Utorok, 26. marec, 2019 | Meniny má Emanuel

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Bábkové divadlo na Rázcestí

Skuteckého 14

975 90 Banská Bystrica

Popis

ábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica je profesionálna kultúrna a umelecká ustanovizeň. Divadlo tvorí a verejne predvádza divadelné diela. Zriaďovateľom divadla je vyšší územný celok – Banskobystrický samosprávny kraj. Divadlo vzniklo v Banskej Bystrici v roku 1960 a päťdesiat rokov úspešne pôsobí v oblasti divadelnej tvorby pre deti, mladých ľudí a dospelých na Slovensku.

Činnosť divadla sa sústreďuje na:

Tvorbu inscenácií pre deti
Tvorbu inscenácií pre dospelých
Tvorbu divadelných projektov
Verejnú produkciu domácich a hosťujúcich divadelných predstavení
Reprezentáciu doma i v zahraničí
Organizáciu medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica (bienále)


Pri tvorbe inscenácií pre dospelých uprednostňujeme autorské divadlo a divadlo nadväzujúce na hodnoty európskej dramatiky. Opierame sa o využitie všetkých výrazových a vyjadrovacích prostriedkov divadla, kríženie a prestupovanie divadelných žánrov, metód a spôsobov, ktorými sa vyvíja divadelný jazyk.
V divadelnej tvorbe pre deti preferujeme prácu s bábkou, rôzne animačné techniky a skúsenosti klasického bábkového divadla, úzky kontakt a komunikáciu s dieťaťom (cyklus Zahrajte sa s rozprávkami).
Okrem tvorby sa sústreďujeme na spoluprácu s rôznymi kultúrnymi inštitúciami, školami, partnermi v meste, regióne, ako aj v zahraničí. V r. 2005 – 2008 sme realizovali ako jediné divadlo na Slovensku v spolupráci so združením Aspekt projekt www.ruzovyamodrysvet.sk, ktorý po prvý raz otvoril rodové témy na Slovensku. Vo formovaní rodovo citlivého jazyka pokračuje v súčasnosti Štúdio TWIGA (Theater Women Improvisation Gender Action), ktoré vzniklo pri divadle v r. 2007.

Aktuálne hráme

Bábkové divadlo na Rázcestí na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne