Nedeľa, 25. október, 2020 | Meniny má AurelKrížovkyKrížovky

Nájomné byty poslanci stopli

Breznianska stavebná firma požiadala mesto Brezno o prerokovanie ponuky na odkúpenie nájomných bytov na Mazorníkove. Návrh predložený zastupiteľstvu poslanci neschválili.

Tak mohli vyzerať nájomné byty.Tak mohli vyzerať nájomné byty. (Zdroj: archív)

Breznianska stavebná firma požiadala mesto Brezno o prerokovanie ponuky na odkúpenie nájomných bytov na Mazorníkove. Návrh predložený zastupiteľstvu poslanci neschválili, čím podľa konateľa spoločnosti občania prišli o možnosť nasťahovať sa nových bytových priestorov.

BREZNO. Tak, ako má minca dve strany, má ho aj tento prípad. Na jednej stojí stavebná firma, ktorá chce s mestom uzavrieť kúpnu zmluvu, predmetom má byť bytový dom. Na druhej sú zasa poslanci, ktorí s návrhom nesúhlasia, podľa nich je zmluva pre mesto nevýhodná.

Skryť Vypnúť reklamu

Návrh firmy neprešiel

Jedným z bodov februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva bola opätovná žiadosť firmy Stavohron o schválenie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom mal byť nájomný dom na Mazorníkove v počte 25 bytových jednotiek. „Žiadosť sme ešte vlani doručili spolu s technickou dokumentáciou, komentárom, listom vlastníctva a návrhom zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy. Materiály boli predložené poslancom v decembri, ktorí prijali uznesenie, ponuku zobrali na vedomie a uložili mestskému úradu v spolupráci s vybranými komisiami spracovať koncepciu bytovej politiky. V januári sme opäť žiadali mesto Brezno o preštudovanie a pripomienkovanie návrhu, prípadne podanie protinávrhu k predloženej zmluve, za účelom jej riadneho uzatvorenia," povedal konateľ spoločnosti Alan Ciompa.

Skryť Vypnúť reklamu

Návrh pripomienkoval odbor právnych služieb mestského úradu a firma požiadala o jeho predloženie na rokovanie mestského zastupiteľstva vo februári. Ešte pred zasadnutím sa žiadosťou zaoberala aj komisia pre sociálne veci, ktorá ju odporučila schváliť. Poslanci žiadosť vzali na vedomie, zo 17 prítomných 11 hlasovali za neschválenie, 5 so stavaním súhlasili a 1 sa hlasovania zdržal.

Mesto byty ponúkalo, no nebol záujem

Mesto Brezno na tej istej ulici, kde bola naplánovaná výstavba, už bytový dom vlastní. Nachádza sa v ňom 23 bytových jednotiek. Ich mesačný základný nájom je podľa rozlohy od 58 do 110 eur bez vody a energie, čo je v priemere 1,55 eura/m2 za mesiac.

V aktuálnom poradovníku na byty čaká 9 žiadateľov o jednoizbový byt, 2 o dvojizbový, záujem o trojizbový mesto neeviduje. Vlani 16 občanov ponúknutý byt odmietlo, pretože sa nachádza na Mazorníkove a nie priamo v meste, alebo z finančných dôvodov (vysoké nájomné). V dokumentácii, ktorú predložila firma Stavohron, by predpokladaný základný nájom za byty bol v priemere 2,23 eura/m2 za mesiac.

Skryť Vypnúť reklamu

Stavebná firma verzus poslanci

Konateľ stavebnej firmy Alan Ciompa sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva zúčastnil. Pred hlasovaním mu poslanci v krátkosti umožnili vyjadriť sa k predloženému návrhu, ktorí nakoniec neschválili. „Nechápem, prečo nechcú stavať nájomné byty, keď by to mesto takpovediac nič nestálo. Zo štátneho fondu rozvoja bývania by získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 25 percent z celkových nákladov, zostatok 75 percent ako úver s percentným úročením je rozpočítaný na 30 rokov a ten by sa splácal v nájomnom. Predmetný dom by bol postavený na vlastnom pozemku, ktorý som chcel mestu odpredať za symbolickú cenu 1 euro," pokračoval Alan Ciompa.

Podľa neho je pripravovaný zákon, ktorý ide do pripomienkového konania. Od roku 2014 sa uvažuje o poskytnutí až 40-percentného nenávratného finančného príspevku, plus 5 percent za splnenie energetickej náročnosti. „Výstavba tohto nájomného domu by bola ukončená v roku 2014. Občania tak prišli o možnosť nasťahovať sa do nových bytových priestorov," dodal Alan Ciompa.

Anketa medzi poslancami

Oslovili sme niektorých poslancov, ktorí hlasovaním vyjadrili svoj postoj k schváleniu zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o kúpe nájomného domu.

Vladimír Kvačkaj: Ako jeden z mála som hlasoval za výstavbu bytových jednotiek. Neviem pochopiť kolegov, či sa dali ovplyvniť výrokmi jedného z nás, alebo nepoznajú skutočnú situáciu. Bytová výstavba je pre naše mesto bezpodmienečne potrebná, mladí ľudia odchádzajú za prácou do iných miest, kde samozrejme vo väčšine je jednou z možností získať aj byt. Je už všeobecne známe, že výstavba nových bytov stagnuje niekoľko rokov. Je síce pravdou, že pracovných príležitostí je v tomto regióne nedostatok. To však neznamená, že keď ľudia nemajú prácu a samostatné bývanie, musia odísť. Možno, keby mali byt, snažia sa situáciu riešiť inou cestou a nie odchodom z Brezna. Neviem, čo by tu mladých ľudí v tom prípade malo držať, ani práca, ani bývanie. Konateľ firmy Alan Ciompa ako druhú alternatívu môže samotnú výstavbu riešiť po stretnutí s p. Polákom - kvestorom Rómskej problematiky a získať zmluvu o budúcej zmluve (čo požadoval od mesta Brezna, aby bola dokladovaná na fond rozvoja bývania ) s inou obcou. V konečnom dôsledku vybuduje byty pre našich rómskych spoluobčanov. Potom nech si niektorí poslanci spytujú svedomie. Samozrejme, nie je to vyhrážanie sa z jeho strany, ale ako alternatívne riešenie pripadá do úvahy, už len z hľadiska zamestnanosti a nezlikvidovania jeho firmy.

Eva Skačanová: Konateľ firmy mne a určite aj ostatným poslancom projekt predstavil. Čo sa týka samotného projektu, otvorene môžem povedať, že som bola rada, pretože mesto potrebuje nové byty. Zaujímala som sa o obsadenosť bytovky na Mazorníkove a zistila som, že nie je plne využitá, potencionálni nájomníci sa tam „nehrnú" práve z finančných dôvodov a že nájomné v spomínaných bytoch je pre nich vysoké. Z toho je jasné, že mesto by malo problém prenajať nové nájomné byty a nemalo by z čoho úver splácať. Nemohla som súhlasiť s takto nevýhodnou zmluvou pre mesto. Chceme, aby sa nájomné byty stavali, ale nie na úkor detí tohto mesta, športovcov, kultúrnych telies či dôchodcov.

Milan Kováčik: Podľa môjho názoru byty stavať treba, aby sa v našom meste stabilizovali mladí ľudia. Neviem však, čo viedlo kolegov k tomu, že boli proti. Možno im prekážalo, že nebol urobený prieskum medzi občanmi, či budú mať o nájomné byty práve v lokalite Mazorníkovo záujem.

Vladimír Strmeň: Hlasovaním som vyjadril svoj názor, nemám k tomu čo dodať (pozn. redakcie: pán Strmeň sa hlasovania zdržal).

Jozef Tokár: Prečo som nesúhlasil? Nie je to moja zaujatosť, ani nepochopenie situácie, ale snaha pozerať sa na vec objektívne. Hodnotením miery vyplývajúcich pozitív a negatív nielen z krátkodobého, ale aj dlhodobého hľadiska. No a tých negatív mi jednoducho vyšlo neporovnateľne viac. Istotne je možnosť výstavby nájomných bytov na Mazorníkove zaujímavá myšlienka, ale ako poslanec som povinný uvažovať aj o efektívnosti a návratnosti tohto projektu. Myslím si, že Mazorníčania potrebujú riešiť kvalitu celkového bývania už terajších obyvateľov (oprava chodníkov, ciest, kosenie, lekáreň, parkovanie, voľno časové oddychové zóny, služby) a nie, aby mesto nezmyselne zvyšovalo svoju zadĺženosť úverom o niekoľko stotisíc eur, keďže v momentálnej situácii ponuka bytov prevyšuje dopyt, čo môžeme vidieť aj v inzerciách regionálnych periodík, veď je asi dvadsať dlhodobo ponúkaných novobytov na MPČĽ, ktoré zívajú prázdnotou. Mesto by malo vytvárať podmienky na podnikanie a nie podnikať. Negatívnych skúseností s nevýhodným podnikaním či investovaním, vďaka ktorým zostali dlhodobé problémy, nebolo málo a mestu zostali len dlhy. Nie nedostatok bytov, ale nedostatok pracovných príležitostí je dôvodom, prečo sú ľudia nútení obzerať sa po iných lokalitách na bývanie a odchádzajú za prácou z Brezna. Veď čo by tým mesto získalo, keby pristúpilo na ponuku odkúpiť byty do svojho vlastníctva? V rukách by mu pri hľadaní nájomníkov zostal „Čierny Peter“ a pri ich nedostatku by sa mesto mohlo snažiť prenajať byty akýmikoľvek záujemcom, takže priznajme si, aj s možnosťou prenájmu dlhodobo neprispôsobivým občanom (potenciálni neplatiči), čo by viedlo k ďalšej zadĺženosti. A okrem toho, nie som zástancom výstavby na zelenej lúke za každú cenu.

Iveta Ledňová: Hlasovala som za stavanie nájomných bytov. Myslím si, že byty do budúcnosti treba. Dosť mladých ľudí, ktorí v súčasnosti žijú spolu s rodičmi v jednej domácnosti, by sa chceli aj osamostatniť, zaloziť si vlastné rodiny. Toto by mohla byť jedna z možností.

Milan Hašan: Áno, je pravda, že zo štátneho fondu bývania by bol nenávratný príspevok 25 percent z celkových nákladov, ale na 75 percent nákladov by si mesto Brezno muselo vziať úver a nie je to malá čiastka. V súčasnosti už musí splácať úvery, ktoré sa vzalo na námestie, zimný štadión a na rôzne iné investície, ktoré v minulosti poslanci schválili. Že by sa tento úver splácal prostredníctvom nájomníkov za tridsať rokov? Ako hovorí pán Ciompa? A kde je povedané, že tieto nájomné byty budú obsadené nájomníkmi, keď na mazorníckom sídlisku sú voľné byty na prenájom a majiteľ robí všetko preto, aby ich obsadil, alebo predal. Ľudia nemajú záujem. Keby to boli nízko štandardné byty, potom by som o tom uvažoval, ale v tomto prípade sa nechcem „podpísať" pod ďalší úver a byty sa neobsadia. V takom prípade bude musieť všetky náklady platiť mesto Brezno. A to si už nemôže dovoliť. Pre pána Ciompu by to bol biznis, byty by postavil, zarobil by na tom a ďalej by sa absolútne o nič nestaral. Ostalo by to na pleciach mesta. To je hlavný dôvod, prečo som s tým nesúhlasil.

Mária Majerčíková: Tých dôvodov bolo viac, asi najzávažnejším bola cena bytov, ktorá vychádza omnoho vyššia ako je cena nájomných bytov, ktoré na Mazorníkove mesto spravuje dnes. Už aj do tých je problém zohnať nájomníkov. Pekné je povedať, že mesto nič neriskuje, ale to nie je pravda, pretože muselo by splácať úver a spravovať nehnuteľnosť, či by zohnalo nájomníkov alebo nie. A to si v súčasnej situácii nemôžeme dovoliť. Som v sociálnej komisii, ktorá eviduje len zopár žiadostí na byty, pričom ľudia odmietajú ísť na Mazorníkovo. Takto hrozí, že by „Čierny Peter" zostal v rukách mesta a pán Ciompa by dostal svoje peniaze. Osobne som za to, aby sa pripravila koncepcia bytovej výstavby v Brezne, pretože mesto by malo v budúcnosti určite stavať byty, hlavne pre mladé rodiny. Mali by sa ale využiť prioritne mestské pozemky, určené na tento účel, a podľa môjho názoru je potrebné vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na zhotoviteľa stavby, čím by sa dosiahli nižšie náklady, ako tomu bolo v tomto prípade.

Alan Ciompa to vidí inak

„Je mi ľúto hlavne mladých ľudí, ktorí sú uvedení v zozname žiadateľov bytov, má ho sociálna komisia. Videl som ho a nie je v ňom zopár žiadostí, ale sto. Vďaka takýmto „odborníkom“ sa títo, ale aj iní záujemcovia môžu s novým bytom rozlúčiť.

Nemôžem pochopiť, prečo je v iných mestách a nie tak ďaleko od Brezna, záujem o takéto byty, že musia záujemcov o byty žrebovať, lebo nemôžu uspokojiť všetkých."

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 10. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 1. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 2. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 3. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 4. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 5. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 8. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 9. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 20 061
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 636
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 300
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 12 722
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 571
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 104
 7. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 10 577
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 572
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 074
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 10 008
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Počet nakazených prekročil hranicu 3 tisíc za jeden deň

ide o slovenský absolútny rekord s mimoriadnou dynamikou rastu 94 percent voči minulej sobote. V Banskobystrickom kraji to bolo 315 prípadov.

Dneškom sa zatvárajú aj zariadenia na južnej strane Chopku

Ide o reakciu na preventívne opatrenia v súvislosti s COVID - 19.

Chopok, v pozadí Ďumbier

Stredoslovenské múzeum mapuje súčasné obdobie pandémie

Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici spúšťa výzvu pre Banskobystričanov, ktorej cieľom je zachytiť aktuálnu situáciu v meste prostredníctvom spomienok či fotografií.

Tóth už ma limit vo vrecku, čerešničkou najlepší výkon roka

Olympijský šampión v chôdzi na 50 km z brazílskeho Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth triumfoval na sobotňajšom 39. ročníku Dudinskej päťdesiatky.

Matej Tóth v cieli Dudinskej päťdesiatky.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Padol ďalší rekord. V Trenčianskom kraji odhalili takmer 400 prípadov nákazy

Ide o pozitívnych ľudí identifikovaných klasickou cestou pomocou PCR testov.

Nemocnica v Nitre má 104 infikovaných zamestnancov

Reprofilizovaných je už 92 lôžok. Na Zobor zatiaľ preložili trinásť ľudí, ktorí potrebujú doliečenie.

Už ste čítali?