Štvrtok, 22. október, 2020 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky

Oblastný futbalový zväz informuje

Úradná správa č. 9 a delegačný list č. 7.

Úradná správa č. 9

Správy zo sekretariátu:

Keďže stále nie je elektronická fakturácia dosť jasná pre niektoré futbalové kluby, opätovne podávame informáciu ohľadne faktúr v ISSF systéme.

V systéme ISSF sú dva TYPY faktúr:
- FAKTÚRA ZA ISSF KARTY - toto sú faktúry, ktoré sú v obálke, čo Vám prinesie kuriér, keď si objednáte registračné preukazy, tieto faktúry platíte KURIÉROVI dobierkou, keď Vám prinesie preukazy, v ISSF ich máte kvôli tomu, aby ste si ich vedeli znovu vytlačiť, keby ste ich stratili. TIETO FAKTÚRY SA NEZAPOČÍTAVAJÚ PRI VYHODNOCOVANÍ STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Ich STAV z neuhradenej na uhradenú sa aktualizuje neskôr, štandartne po 10 dňoch ako to zaplatíte kuriérovi, nakoľko kuriér dáva informácie o platbách v 10 dňových intervaloch.
- VŠEOBECNÁ FAKTÚRA - toto je faktúra, ktorú voláme MESAČNÁ ZBERNÁ FAKTÚRA, túto faktúru je NUTNÉ uhradiť v stanovej lehote splatnosti, TIETO FAKTÚRY SA ZAPOČÍTAVAJÚ PRI VYHODNOCOVANÍ STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Stavy týchto faktúr sa aktualizujú DENNE a platby spracováva Ekonomické oddelenie SFZ.

Dôležité je tiež vedieť, že na Mesačnú zbernú faktúru klubu nahrávajú poplatky a pokuty mnohokrát VIACERÉ zväzy, keď si pozriete Detail faktúry v ISSF (nie vytlačenej v PDF alebo na papieri), pri každej položke je POVINNE ZVAZ a KOMISIA daného zväzu, ktorá Vám tú položku nahrala do ISSF.

Mesačnú zbernú faktúru síce generuje a vystavuje SFZ, ale za položky na faktúre si zodpovedá jedine ten, kto tú položku do ISSF nahral, čiže Zväz a komisia, ktorá Vám položku na faktúru vytvorila !

Ak je už položka na faktúre, nedá sa stornovať, ale iba REKLAMOVAŤ ! Je to štandartná reklamácia a keď Vám bude tato reklamácia uznaná, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJÚCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položky si priebežne môžete sledovať v ISSF, nakoľko akonáhle Vám na klub nahrá Zväz a jeho komisia nejaký poplatok, vidíte ho ihneď a kým sa položka ešte nespracuje na faktúru, je možné ju zmazať, alebo opraviť.

Záverečné zhrnutie:
1. FAKTÚRY JE TREBA VYPLATIŤ ZA VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ DO DÁTUMU SPLATNOSTI A ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
2. NEPOSIELAJTE na SFZ potvrdenie o úhrade, pokiaľ Vás k tomu nevyzve Ekonomické oddelenie SFZ, je to zbytočné, ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
3. NEZABÚDAJTE pri platbách VŽDY uvádzať Variabilný symbol platby !
4. Ak chcete reklamovať nejakú položku v ISSF alebo aj na faktúre, kontaktujte Zväz a komisiu, ktorá Vám tú položku dala, tá je za ňu plne zodpovedná!
5. Ak si budete priebežne sledovať položky faktúr v ISSF, vyhnete sa omylom na faktúrach, lebo reklamáciu stihnete podať ešte pred generovaním faktúry a Zväz a jeho komisia to ešte môžu opraviť.
6. Ak je už položka na faktúre a Vy ju reklamujete a reklamáciu Vám uznajú, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJÚCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položka sa nahráva v rovnakej hodnote len mínusom presne na to uznesenie alebo žiadosť, kde bola spravená chyba a ten kto chybu vytvoril aj nahrá opäť správne údaje. Tieto opravené položky sa však premietnu až v NASLEDUJÚCEJ mesačnej zbernej faktúre.
7. NEPLAŤTE FAKTÚRY ŠEKOM ! Poštou idú peniaze na centrálny účet viac ako 5 dni. Budete mat problémy s dodržaním splatnosti faktúry do stanoveného dňa. Odporúčame platiť prevodom z účtu na účet aspoň 48 hodín vopred, alebo vkladom na účet v Slovenskej sporiteľni aspoň 24 hodín vopred.

Ešte jeden veľmi dôležitý detail.

Ak vložíte peniaze priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, vo výpise z centrálneho účtu sa objavia až na druhý deň, NIE JE TO IHNEĎ !

Skryť Vypnúť reklamu

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele:

1. Nariaďujeme odohrať MFS 2. triedy skupiny C 8. kolo Brusno B – Dolná Lehota dňa 21. septembra 2013 (sobota) o 15,00 hodine na ihrisku FK Brusno.

2. Námietka kapitána hostí z nedohratého MFS 2. triedy skupiny B 14. kolo Šalková B – Selce B-Baláže bola prerokovaná ako bezpredmetná. Žiadame oba kluby o zaslanie vzájomnej dohody o náhradnom termíne do konania budúcej komisie. V prípade nezaslania dohody bude stretnutie nariadené komisiou.

3. Vzhľadom k tomu, že FK Horné Pršany nezaslal na ŠTK potvrdenú súpisku hráčov do stanoveného termínu, postupujeme ich na DK:

4. Oznamujeme FK súťaží futbalových prípraviek, aby potvrdili svoju účasť v súťažnom ročníku 2013/2014 na čísle telefónu 0907 531 942 - Milan Mecele čo najskôr.

Skryť Vypnúť reklamu

5. Vyžrebovanie 1. triedy starších žiakov: 1. kolo 15. septembra 2013: Valaská – Priechod, Heľpa – Beňuš, Jasenie – Šalková (všetko ako predzápasy dospelých).

Kompletné vyžrebovanie súťaže starších žiakov dostanú zainteresované kluby poštou začiatkom týždňa.

Správy DK – predseda Július Kliment:

D-I-13 Šebeš Peter 1230000 FK Brusno B 1 stretnutie nepodmienečne od 4. septembra za 4 ŽK. Poplatok 10 € už bol uhradený do pokladne ObFZ.

DK predvoláva na deň 11. septembra 2013 o 15,00 hodine z MFS 2. triedy skupiny A 5. kolo Horné Pršany – Tajov za účelom vyriešenia neprístojností v stretnutí:

rozhodcov – Miloš Mišány a Jozef Zeman,

za FK Horné Pršany – Ján Dobrota, 530424, hlavný usporiadateľ, Peter Snopko 1117104 – zástupca kapitána družstva

Skryť Vypnúť reklamu

za FK Tajov – Marián Strelec 1044854, kapitán mužstva.

DK predvoláva na deň 11. septembra 2013 o 15,30 hodine z MFS 1. triedy 9. kolo Bacúch – Tatran Čierny Balog:

za FK Bacúch – Ján Molent 581016, asistent trénera, Vladimír Bubelíny 560818, hlavný usporiadateľ,

za FK T. Č. Balog – Miroslav Kliment 123836, hráč

rozhodcov stretnutia – Jozef Caban, Peter Dírer a DZ Ján Sitarčík.

DK odvolanie hráča Vladimíra Koseca 1152247 z FK Podkonice považuje za bezpredmetné, nakoľko nespĺňa náležitosti odvolacieho konania.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka:

1. Neskoro zaslaný zápis z 5. kola: Juraj Auxt (Braväcovo - Hronec). Oprava z minulého kola neskoro nedoručil zápis nie Peter Mereš, ale Jozef Pančík (Mereš sa stretnutia nezúčastnil).

2. Opakovane vyzývame rozhodcov, ktorí ešte nezaslali svoje maily na sekretariát (Alberty, Batis, Godál, Mereš, Pančík, Ridzoň, Rusko, Ursíny a Krupík), aby tak urýchlene urobili. Žiadame ich o zaslanie krátkej správy zo svojho mailu aj s identifikovateľným popisom (uviesť svoje meno), aby mohli mať aktivované svoje konto v ISSF, ináč nebudú môcť rozhodovať stretnutia ako hlavní rozhodcovia. Rozhodca, ktorý poslal svoj mail ako valdo35, nech sa ozve ešte raz a napíše svoje meno. Z jeho mailu nie je jasné o koho vlastne ide. V prípade, že si niekto robil recesiu, doporučujeme mu kúpiť si plastelínu.

3. Predvolávame na deň 18. septembra 2013 o 15,30 hodine rozhodcu Adama Bullu.

4. Upozorňujeme rozhodcov na vypisovanie zadnej strany Zápisu o stretnutí zo zápasov 1. triedy písacím strojom alebo cez PC. Zo stretnutí 5. kola to nedodržal rozhodca Ján Spodniak.

Delegačný list č. 7

I. trieda 7. kolo 15. septembra 2013 o 15.30:

Staré Hory – Hronec (Rosenberger – Mišány, Alberty – Kotrán)

Jasenie – Braväcovo (Majer M. – Auxt, Štrba – Mecele)

Lučatín – T. Č. Balog (Caban – Kubančík, Zeman – Piar)

Valaská – Osrblie (Belko – Bošeľa, Smoleň – Sitarčík)

Bacúch – Podkonice SO (Štrba – Gajdoš, Auxt – Uhrín)

Selce – Nemecká (Rumanovský – Jastrab, Hikker – Pecník)

Heľpa – Poniky (Pivarček – Majer I., Krupík - Prochádzka)

II. trieda skupina A 7. kolo 15. septembra 2013 o 15.30:

Riečka – Hronsek (Legíň – Bulla)

Horné Pršany – Harmanec (Dírer – Gajdoš)

Tajov – Králiky (Petrík – Sáliš, Majer F. + DZ)

II. trieda skupina B 7. kolo 15. septembra 2013 o 15.30:

Selce B-Baláže – Šalková B NE 10,30 (Jastrab – Hikker, Rumanovský)

Mičiná – Dúbravica (Kalina – Ondrejka)

Ľubietová – Strelníky (Marček – Fábry)

II. trieda skupina C 7. kolo 15. septembra 2013 o 15,30:

Michalová – Dolná Lehota (Palider – Mereš, Godál)

Brusno B – Pohr. Polhora NE 10,30 (Dorčiak – Mereš, Palider)

Polomka – Šumiac (Godál – Pančík)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 1. kolo 15. septembra 2013 o 13,30:

Valaská - Priechod (Smoleň)

Heľpa - Beňuš (Krupík)

Jasenie – Šalková (Štrba)

Stretnutia riadené SsFZ:

I. LSŽ a L MŽ skupina JUH 7. kolo 15. septembra 2013 o 11,00/13,00:

1. FK Horehron – Fiľakovo /ihr.Polomka/ (Godál)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 2. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 3. Päť chýb pri zateplení strechy
 4. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 5. Vitajte v postapokalyptickom svete
 6. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 7. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 8. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 9. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 10. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 1. Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje
 2. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. Úprava osobného motorového vozidla
 5. Important information for Brazilians living in Slovakia
 6. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 7. Vitajte v postapokalyptickom svete
 8. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 9. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 10. Päť chýb pri zateplení strechy
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 30 002
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 633
 3. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 14 420
 4. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 12 544
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 817
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 719
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 611
 8. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 376
 9. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 178
 10. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 9 160
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Tóth sa pred Dudinskou päťdesiatkou izoloval

Hlavné je splniť limit, prízvukuje slovenská chodecká jednotka

Matej Tóth ako ho poznáme, na čele.

V kraji sú na tom najhoršie okresy Banská Bystrica a Brezno

Včera zistili na Slovensku viac ako 2 200 nakazených. 210 z toho v Banskobystrickom kraji. 56 v okrese Banská Bystrica a 45 v okrese Brezno.

Ilustračné foto.

Bystrickí leteckí záchranári pomáhali pilčíkovi, na ktorého spadol strom

Po ošetrení ho previezli do Rooseveltovej nemocnice.

Na pomoc privolali záchranársky vrtuľník.

V Banskej Bystrici sa počíta so 60 odberovými miestami po celom meste

Mesto Banská Bystrica počíta v súvislosti s chystaným celoplošným testovaním na nový koronavírus zhruba so 60 odberovými miestami.

Odberové miesto na testovanie pacientov na ochorenie COVID-19 pred Infekčným pavilónom na Kramároch v Bratislave.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Prinášame informácie o pripravovanom testovaní na Orave

Získať dobrovoľníkov ku odberom je v niektorých dedinách ťažké, v Sihelnom bude pomáhať aj starosta.

Sedemnásťročného chlapca zavalil strom

Leteckých záchranárov zo Žiliny privolali dnes dopoludnia na pomoc 17-ročnému chlapcovi, ktorého v lesnom teréne v katastri obce Zákopčie zavalil strom.

Už ste čítali?