Nedeľa, 24. január, 2021 | Meniny má TimotejKrížovkyKrížovky

STAROSTOVIA

Ako zhodnotili rok 2007?

PRESNE PRED ROKOM sa začalo nové volebné obdobie pre starostov obcí. Oslovili sme preto niektorých z nášho regiónu s otázkou, ako hodnotia upynulých dvanásť mesiacov aj napriek tomu, že v pokladniciach obcí je málo peňazí. Zaujímalo nás, čo sa im podarilo vybudovať pre svojich občanov.

Zdenka Huťková, Medzibrod
Do roku 2007, ktorý je aj prvým rokom nového volebného obdobia, sme vstupovali s novými plánmi a predsavzatiami. Aj keď sa ich nepodarilo všetky naplniť, myslím, že s dosiahnutým výsledkom môžeme byť spokojní. Z rozpočtu obce sme financovali výmenu okien na budove školy a školskej jedálne, pokračovali sme v opravách miestnych komunikácií a dotácia získaná z Programu obnovy dediny nám pomohla s rekonštrukciou parku pred kultúrnym domom. Boli sme úspešní v celoslovenskej súťaži Dedina roka, kde sme získali cenu v kategórii Dedina ako pospolitosť. Pre mňa osobne je práve tento titul veľmi cenný, pretože je odrazom spoločného úsilia všetkých obyvateľov našej obce. Verím, že sa nám bude dariť i v budúcom roku.
Pavel Zajac, Ľubietová
V prvom rade by som chcel na roku 2007 vyzdvihnúť novú pracovnú energiu, ktorá prišla po voľbách s novými poslancami, ku ktorej sa pridali aj skupiny občanov, vrátane predchádzajúcich poslancov. To ostatné, ako tri kilometre chodníkov za trinásť a pol milióna korún, nové okná na škole za vyše tri milióny korún je len výsledkom práce týchto ľudí.
Taktiež si myslím, že sa urobilo všetko preto, aby bol úspešný aj rok 2008. Ako mnohé obce, aj my sme sa pripravovali na čerpanie financií z EÚ. Finišuje projekt obnovy námestia, dokončený je projekt náučných a turistických chodníkov.
Ján Majer, Strelníky
Tento rok sme zrealizovali akcie ako stabilizácia zosúvajúceho sa svahu ihriska za Híblikom, spevnenie príjazdovej plochy pri ZOS a DSS, vybudovanie prístupovej komunikácie pre ZOS a DSS. Odizolovali sme objekt obecného úradu proti vode a zemnej vlhkosti, vybudovali spevnenú plochu pod verejnú tržnicu. Pre športovcov sme vyhotovili striedačky pre domá-cich a hostí a vybudovali viacúčelové ihrisko s umelou trávou pri ZŠ. Tam sme vybudovali aj nástupnú spevnenú plochu. Poslednou akciou v tomto roku je rekonštrukcia vodovodného potrubia vrátane prípojok v dolnej časti obce.
Ivan Kováč, Povrazník
Tak ako každý rok sme organizovali obecný ples. Zabezpečili sme označenia ciest smerovou tabuľou Povrazník 12 km na križovatke ciest II. a III. triedy. Vybavenie listu vlastníctva na Kultúrny dom. Podali sme projekty na Ministerstvo financií. Jeden projekt bol zameraný na výmenu okien na kultúrnom dome a obecnom úrade. Druhý projekt sa týkal nákupu zariadenia na mikrovlnný prenos dát (internet) a zakúpenie softvérového a hardvérového vybavenia kancelárie starostu, ale s projektmi sme neuspeli.
Vypracovali a podali sme projekty na BBSK Rekonštrukcia námestia - plocha pod tržnicou, drevený tržnicový stánok, prístupová komunikácia s izoláciou zvonice. Tieto tri projekty boli schválené a získali sme na ne finančné prostriedky. Vyčistili sme a vypiľovali kroviny v ulici na kopec do Kantorov. Vykopali a napojili sme vodovodnú prípojku do bývalej školy asi 80 m. Opravili sme priestory zdevastovaného bývalého klubu mládeže. Od policajtov sme dostali terénne auto Opel Campo, ktoré sa do nášho horského prostredia hodí.
Dušan Mydlo, Nemce
Priznám sa, že sám neviem, čo by som uviedol ako prvé, s čím by sme sa mali v Nemciach za rok 2007 pochváliť. Možno dokončením domu smútku a prístavby ku kultúrnemu domu... Z našej správy by som mohol spomenúť výstavbu miestnej telekomunikačnej siete pre rýchlostný internet bytovky na Lúčnej ulici. Začala sa tiež výstavba novej splaškovej kanalizácie, schválený je doplnok územného plánu k Lyžiarskemu a rekreačnému stredisku Šachtičky, aj k individuálnej bytovej výstavbe. Mali sme tu súťaž v amatérskej fotografii, výstavu pestovateľov a záhradkárov s názvom Plody jesene, či súťaž o Jablčník roka. Spomeniem výlety detí s rodičmi, výlety turistov, zájazdy Klubu seniorov a za veľmi vydarený môžem považovať prvý ročník pravej dedinskej zabíjačky spojenej so súťažou vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera. A aby som nezabudol na športovcov, pripomeniem stolnotenisový turnaj, turnaj v stolnom futbale a pravidelný futbalový turnaj o pohár starostu obce.
Ondrej Slivka, Malachov
To, čo sa nám v roku 2007 podarilo spraviť, by som aspoň v krátkosti zhrnul do niekoľkých oblastí. Napríklad v oblasti životného prostredia sa podarilo prostredníctvom nórskeho finančného mechanizmu vypracovať a zadať projekt pod názvom Protipovodňová prevencia a ochrana územia, ale hrdí sme aj na rozvoj občianskej komunity, sociálnych služieb a kultúry. Vznikli nové občianske združenia Klub dôchodcov Malachovčan a Malachovská dolina, za dôležité považujem vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zvonice, prípravu kúpy štýlovej drevenice na etnografické múzeum, vydávanie miestnych novín Malachovské noviny, vypracovanie návrhu oddychového miesta Pod skalkou či spracovanie a pravidelné aktualizovanie webovej stránky obce. Vybudovali sme vstupné brány na miestne cintoríny, stometrovej asfaltovej cesty, spracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia v obci, rekonštrukcia rozhlasovej ústredne a nákup svietidiel verejného osvetlenia alebo vypracované geometrické plány na ulice Ortútska, Bučinová - Ortútska, Banícka - Ortútska či vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov v areáli telovýchovnej jednoty.
Pavol Zemek, Hronsek
Úlohy, ktoré sme si predsavzali v prvom roku volebného obdobia, sa nám spoločne darilo plniť podľa možností rozpočtu obce. Prvou úlohou bola oprava miestneho rozhlasu, podarilo sa nám vymeniť ústredňu a šesť reproduktorov, čo prispelo k skvalitneniu vysielania a jednoduchšiu obsluhu ústredne. Ďalšou z úloh, ktoré sa nám podarilo splniť, je oprava verejného osvetlenia. Čomu som veľmi rád, je funkčné osvetlenie cesty do cintorína. Podarili sa nám aj úpravy na kultúrnom dome - výmena okien, oprava vestibulu, výmena dverí v sále, oprava a nalakovanie parkiet. Je to tiež výstavba kaderníctva, ktoré prináša financie, hoci minimálne, do rozpočtu obce, a je to zároveň služba občanom. Opravili sme lavičky v obci, miestne komunikácie. Na sedemdesiat percent máme v obci nové dopravné značenie. Podarilo sa nám skultúrniť prostredie v požiarnej zbrojnici výmenou podláh a vymaľovaním priestorov. Ešte aspoň niekoľko slov o kultúre - zorganizovali sme festival Hronsecká lipová ratolesť, Hronsecké kultúrne leto, detský karneval, Medzinárodný deň detí, mikulášsky večierok a ďalšie.
Oľga Koscová, Poniky
Poniky so svojimi časťami Ponickou Lehôtkou a Ponickou Hutou prežili ďalší rok a v ňom sa opäť podarilo zveľadiť obec. Dokončený je štvormiliónový vodojem v Ponickej Hute, Lehoťanom pribudla nová čakáreň a tržný stôl. V obci je nových aj mnoho ďalších drobností: kameninové odpadkové koše, lavice. Podarilo sa získať peniažky z rôznych projektov. Od Ministerstva financií, ako aj od Banskobystrického samosprávneho kraja - na opravu strechy domu smútku, na XI. ročník detského folklórneho festivalu Zdola ponickýho mlyna, rekonštrukciu Obecného úradu v Ponikách. V obci tiež pribudlo niekoľko nových informačných tabúľ. Na miestnej komunikácii do katolíckeho cintorína je nový asfalt, ako aj na ďalších cestách. Prostredníctvom Banskobystrickej regionálnej správy ciest sa podarilo zrekonštruovať aj vstupnú štátnu cestu. A čo ďalej? Starostke sa podarilo rozbehnúť rekonštrukciu bývalého pohostinstva v Ponickej Lehôtke, ktoré poslúži ako spoločenské priestory a do rozpočtu na rok 2008 zaradila tiež rekonštrukciu budovy materskej školy. Momentálne sa intenzívne pracuje na projekte prístavby telocvične základnej školy.
Vladimár Vetrák, Lom nad Rimavicou
V posledných dňoch ma najviac teší záujem o naše preteky psích záprahov CaninCup 2008 s medzinárodnou účasťou. Uskutočnia sa 5.- 6. januára. Účasť doteraz potvrdili pretekári z Nemecka, Česka, Poľska a Talianska. Dúfam tiež, že našim dôchodcom a mladým rodinám s deťmi do 15 rokov dobre padol malý finančný príspevok k Vianociam, ktorý sme im poskytli z obecného rozpočtu. A teším sa, že ešte nenavalilo snehu. Tohto roku nás už stálo odpratávanie 40–tisíc.
Vladimír Bušniak, Horná Lehota
Darí sa robiť, aj keď je to dakedy ťažké. Najviac ma napríklad tohto roku naštvalo, že sme museli robiť opravy, ktoré odflákala firma na našej turistickej ubytovni. Rýchlo vznikla aj veľmi rýchlo zmizla. Náš právny systém je taký… Samozrejme, že vieme, o koho ide. Do stavby za 5 miliónov sme museli investovať ďalších 50–tisíc pre nekvalitnú robotu dodavateľa. Keby sme si boli ubytovňu stavali sami, stála by nás o polovicu menej.
Tatiana Čontofalská,Predajná:
Podarilo sa nám zorganizovať Dni obce, ktoré považujem za význané pre znovuzblíženie ľudí. Neviem, či je to na tento čas práve príhodná téma, ale máme napríklad konečne slušné „sociálky“ v spoločenskom dome za takmer pol milióna korún. Máme pripravený projekt, ktorým sa chceme uchádzať o prostriedky z eurofondov na rekonštrukciu a zateplenie našej Základnej školy s MŠ za 10 miliónov Sk. Uvidíme, či uspejeme. Radosť máme s rastúceho počtu novorodencov. Vlaňajšok sme uzavreli so siedmimi, teraz ich je ich 9 a ďalšie na ceste. Tešíme sa tiež, že do obce prichádzajú mladé rodiny.
Jozef Fillo, Heľpa
Osobne mám veľkú radosť z nového ihriska pre školákov s umelým trávnikom. Začali sme s rekonštrukciou vodovodu, vyasfaltovali cesty, na materskej škole sme vymenili staré okná za plastové, zrekonštruovali obecné budovy. Nemám radosť z toho, že nás je stále menej. Z celkového počtu obyvateľov 2930 nám 300 prevažne mladých pracuje v zahraničí. Mnohí sa nevracajú. Desať dievčat si už vonku založilo rodiny. Neteší ma to, ale na druhej strane sa im nečudujem, ak vedia, že v Česku zarobia napríklad 20–tisíc a doma sotva polovicu!

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 39 201
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 37 425
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 341
 4. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 10 165
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 991
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 923
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 193
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 906
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 705
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 593
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Skríningové testovanie bude v Banskej Bystrici pokračovať zajtra.

4 h
Antigénové testovanie na koronavírus.

Niektoré obce nášho regiónu testujú na nezvyčajných miestach. Napríklad v horehronskej obci Beňuš sa testuje v dome smútku.

6 h
Testovanie v základnej škole na Radvanskej.

Mesto zverejnilo prvé priebežné čísla zo skríningového testovania.

10 h

Sneh môže aj namŕzať, jazdite opatrne.

11 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia prenasledovala auto z Oravy až na Liptov. Komjatnou už vodič neprešiel.

9 h

Situácia v Žiline je po otvorení odberových miest pokojná.

11 h

Policajti začnú novú technológiu využívať od soboty.

22. jan

Účasť je oveľa nižšia, ako mesto očakávalo.

10 h

Už ste čítali?