Pondelok, 18. marec, 2019 | Meniny má Eduard

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

T. V. Recepty

Kde a kedy ?

Dĺžka predstavenia: 70 min.

Premiéra: 15. 10. 2014 o 19.00 hod. v Teátriu

Popis

Dramaturgická a scenáristická spolupráca:  Júlia Pecková a. h.
Výprava:  Juliana Dubovská a. h. a kolektív
Hudba:  výber, hudobná spolupráca:  Juraj Haško a. h.
Scenár, réžia:  Ivona Buková

 

Hrajú: 
Ján Vansa........................................ Peter Butkovský
Terézia Vansová staršia.................. Mária Šamajová 
Terézia Vansová mladšia................ Anna Zemaníková 

Výpravu vyrobili:  ateliéry BDNR pod vedením Kataríny Mažáryovej a Juliana Dubovská a. h.

 

Foto: Dodo Šamaj

Predstavujeme študentskú časť tvorivého tímu: 

Anna Zemaníková
Juliana Dubovská
Júlia Pecková  

 

Príbeh slovenskej ženy. Príbeh ženy z radu výnimočne všedných, výnimočne pokorných a výnimočne oddaných. Príbeh o láske, receptoch a modlitbách. Príbeh o živote, ktorý kričal tichom. 
Príbeh Terézie Vansovej, ktorý je príbehom jej muža...z Fortničky. 
Všade pomôže milujúca žena. 

J. P.
 

Moje stretnutia so ženami, čo žili pred nami, sú čím ďalej intenzívnejšie a čím viac o nich viem, tým viac si uvedomujem význam týchto žien pre súčasnosť a súčasne aj to, aké dôležité je zviditeľňovať ženy a ich život. Práve z pohľadu iných, než tradičných myšlienkových schém, v rámci optiky rodového diskurzu.
Ivona Buková
 

Terézia Vansová,  rodená Medvecká, sa narodila v roku 1857 vo Zvolenskej Slatine.
Terézia bola spisovateľka, prekladateľka, redaktorka, manželka, matka, aktívne sa zúčastňovala na osvetovej činnosti a bola zástankyňou ženských práv. 
Absolvovala dobovo typické ženské vzdelanie, ktoré počas svojho života, popri práci, aktívne zdokonaľovala. Bola manželkou evanjelického farára Jána Vansu, s ktorým veľkú časť svojho života prežila v spišskej obci Lomnička a neskôr v Banskej Bystrici, na Fortničke. O svojom manželovi napísala aj životopisné dielo Ján Vansa, z ktorého sa dozvedáme podrobnosti o ich spoločnom živote, o nej a o ňom. V roku 1889 publikovala prvý slovenský ženský román Sirota Podhradských, tak isto stihla napísať aj niekoľko ďalších románov (Kliatba, Julinkin prvý bál, Pani Georgiadesová na cestách, ... a iné!). Terézia počas svojho života zostavila „Recepty prastarej matere“, ktoré obsahujú vyše deväťsto receptov a rád pre „poriadnu kuchyňu, ktorá je známkou dokonalej domácnosti!“1 
Na základe individuálneho vzdelávania a vlastných skúseností sa snažila o vzdelávanie žien – založila prvý slovenský ženský časopis Dennica, aktívne sa zapájala do diania v Spolku slovenských žien Živena spolu so svojou dobrou kamarátkou Elenou Maróthy-Šoltésovou. 
Zomrela 10. októbra v roku 1942 v Banskej Bystrici. 

Podkladom pre vznik knihohry boli diela: 
Terézia Vansová, Slovenka doma i na cestách (rok vydania 2011, Aspekt, Bratislava)
Terézia Vansová, Ján Vansa I, II, Pani Georgiadesová na cestách, Sirota Podhradských, Recepty prastarej matere (rôzne vydania z 20. storočia, z antikvariátov) 
Zápisky a poznámky Terézie Vansovej, časopisy Dennica a  Slovenská žena, ktoré sme mohli študovať v Literárno-hudobnom múzeu ŠVK v BB. 

Štúdio T.W.I.G.A.

Projekt T. V. RECEPTY vznikol v rámci dlhoročného výskumu BDNR&štúdia T.W.I.G.A. so zameraním na ženskú genealógiu. Štúdio T.W.I.G.A. je prvé slovenské divadelné štúdio venujúce sa stvárneniu ženskej a mužskej  skúsenosti z hľadiska rodu/genderu. Na práci sa podieľajú herečky a herci BDNR, študentky a absolventky umeleckých škôl, seniorky (v inscenácia Diagnóza: slovo), mnohé iné a mnohí iní. Viac informácií nájdete na www.bdnr.sk
 
Nadácia TATRABANKA
Projekt T. V. RECEPTY sa uskutočnil aj vďaka nadácií Tatrabanka, ktorá udelila Ivete Škripkovej & BDNR finančný dar na vznik študentskej inscenácie. Pôvodný názov projektu bol (Ne)Moderná Vansová, o živote/diele slovenskej spisovateľky, avšak počas skúškového obdobia a bádania sme (tvorivý tím) usúdili, že T.V. RECEPTY je vhodnejší titul. 
Nadácia Tatrabanka, cez grantový program Viac umenia, aktívne podporuje rôzne skupiny ľudí, ktorí sa venujú umeleckej tvorbe. Špeciálne sa však zameriava na študentov a študentky vysokých škôl umeleckých smerov, ktorí aj vďaka tejto nadácií, majú možnosť aktívne sa spolupodieľať na tvorbe umeleckého diela. Do nášho projektu T. V. RECEPTY sa zapojili študentky herectva FDU AU Banská Bystrica, študentka bábkarskej scénografie a technológie  na DF VŠMU a študentka katedry divadelných štúdií na DF VŠMU Bratislava, ako aj profesionálny herec a profesionálna herečka BDNR pod vedením Ivety Škripkovej.