Pondelok, 18. marec, 2019 | Meniny má Eduard

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Na vrchol v Europe

Kde a kedy ?

Miesto konania: Europa SC, Banská Bystrica, Slovensko

Dátum Konania: 5.3.2016, sobota

Popis

Originálna vyraďovacia súťaž v indoor behu do vrchu na bežeckých trenažéroch.

Víťazom je každý, kto na pohyblivej rovine s náklonom 10° dobehne za 5 minút najďalej. 10° svah nebol nikdy taký strmý a 5 minút nebolo nikdy tak dlho ;) Siahni až na dno síl pred stovkami divákov priamo v najväčšom nákupnom centre v Banskej Bystrici.

Príď povzbudiť tých, čo sa prebojujú vyraďovacími kolami a dobehnú až na vrchol s najlepšími!

Beh do vrchu na bežeckom trenažéri v dĺžke 5 minút, prvých 30 sekúnd rozklus pri nastavenej rýchlosti a náklone. Po 30 sekundách asistent nastaví 10% inklináciu a bežec si sám počas behu reguluje rýchlosť. cieľom je ubehnúť čo najviac metrov.

Na toto podujatie je možné sa kvalifikovať.

Počet účastníkov: limitovaný na 30 účastníkov.

Kvalifikácia: Na preteky je možné sa kvalifikovať účasťou na kvalifikačných kolách:

2.2.2016, utorok vo Fitness Sásová 19:00 – 21:00 (cena 1 €)

4.2.2016, štvrtok vo Fitness Sásová o 19:00 – 21:00 (cena 1 €)

9.2.2016, utorok vo Fitness Sásová o 19:00 – 21:00 (cena 2 €)

11.2.2016, štvrtok vo Fitness Sásová o 19:00 – 21:00 (cena 2 €)

16.2.2016, utorok vo Fitness Sásová o 19:00 – 21:00 (cena 3 €)

18.2.2016, štvrtok vo Fitness Sásová o 19:00 – 21:00 (cena 3 €)

23.2.2016, utorok vo Fitness Sásová o 19:00 – 21:00 (cena 4 €)

25.2.2016, štvrtok vo Fitness Sásová o 19:00 – 21:00 (cena 4 €)

1.3.2016, utorok vo Fitness Sásová o 19:00 – 21:00 (cena 5 €)

3.3.2016, štvrtok vo Fitness Sásová o 19:00 – 21:00 (cena 5 €)

15 najlepších mužov a 15 najlepších žien postupuje priamo do finále v Europa SC.

Štartovné: Účastník sa môže zúčastniť viacerých kvalifikačných kôl, za každé kolo sa platí rôzne štartovné, závisí to od dátumu kvalifikačného kola.

Upozornenie: zaplatené štartovné sa späť nevracia, ani nepresúva na ďalší ročník.

Kategórie: Muži bez obmedzenia Ženy bez obmedzenia

Registrácia: iba na kvalifikačných kolách Pri účastníkoch do 15 rokov vrátane je potrebný podpísaný súhlas zákonného zástupcu. Prezentácia na finále: 5.3.2016, Europa SC v čase od 15:00 do 15:15.

Meranie vzdialenosti: výkon bude odmeraný na trenažéry a zaznamenaný asistentom

Časový priebeh finále:

15:00 – 15:15 - prezentácia účastníkov.

15:30 – rozbeh č.1

15:42 – rozbeh č.2

15:54 – rozbeh č.3

16:06 – rozbeh č.4

16:18 – rozbeh č.5

16:30 – rozbeh č.6

16:42 – rozbeh č.7

16:54 – rozbeh č.8

17:06 – rozbeh č.9

17:18 – rozbeh č.10

17:30 – finále 3 najlepších žien z rozbehov

17:40 – finále 3 najlepších mužov z rozbehov

18:00 – vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov

18:20 – žrebovanie o hodnotné ceny

18:30 – ukončenie

Odmeny: Prví traja muži a prvé tri ženy získajú finančné ceny. 1. miesto – 30 EUR 2. miesto – 20 EUR 3. miesto – 10 EUR

Šatne a úschovňa: Možnosť prezlečenia a uloženia vecí bude priamo v miestnosti v Europa SC

Zdravotná služba: V priestore Europa SC bude k dispozícii zdravotná služba

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Výsledky: Výsledky budú dostupné po skončení podujatia a na internetovej stránke www.marathonbbtour.sk

Žrebovanie o ceny: žrebovanie o hodnotné ceny bude ihneď po vyhlásení výsledkov. Do žrebovania sú zaradení všetci účastníci spolu so všetkými dobrovoľníkmi