa (chýba poplatok za 4 ŽK).
Voči rozhodnutia DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia spravodaja.

Správa TMK predseda Rastislav Kollár.
TMK pri ObFZ Banská Bystrica oznamuje záujemcom o získanie najnižšej trénerskej kvalifikácie, aby svoje písomné prihlášky zasielali najneskôr do 31.5.2007 na adresu ObFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica, 974 01.

Delegačný list č. 26
I. trieda 26. kolo 17.6.07 o 17.00
Šalková - Jakub 16. 6. UHČ (Pavúk – Riša, Turňa Peter - Weiss), Jasenie - Heľpa (Gajdoš – Koreň, Sitarčík Ján - Králka), Sl. Ľupča - Beňuš (Weiss M. – Dírer, Túry - Marček), Nemecká - T. Č. Balog (Hláčik T. – Kosec, Koctúr - Pecník), Mýto - Lučatín (Golian – Zázrivec, Baka - Prochádzka), Tajov - Hronec (Caban – Mecele, Kleniar - Piar).
II. trieda sk. „A“ 26. kolo 17.6.07 o 17.00
H. Pršany - Malachov (Mišány - Žubor), Dukla „C“ - Dúbravica (Hikker - Dráždik), St. Hory - Strelníky So o 16.00 (Koctúr - Palágyi), Podkonice - Hronsek (Macko - Zverbík), Harmanec - Baláže (Zeman - Krupa), Riečka - Hiadeľ So o 17.00 (Koreň- Zverbík).

Stretnutia riadené SsFZ:
III. liga SD a MD 30. kolo 17.6.07 o 10.00/12.30
Savon B. B. - Zvolen /Šalková/ So o 10.00/12.30 (AR 2- Žubor), Podlavice - Martin /Rudlová/ So o 14.30/17.00 (AR 2 - Macko), Podbrezová „B“ - Bytča /Valaská/ Ne o 10.00/12.30 (AR 2 - Medveď).

V. liga dorastu sk. „C“ 26. kolo 17.6.07 o 14.30
Šalková - Hriňová Ne (AR - Riša), Sl. Ľupča - H. Hámre So o 17.00 (AR - Kleniar).

II. liga SŽ a MŽ sk. „JUH“ 26. kolo 16.6.07 o 10.00/12.00
Dukla B. B. „B“ - Zvolen Ne 10.00/12.00 (AR - Mišány).

III. liga SŽ a MŽ sk. „C“ 26. kolo 16.6.07 o 10.00/12.00
Sl. Ľupča - H. Nemce Ne 13.00/15.00 (Túry - Dírer), Badín - Žiar „B“ So 13.00/15.00 (AR - Caban).

V B. Bystrici 8. 6. 2007
Vladimír Lehoťan, Bruno Motyčka

Najčítanejšie na My Bystrica

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu
 2. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 3. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 4. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 5. Auto bez čakania? VW T-Cross môžete mať hneď a aj so zľavou
 6. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás
 7. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur
 8. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 1. Majstrovstvá Slovenska v hode telefónom sa uskutočnia v sobotu
 2. Veterány sú symbolom Kuby. Hemingway ich vlastnil sedem
 3. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run
 4. Shell myslí na slovenské komunity
 5. Mobilná bezpečnosť sa stále podceňuje. Všetko však máte v rukách
 6. Čakáte bábätko? Union má preň nachystané veľké množstvo výhod
 7. Agrokomplex 2022
 8. 365.bank si naďalej upevňuje svoju pozíciu plnoformátovej banky
 1. Zdravotná poisťovňa zostala prekvapená. Zaplatila už 30 mil. eur 39 253
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane 16 421
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 11 063
 4. Pixel Federation nikdy nezarobil ako cez pandémiu 7 027
 5. Radi si veci vyrábate sami? Tento nový časopis je pre vás 4 964
 6. Nie som superman, ale viem, že Prešov má na to byť supermestom. 4 235
 7. Hyundai štartuje na Slovensku unikátny Hyundai Plogging Run 3 547
 8. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 3 126

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Je suis fan
 2. Miroslav Makyta: Svet podľa Fica a Matoviča
 3. Jana Júdová: Príbeh zúfalého pacienta, muža, ktorý sadil stromy
 4. Marián Kozák: Výlet do Bratislavy a Viedne v roku 2015
 5. Lucia Žárska: Tesla sa chystá deliť svoje akcie v pomere 3:1
 6. Nina Erneker: Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí
 7. Michal Legíň: Cesta hrdinov SNP 2021 - 12. časť
 8. Jozef Sitko: Neopakovateľný veľký vzor z detstva
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 9 905
 2. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 7 316
 3. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 899
 4. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 4 460
 5. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 4 192
 6. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 3 993
 7. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 984
 8. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča 3 381
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Ilustračné foto.

Novinár Miroslav Pejko sa venoval závažným ekonomickým témam. Z bytu odišiel bez mobilu a dokladov. Už sa nevrátil.


18 h
Kliešte sú v prírode nepríjemným spoločníkom

Ochorenie môže mať vážne a trvalé následky.


18. aug
Ivan ďatelinka už nebude nosiť kapitánske céčko - ilustračné foto

Zamerali sme sa na augustové dianie v tíme HC ’05 Banská Bystrica.


18. aug
Premiéra filmovej novinky bude už 18. augusta.

Scenár horúcej letnej komédie je založený na skutočných udalostiach.


17. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Väčšina nezvestných sa skrýva, pretože je na nich vydaný príkaz na zatknutie.


16. aug

Jeden muž zmizol pred 24 rokmi s hotovosťou 665-tisíc korún, na piatich Kysučanov je vydaný európsky zatykač.


18. aug

Obvineného predviedli z hygienických dôvodov v overale.


8 h

Na mieste nie je vodovod ani kanalizácia.


18. aug

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Je suis fan
 2. Miroslav Makyta: Svet podľa Fica a Matoviča
 3. Jana Júdová: Príbeh zúfalého pacienta, muža, ktorý sadil stromy
 4. Marián Kozák: Výlet do Bratislavy a Viedne v roku 2015
 5. Lucia Žárska: Tesla sa chystá deliť svoje akcie v pomere 3:1
 6. Nina Erneker: Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí
 7. Michal Legíň: Cesta hrdinov SNP 2021 - 12. časť
 8. Jozef Sitko: Neopakovateľný veľký vzor z detstva
 1. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 9 905
 2. Peter Gregor: Cena slobody sa vždy počíta iba v stratených ľudských životoch. 7 316
 3. Milan Pilip: Čaká nás rozvrat spoločnosti ak nezasiahneme proti konšpirátorom 6 899
 4. Tereza Krajčová: Severné Poľsko: Očarujúci Gdansk, piesočné pláže Sopotu a moderná Gdyňa 4 460
 5. Pavel Macko: Máme ľutovať podnikateľa Hambálka alebo vojnové obete jeho kumpánov? 4 192
 6. Ján Valchár: Ubjegáj, zájčik, ubjegáj! 3 993
 7. Roman Kebísek: Jánošík prepadával ľudí na cestách vyše roka. Od jesene 1711 do zimy 1712/3 3 984
 8. Marián Viskupič: Rozvrat verejných financií alebo grécka cesta Igora Matoviča 3 381
 1. Jiří Ščobák: Fungujú sankcie proti Rusku? Nečaká krach aj nás?
 2. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 4. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 5. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 8. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu