Pondelok, 18. marec, 2019 | Meniny má Eduard

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Diagnóza: Slovo

Kde a kedy ?

Premiéra: 28.3.2013 

Popis

Výprava:  Miriam Struhárová a. h.
Hudba:  Juraj Haško a. h., výber
Pohybová spolupráca:  Mária Danadová a. h.
Hlasová spolupráca:  Nina Műller a. h.
Dramaturgická spolupráca:  Veronika Pachová a. h., Mária Danadová a. h., Marián Pecko, herečky TWIGA
Scenár, réžia:  Iva Š.

Hrajú:  Marianna Mackurová, Eva Dočolomanská, Ivana Kováčová, Mária Šamajová, Alena Sušilová, Veronika Fekiačová a. h./Andrea Krestianová a. h., Slavomíra Fulínová a. h.
Na klavíri hrá:  Katarína Máliková a. h.
Seniorky:  Anna Gudzová a. h./Viera Groger - Holická a. h./Zlata Charvátová a. h.
 

Výpravu vyrobili:  ateliéry BDNR pod vedením Kataríny Mažáryovej
Zvuk:  Richard Mažáry
Videoanimácia:  Martin Machálik a. h.
Foto:  Dodo Šamaj
 

Inscenácia je výskumom verbálneho a neverbálneho násilia (od každodennosti po extrémne násilné činy, akými sa prejavuje rodovo podmienené domáce násilie) až po štrukturálne (inštitucionálne) násilie, ktoré prechádza naprieč konaním, myslením, cítením ľudí v každej spoločnosti). Súčasťou boli výskumné práce študentov a študentiek Univerzity Mateja Bela, bystrickej Amnesty International a herečiek a hostiek Štúdia T.W.I.G.A pod vedením Ivety Škripkovej. Zainteresované strany absolvovali viacero vzdelávacích prednášok a diskusií. Z rôznych slovných a slovesných prejavov, z literárnych žánrov od umeleckej literatúry cez tlačené slovo až po bežnú komunikáciu bol zhromaždený materiál, ktorý slúžil ako podklad k scenáru inscenácie. Scenár inscenácie obsahuje 5 tematických slovesných okruhov: rozprávky/riekanky, krásne slovo/poézia, médiá/nové mýty, politika, gestá jazyka. Inscenácia odhaľuje neviditeľnú transformáciu slova od zdanlivo pokojných a bežne používaných slov k násiliu. V inscenácii Diagnóza: slovo sa prvýkrát v Bábkovom divadle na Rázcestí a v Štúdiu T.W.I.G.A. objavuje ženský chór ako hlavná postava. Členky chóru sú jedným organizmom. Telom a dušou. I keď vystupujú oddelene, stále sú súčasťou chóru a davu so spoločným hlasom. Vytvárajú sociálny ženský chór. Individuálne skúsenosti sú zmnožené a ponúkajú ich svedectvo v súvislosti s diagnózou slova.

Témy pre pedagógov SŠ a VŠ:
Slovenská literatúra – A. Sládkovič, J. Kostra, J. Urban, J. Smrek, M. Válek, slovenské riekanky, povedačky, ľudové piesne a rozprávky, príslovia a porekadlá
- téma poznávania a scitlivovania verejnosti na rôzne druhy a skryté formy násilných prejavov, ktoré sú podmienené rodovými stereotypmi
- téma neviditeľnej moci slova
- téma mužsko-ženských rolí a ich hrania v spoločnosti
- formovanie rodovo citlivého jazyka v divadle

 

V inscenácii boli použité citácie z nasledovných zdrojov:

I. štá/ú/dium, Ľúdová slovensnosť:  A. Záturecký Príslovia a porekadlá, slovenské riekanky a povedačky, ľudové piesne, ľudové rozprávky, vtipy.

II. štá/ú/dium, Krásne slovo, poézia:  A. Sládkovič Marína, J. Kostra Ave Eva,  J. Urban Voda čo ma drží nad vodou, J. Kostra Len raz, J. Smrek Mne dedinčanka, M. Válek Milovanie v husej koži, Štvornožci, J. Smrek, Básnik a žena, Pathernoster, B. Hroboň Slovopieseň, Žena emancipovaná, J. Hrušovský, Muž s protézou. Použité z rôznych materiálov, vydavateľstiev.

III. štá/ú/dium, Médiá, mýty:  citácie zo smiechovej jogy, anketa študentov/tiek zúčastnených na projekte, E. Badinter: Identita muža, Aspekt, Bratislava, 1999, N. Ružičková: Práce – intimita, Aspekt, Bratislava, 2012, N. Wolf: Mýtus krásy, Aspekt, Bratislava, 2000. Z. Mojžišová: Bon voyage, Artforum, Bratislava 2010. Vtipy. H. Ibsen: Nora.

IV. štá/ú/dium, Politika, vec verejná:  Z. Maďarová: Kradmá ruka feministky uvažuje za plentou, Aspekt, Bratislava, 2011, Z. Maďarová, A. Ostertágová: Politika vylúčenia a emócií, Aspekt, Bratislava 2012, J. Letz: Mystičky Západu, Simone Weil, E. Ensler: Vagína monológy, Záplava.

V. štá/ú/dium, Gestá jazyka:  Piata žena, aspekty násilia páchaného na ženách, Aspekt, Bratislava, 2002, S Playboyom a s varechou od vášho Cornela Nistoresca. Citácie z rôznych masážnych príručiek.
 

Lexikón sexizmu je projekt BDNR a Štúdia TWIGA, ktorý sa snaží prehĺbiť poznávanie a scitlivovanie verejnosti na rôzne druhy a skryté formy násilných prejavov, ktoré sú podmienené rodovými stereotypmi. Nadväzuje na výsledky projektu VEC: ČESTA Č. 5, ktorý prebiehal v rokoch 2011 a 2012. Projekt Lexikón sexizmu prebiehal od mája 2012 do konca marca 2013.

Inscenácia účinkovala na festivale divadiel na Slovensku Dotyky a spojenia 2013 v Martine.

 

INSCENÁCIA ZÍSKALA CENU PIATA ŽENA V KATEGÓRII UMENIE , udeľujú ju nezávislé ženské inštitúcie.

IVETA ŠKRIPKOVÁ  získala Prémiu Literárneho fondu za dramaturgický počin pri realizácii projektu Lexikón sexizmu.