Piatok, 26. apríl, 2019 | Meniny má Jaroslava

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Koleso - vedecká hračka

Kde a kedy ?

Výstava otvorená denne okrem pondelkov od 1.9.2016 do 28.2.2016 od 9:00 do 16:00 v Múzeu SNP.

Vstupné 1€.

Popis

Interaktívna výstava Koleso - vedecká hračka

KOLESO -  Základný vynález či objav v dejinách ľudstva, ktorý využíva väčšina technických odvetví.

KOLESO -  Verný spoločník, užitočný a nenahraditeľný pomocník človeka.

KOLESO -  Vyše šesťtisíc rokov využívané ľuďmi na rozličné účely.

KOLESO -  Zhotovené a vyrábané z rôznych materiálov rozmanitými postupmi.

KOLESO -  Nízky valec. Kotúč. Disk. Kladka. Pagáč. Obruč. Prstenec. Anuloid.

KOLESO ako nosný pojem a najrozmanitejšie kolieska ako základné predmety interaktívnej výstavy hračiek, hier, hlavolamov a drobných experimentov, s ktorými sa každý návštevník podľa vlastnej chuti dosýta pohrá.

Výstavu KOLESO – VEDECKÁ HRAČKA pripravilo občianske združenie Vedecká hračka. Námet, scenár, texty spracovala a exponáty získala, nakúpila, vybrala a na výstavu pripravila Ing. Beata Puobišová, predsedníčka tohto združenia. V sprievodných manuáloch sú použité odborné texty doc. RNDr. Rastislava Baníka, CSc. Neškolské fyzikálne experimenty na námet Mgr. Jozefa Škarbu z Oravského Veselého a Mgr. Sidónie Počatkovej z Michaloviec zhotovil Andrej Golian z Banskej Bystrice. Logo je autorským dielom Ing. Kláry Kováčikovej z Bratislavy. Ing. arch. Oľga Čavojová z Banskej Bystrice spracovala grafiku panelov, ktoré vytlačil EuroKontakt, Banská Bystrica. Na výstave sa tiež podieľali: Ing. Igor Kollárik z Bratislavy; Mária Halinárová a JUDr. Nadežda Halusková z Banskej Bystrice.

KOLESO – VEDECKÁ HRAČKA je 23. výstavný súbor vedeckých hračiek pre všetkých, ktoré jednoduchým a pritom jednoznačným spôsobom demonštrujú alebo približujú niektorú prírodnú zákonitosť či jav alebo technický fenomén.

Na šikovné ruky návštevníkov bez ohľadu na vek a spoločenský status, na ich cieľavedomé pozorovanie a chuť na zábavné, nezvyčajné a pritom poučné hranie čaká vyše 100 predmetov z 28 štátov, ktoré sú vždy tematicky sústredené v kolesových hniezdach okolo hračky alebo experimentu s kolesom.

Jazda na PlasmaCare a EzyRolleri a diaľkové ovládanie autíčok sú najmä pre deti.

Na paneloch sú kolesá vo vesmíre, prírode, technike, vede, histórii, múzeách, karikatúrach, vtipoch, fantastike, športe, zábave, optoklamoch, vynálezoch, ...

Tvar kolesa majú vystavené predmety dennej potreby, ľudské a prírodné výtvory.

Mať tak o koliesko viac!
Kniha a seriál animovaných filmov Ivana Popoviča o histórii niektorých vynálezov.

Časté želania mnohých z nás. Vaše vnútorné kolieska sa ľahšie, rýchlejšie a tvorivejšie roztočia pri hre na výstave KOLESO – VEDECKÁ HRAČKA.

Určite nebudete piatym kolesom na voze!

!hrajte sa – pri hre pozorujte – uvedomte si – relaxujte – skúšajte – premýšľajte – opakujte – predveďte – uveríte – pochopíte – zapamätáte si!