Pondelok, 23. máj, 2022 | Meniny má Želmíra

Oblastný futbalový zväz informuje

Úradná správa č. 9 a delegačný list č. 7.

Úradná správa č. 9

Správy zo sekretariátu:

Keďže stále nie je elektronická fakturácia dosť jasná pre niektoré futbalové kluby, opätovne podávame informáciu ohľadne faktúr v ISSF systéme.

V systéme ISSF sú dva TYPY faktúr:
- FAKTÚRA ZA ISSF KARTY - toto sú faktúry, ktoré sú v obálke, čo Vám prinesie kuriér, keď si objednáte registračné preukazy, tieto faktúry platíte KURIÉROVI dobierkou, keď Vám prinesie preukazy, v ISSF ich máte kvôli tomu, aby ste si ich vedeli znovu vytlačiť, keby ste ich stratili. TIETO FAKTÚRY SA NEZAPOČÍTAVAJÚ PRI VYHODNOCOVANÍ STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Ich STAV z neuhradenej na uhradenú sa aktualizuje neskôr, štandartne po 10 dňoch ako to zaplatíte kuriérovi, nakoľko kuriér dáva informácie o platbách v 10 dňových intervaloch.
- VŠEOBECNÁ FAKTÚRA - toto je faktúra, ktorú voláme MESAČNÁ ZBERNÁ FAKTÚRA, túto faktúru je NUTNÉ uhradiť v stanovej lehote splatnosti, TIETO FAKTÚRY SA ZAPOČÍTAVAJÚ PRI VYHODNOCOVANÍ STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Stavy týchto faktúr sa aktualizujú DENNE a platby spracováva Ekonomické oddelenie SFZ.

Dôležité je tiež vedieť, že na Mesačnú zbernú faktúru klubu nahrávajú poplatky a pokuty mnohokrát VIACERÉ zväzy, keď si pozriete Detail faktúry v ISSF (nie vytlačenej v PDF alebo na papieri), pri každej položke je POVINNE ZVAZ a KOMISIA daného zväzu, ktorá Vám tú položku nahrala do ISSF.

Mesačnú zbernú faktúru síce generuje a vystavuje SFZ, ale za položky na faktúre si zodpovedá jedine ten, kto tú položku do ISSF nahral, čiže Zväz a komisia, ktorá Vám položku na faktúru vytvorila !

Ak je už položka na faktúre, nedá sa stornovať, ale iba REKLAMOVAŤ ! Je to štandartná reklamácia a keď Vám bude tato reklamácia uznaná, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJÚCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položky si priebežne môžete sledovať v ISSF, nakoľko akonáhle Vám na klub nahrá Zväz a jeho komisia nejaký poplatok, vidíte ho ihneď a kým sa položka ešte nespracuje na faktúru, je možné ju zmazať, alebo opraviť.

Záverečné zhrnutie:
1. FAKTÚRY JE TREBA VYPLATIŤ ZA VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ DO DÁTUMU SPLATNOSTI A ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
2. NEPOSIELAJTE na SFZ potvrdenie o úhrade, pokiaľ Vás k tomu nevyzve Ekonomické oddelenie SFZ, je to zbytočné, ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
3. NEZABÚDAJTE pri platbách VŽDY uvádzať Variabilný symbol platby !
4. Ak chcete reklamovať nejakú položku v ISSF alebo aj na faktúre, kontaktujte Zväz a komisiu, ktorá Vám tú položku dala, tá je za ňu plne zodpovedná!
5. Ak si budete priebežne sledovať položky faktúr v ISSF, vyhnete sa omylom na faktúrach, lebo reklamáciu stihnete podať ešte pred generovaním faktúry a Zväz a jeho komisia to ešte môžu opraviť.
6. Ak je už položka na faktúre a Vy ju reklamujete a reklamáciu Vám uznajú, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJÚCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položka sa nahráva v rovnakej hodnote len mínusom presne na to uznesenie alebo žiadosť, kde bola spravená chyba a ten kto chybu vytvoril aj nahrá opäť správne údaje. Tieto opravené položky sa však premietnu až v NASLEDUJÚCEJ mesačnej zbernej faktúre.
7. NEPLAŤTE FAKTÚRY ŠEKOM ! Poštou idú peniaze na centrálny účet viac ako 5 dni. Budete mat problémy s dodržaním splatnosti faktúry do stanoveného dňa. Odporúčame platiť prevodom z účtu na účet aspoň 48 hodín vopred, alebo vkladom na účet v Slovenskej sporiteľni aspoň 24 hodín vopred.

Ešte jeden veľmi dôležitý detail.

Ak vložíte peniaze priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, vo výpise z centrálneho účtu sa objavia až na druhý deň, NIE JE TO IHNEĎ !

SkryťVypnúť reklamu

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele:

1. Nariaďujeme odohrať MFS 2. triedy skupiny C 8. kolo Brusno B – Dolná Lehota dňa 21. septembra 2013 (sobota) o 15,00 hodine na ihrisku FK Brusno.

2. Námietka kapitána hostí z nedohratého MFS 2. triedy skupiny B 14. kolo Šalková B – Selce B-Baláže bola prerokovaná ako bezpredmetná. Žiadame oba kluby o zaslanie vzájomnej dohody o náhradnom termíne do konania budúcej komisie. V prípade nezaslania dohody bude stretnutie nariadené komisiou.

3. Vzhľadom k tomu, že FK Horné Pršany nezaslal na ŠTK potvrdenú súpisku hráčov do stanoveného termínu, postupujeme ich na DK:

4. Oznamujeme FK súťaží futbalových prípraviek, aby potvrdili svoju účasť v súťažnom ročníku 2013/2014 na čísle telefónu 0907 531 942 - Milan Mecele čo najskôr.

SkryťVypnúť reklamu

5. Vyžrebovanie 1. triedy starších žiakov: 1. kolo 15. septembra 2013: Valaská – Priechod, Heľpa – Beňuš, Jasenie – Šalková (všetko ako predzápasy dospelých).

Kompletné vyžrebovanie súťaže starších žiakov dostanú zainteresované kluby poštou začiatkom týždňa.

Správy DK – predseda Július Kliment:

D-I-13 Šebeš Peter 1230000 FK Brusno B 1 stretnutie nepodmienečne od 4. septembra za 4 ŽK. Poplatok 10 € už bol uhradený do pokladne ObFZ.

DK predvoláva na deň 11. septembra 2013 o 15,00 hodine z MFS 2. triedy skupiny A 5. kolo Horné Pršany – Tajov za účelom vyriešenia neprístojností v stretnutí:

rozhodcov – Miloš Mišány a Jozef Zeman,

za FK Horné Pršany – Ján Dobrota, 530424, hlavný usporiadateľ, Peter Snopko 1117104 – zástupca kapitána družstva

SkryťVypnúť reklamu

za FK Tajov – Marián Strelec 1044854, kapitán mužstva.

DK predvoláva na deň 11. septembra 2013 o 15,30 hodine z MFS 1. triedy 9. kolo Bacúch – Tatran Čierny Balog:

za FK Bacúch – Ján Molent 581016, asistent trénera, Vladimír Bubelíny 560818, hlavný usporiadateľ,

za FK T. Č. Balog – Miroslav Kliment 123836, hráč

rozhodcov stretnutia – Jozef Caban, Peter Dírer a DZ Ján Sitarčík.

DK odvolanie hráča Vladimíra Koseca 1152247 z FK Podkonice považuje za bezpredmetné, nakoľko nespĺňa náležitosti odvolacieho konania.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka:

1. Neskoro zaslaný zápis z 5. kola: Juraj Auxt (Braväcovo - Hronec). Oprava z minulého kola neskoro nedoručil zápis nie Peter Mereš, ale Jozef Pančík (Mereš sa stretnutia nezúčastnil).

2. Opakovane vyzývame rozhodcov, ktorí ešte nezaslali svoje maily na sekretariát (Alberty, Batis, Godál, Mereš, Pančík, Ridzoň, Rusko, Ursíny a Krupík), aby tak urýchlene urobili. Žiadame ich o zaslanie krátkej správy zo svojho mailu aj s identifikovateľným popisom (uviesť svoje meno), aby mohli mať aktivované svoje konto v ISSF, ináč nebudú môcť rozhodovať stretnutia ako hlavní rozhodcovia. Rozhodca, ktorý poslal svoj mail ako valdo35, nech sa ozve ešte raz a napíše svoje meno. Z jeho mailu nie je jasné o koho vlastne ide. V prípade, že si niekto robil recesiu, doporučujeme mu kúpiť si plastelínu.

3. Predvolávame na deň 18. septembra 2013 o 15,30 hodine rozhodcu Adama Bullu.

4. Upozorňujeme rozhodcov na vypisovanie zadnej strany Zápisu o stretnutí zo zápasov 1. triedy písacím strojom alebo cez PC. Zo stretnutí 5. kola to nedodržal rozhodca Ján Spodniak.

Delegačný list č. 7

I. trieda 7. kolo 15. septembra 2013 o 15.30:

Staré Hory – Hronec (Rosenberger – Mišány, Alberty – Kotrán)

Jasenie – Braväcovo (Majer M. – Auxt, Štrba – Mecele)

Lučatín – T. Č. Balog (Caban – Kubančík, Zeman – Piar)

Valaská – Osrblie (Belko – Bošeľa, Smoleň – Sitarčík)

Bacúch – Podkonice SO (Štrba – Gajdoš, Auxt – Uhrín)

Selce – Nemecká (Rumanovský – Jastrab, Hikker – Pecník)

Heľpa – Poniky (Pivarček – Majer I., Krupík - Prochádzka)

II. trieda skupina A 7. kolo 15. septembra 2013 o 15.30:

Riečka – Hronsek (Legíň – Bulla)

Horné Pršany – Harmanec (Dírer – Gajdoš)

Tajov – Králiky (Petrík – Sáliš, Majer F. + DZ)

II. trieda skupina B 7. kolo 15. septembra 2013 o 15.30:

Selce B-Baláže – Šalková B NE 10,30 (Jastrab – Hikker, Rumanovský)

Mičiná – Dúbravica (Kalina – Ondrejka)

Ľubietová – Strelníky (Marček – Fábry)

II. trieda skupina C 7. kolo 15. septembra 2013 o 15,30:

Michalová – Dolná Lehota (Palider – Mereš, Godál)

Brusno B – Pohr. Polhora NE 10,30 (Dorčiak – Mereš, Palider)

Polomka – Šumiac (Godál – Pančík)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 1. kolo 15. septembra 2013 o 13,30:

Valaská - Priechod (Smoleň)

Heľpa - Beňuš (Krupík)

Jasenie – Šalková (Štrba)

Stretnutia riadené SsFZ:

I. LSŽ a L MŽ skupina JUH 7. kolo 15. septembra 2013 o 11,00/13,00:

1. FK Horehron – Fiľakovo /ihr.Polomka/ (Godál)

Najčítanejšie na My Bystrica

Inzercia - Tlačové správy

 1. LAMINA PREŠOV pokrýva strechy a fasády už 33 rokov
 2. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 3. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
 4. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
 5. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 6. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 7. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 8. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
 1. ZŠ v Moldave nad Bodvou bola súčasťou projektu ENGIE Eco školy
 2. Zelenší dvor pre ZŠ Hviezdoslava vďaka projektu ENGIE Eco školy
 3. Príďte si vychutnať výstavu ilustrácií pre deti
 4. Liptovský Mikuláš: V našom meste pes neskapal
 5. LAMINA PREŠOV pokrýva strechy a fasády už 33 rokov
 6. Prečo potrebujeme udržateľné riešenia v oblasti mobility?
 7. Gestačný diabetes mellitus
 8. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
 1. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 5 004
 2. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 3 390
 3. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 3 059
 4. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 2 269
 5. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 1 845
 6. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im 1 644
 7. McDonald´s Cup pozná víťazný tím z Košického kraja 1 017
 8. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely 919

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Náš minister Kim ide ako pílka...
 2. Martina Kotúčová: Americké sebevědomí
 3. Inštitút strategických politík: Podnestersko sa môže stať novým frontom v agresii Ruska proti Ukrajine
 4. Ján Valchár: Zombíci, Skywalkeri a Terminátori na Ukrajine alebo Je máj, dajte nám ryžu!
 5. Michal Rodziňák: VC Španielska F1: Začína byť horúco
 6. Irena Šimuneková: Ihráčske kamenné more
 7. Ústav verejnej politiky FSEV UK: (Ne)transparentný regulačný proces počas pandémie?
 8. ADRA Slovensko: Projekt potravinovej sebestačnosti v Ugande v plnom prúde
 1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 377
 2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 414
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 5 966
 4. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 5 526
 5. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 2 917
 6. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 2 509
 7. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 2 406
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 2 174
 1. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 3. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 5. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 6. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 7. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 8. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z SME | MY Banská Bystrica - aktuálne správy

Víťaznédružstvo ZŠ a MŠ Badín

Badín ovládol krajské kolo McDonald's Cupu bez zaváhania.


(im a 1 ďalší 10 h
ilustračné foto

Futbalový víkend v kocke na jednom mieste od III. ligy po II. triedu.


11 h
Trojičný stĺp je dominantou námestia v Kremnici.

Stanettiho diela sú vo viacerých mestách.


Jozef Sliacky 14 h

Môj náučný a zábavný zošit 2 je názov časopisu špeciálne určeného pre žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorý na 32 stranách prináša množstvo zábavy aj poučenia.


20. máj

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

KHL nie, vyjde NHL? Ani s AHL by vraj nestratil.


22. máj

Namiesto futbalu išli kamarátovi na pohreb.


9 h

Pásový opar pripúta na nemocničné lôžko až 700 pacientov ročne.


14. máj

Stĺpy začali montovať v piatok. Dôvodom je arogancia vodičov.


9 h

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Náš minister Kim ide ako pílka...
 2. Martina Kotúčová: Americké sebevědomí
 3. Inštitút strategických politík: Podnestersko sa môže stať novým frontom v agresii Ruska proti Ukrajine
 4. Ján Valchár: Zombíci, Skywalkeri a Terminátori na Ukrajine alebo Je máj, dajte nám ryžu!
 5. Michal Rodziňák: VC Španielska F1: Začína byť horúco
 6. Irena Šimuneková: Ihráčske kamenné more
 7. Ústav verejnej politiky FSEV UK: (Ne)transparentný regulačný proces počas pandémie?
 8. ADRA Slovensko: Projekt potravinovej sebestačnosti v Ugande v plnom prúde
 1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 377
 2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 414
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 5 966
 4. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 5 526
 5. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 2 917
 6. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 2 509
 7. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 2 406
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 2 174
 1. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
 3. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 5. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
 6. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 7. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 8. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu