Pondelok, 25. marec, 2019 | Meniny má Marián

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Lyžiarsky prechod partizánskou republikou

Kde a kedy ?

20.02.2016 v Banskej Bystrici

Popis

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV LOKOMOTÍVA BANSKÁ BYSTRICA

Vás pozýva na

53. ROČNÍK LYŽIARSKEHO PRECHODU PARTIZÁNSKOU REPUBLIKOU

Trasy 53.ročníka prechodu sú situované v  Starohorských vrchoch.

Lyžiarska trasa : Donovaly – Polianka – Krčahy – Sedlo Dolný Šturec – Šachtička – chaty UVZ Šachtičky – Čachovo-Selce. Zo sedla Šachtička treba zísť pešo cca 350 m po ceste smerom do Ban.Bystrice - k odbočke na chatu UVZ Šachtičky, a odtiaľ do Selčianskej doliny k stredisku Čachovo. Dĺžka 26 km, prevýšenie 325 m

Pešia trasa : Staré Hory – Richtárová – Horný Šturec (žlto značený chodník) – Šachtička - chaty UVZ Šachtičky – Čachovo-Selce. Dĺžka 11 km, prevýšenie 545 m.

Program prechodu :

8:00 odchod osobitných autobusov z parkoviska pri VÚB a.s., na Námestí slobody v Banskej Bystrici

8:45 – 9:00 odchod účastníkov prechodu z parkoviska na Donovaloch (Starých Horách)

12:30 otvorenie cieľa v Penzione Čachovo - Selce

14:00 odchody autobusov z parkoviska pod Penziónom Čachovo do Ban.Bystrice-na Námestie Slobody.

Doprava je zabezpečená pre vopred prihlásených účastníkov. V prípade, ak nebudú všetky miesta v autobuse obsadené vopred prihlásenými účastníkmi, je možné prihlásiť sa na prechod aj priamo pred odchodom autobusu.

Účastnícky poplatok : štartovné 2.- € + zabezpečená doprava 3.- € = spolu 5,00 €

štartovné bez nároku na dopravu 2,00 €

štartovné+doprava pre obyvateľa B.Bystrice a mládež do 18 rokov 3,00 €

Na štart treba prísť s kontrolným účastníckym preukazom, ktorý obdržíte po zaplatení štartovného.

Poplatky možno uhradiť osobne v Dome turistiky, Lazovná 17, Banská Bystrica, alebo poukázať poštovou poukážkou, príp. prevodným príkazom na účet :

KST Lokomotíva, Slovenská sporiteľňa, a.s. Banská Bystrica č.ú.: SK9009000000000050195010

Členovia KST LOKOMOTÍVA môžu účastnícky poplatok uhradiť z „kreditu“

V účastníckom poplatku je započítaná vodcovská a zdravotná služba, doprava na štart a z cieľa prechodu, upomienkový odznak, organizačné náklady.

Cieľ prechodu je v Penzióne Čachovo, kde po predložení účastníckeho preukazu obdržíte upomienkový odznak.

V reštaurácii penziónu je možnosť zakúpiť si občerstvenie (jedlo a nápoje).

Upozornenie : V prípade nepriaznivých podmienok si vyhradzujeme právo zmeniť trasu, štart a cieľ prechodu. Účastník sa podujatia zúčastňuje na vlastné nebezpečie. Nezabudnite si vziať so sebou preukaz zdravotného poistenia. Ubytovanie nezabezpečujeme. Ak záujemca zruší svoju účasť- štartovné sa nevracia.

Uzávierka prihlášok : 18.02.2016.

Tlačivo prihlášky je aj na: www.turistikalokobb.sk

Prihlášky a potvrdenie o zaplatení posielajte na adresu, na ktorej sa môžete aj osobne prihlásiť :

KST Lokomotíva – Dom turistiky        

Lazovná 17

974 01 Banská Bystrica

Podujatie finančne podporilo Mesto Banská Bystrica.