Utorok, 19. marec, 2019 | Meniny má Jozef

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

JAROSLAV KUBIČKA - SPOMIENKY NA SOCHY

Kde a kedy ?

19.11. 2015 - 21.2. 2016

V Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici.

Popis

Pripravená výstava sleduje prevažujúci a kontinuálny charakter umelcovho celoživotného výtvarného vývoja. Tvorba Jaroslava Kubičku je mnohostranná a rozmanitá - napriek tomu, že je zrejmý jeho mimoriadny zmysel pre monumentalitu výrazu a tvarov či v kresbe, maľbe a hlavne v sochárstve, na druhej strane mu nebola cudzia ani citlivá kresba ilustrácií, suchej ihly alebo filigránske detaily medailí a prípravných štúdií reliéfov. Bol všestranným výtvarným umelcom ako aj pedagógom. I keď nestrácal kontakt s realitou, svoje námety napĺňal významom symbolu, alebo prechádzal do abstraktného sochárskeho tvarovania častí architektúry. Sochárske tvarovania dynamických oblých tvarov zdôvodňoval zážitkami bludných balvanov z kraja, kde sa narodil. Žil s vedomím vlastnej tvorivej prítomnosti v krajine, v urbanistickom priestore, v interiéri. Málokto pozná najlepšie výsledky jeho „užitej“ sochárskej tvorby, obytné priestory nádvoria Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, obytnú plastiku na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici, návrhy na výtvarné stvárnenie okolia diaľnice Ivachnová-Krpeľany, atypické projekty a niektoré realizácie pomníkovej tvorby, realizáciu Lapidária oravskej kamenárskej tvorby na Slanickom ostrove (OG) a ďalšie. Zúčastnil sa mnohých súťaží v spolupráci s architektmi (Pamätník na Playa Ghiron na Kube, urbanistická a architektonicko-výtvarná súťaž na Kalište, Centre Pompidou v Paríži a iné). 

Ako vysokoškolský pedagóg a umelec v slobodnom povolaní zasvätil Banskej Bystrici a jej okoliu približne 30 rokov života, tvorby a pedagogickej činnosti. Napriek obmedzeným možnostiam sa stále zaujímal o zmeny európskeho umenia. Veľa preňho znamenal pobyt na Forma Viva v Portoroži a ďalšie cesty do Juhoslávie, Maďarska, Talianska, Viedne, študijná cesta do Paríža, na sever Európy do Štokholmu a smerom k severnému pólu. Nestrácal kontakt s českým umením. V zahraničných časopisoch sledoval hlavne problematiku tvorby pre verejný priestor.

Výstava Spomienky na sochy obsiahne časový rozsah jeho tvorby od rokov štúdia až po diela, ktoré boli zatiaľ vystavené iba na výstavách v Dolnom Kubíne (kresby a pastely). Predstaví význam 60-tych a 70-tych rokov pre architektov a výtvarníkov na Slovensku aj mimo Bratislavy.

31.12.2015 - 1.1.2016 Zatvorené

5. - 6.1. 2016 Zatvorené

V ostatné dni otvorené podľa platných otváracích hodín galérie.

Riešime za Vás

Vrak auta
Banská Bystrica

Vrak auta

V riešení
Chodník pred Strážovskou 1
Banská Bystrica

Chodník pred Strážovskou 1

V riešení
Pridaj svoj podnet