Utorok, 26. marec, 2019 | Meniny má Emanuel

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Stredoslovenská galéria

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici.

Dolná 8, 975 90, Banská Bystrica

Popis

Stredoslovenská galéria sídli v centre Banskej Bystrice a je regionálnou galériou s programovým zameraním na prezentáciu, výskum a tvorbu zbierky moderného a súčasného umenia. Stredoslovenská galéria vznikla 1. 9. 1956 vyčlenením z Krajského vlastivedného múzea ako Krajská galéria. V roku 1960 prešla pod správu mesta ako Mestská galéria v Banskej Bystrici. V roku 1963 bola pod názvom Oblastná galéria pričlenená ku Krajskému stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici. Od roku 1991 do roku 2007, s prestávkou v rokoch 1998 – 99, kedy bola ako Banskobystrické štátne kultúrne centrum v správe Krajského úradu, vykonávala galéria svoju činnosť pod názvom Štátna galéria v Banskej Bystrici. V roku 2006 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky delimitovalo galériu pod Banskobystrický samosprávny kraj ako Stredoslovenskú galériu.

V aktuálnej odbornej pôsobnosti galéria kladie dôraz na výskumnú, výstavnú, zbierkotvornú a edukačnú činnosť. Galéria sa od konca 60. rokov 20. storočia špecializovala aj na výskum a prezentáciu umeleckej grafiky. Umenie grafiky 2. polovice 20. storočia na Slovensku je v zbierke galérie zastúpené takmer v komplexnej podobe.

Výstavná činnosť galérie je realizovaná v troch samostatných objektoch situovaných v centre mesta. Krátkodobé výstavy sa pripravujú v budove bývalej radnice Praetoriu a v Bethlenovom dome, ktorý je zároveň administratívnym sídlom galérie.

V roku 1994 bola v priestoroch pôvodnej rodinnej vily umelca verejnosti sprístupnená Stála expozícia Dominika Skuteckého. Expozícia je od roku 2008 postupne (v plánovaných etapách) modernizovaná vďaka podpore grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ako aj zriaďovateľa Stredoslovenskej galérie. Cieľom modernizácie je zabezpečiť dôstojnú a zároveň atraktívnu prezentáciu diela tohto významného maliara, a to pravidelným zlepšovaním a zinteraktívňovaním komunikácie expozície s návštevníkom. Zároveň sa modernizácia zameriava na rozšírenie stálej expozície o simuláciu Skuteckého ateliéru v jeho pôvodných priestoroch podľa dochovaných dobových dokumentov maliarovej tvorby. V neposlednom rade je cieľom galérie v priestoroch expozície predstavovať formou výpožičiek i menej známe, doposiaľ neodprezentované diela umelca. Zatraktívňovanie Stálej expozície D. Skuteckého sa vzťahuje aj na starostlivosť o priľahlú záhradu, ktorá sa v roku 2011 vyhlásením Pamiatkového úradu Slovenskej republiky stala súčasťou národnej kultúrnej pamiatky vedenej pod názvom Vila s areálom.

Zbierkotvorná činnosť galérie je každoročne napĺňaná predovšetkým vďaka darom autorov ako aj nákupom. Finančné prostriedky na realizáciu akvizícii galéria získava najmä prostredníctvom grantovej podpory prevažne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Činnosť na úseku galerijnej edukácie má systematicky rozpracovanú štruktúru práce s verejnosťou a návštevníkmi výstav. Tá sa uskutočňuje formou lektorátov, animačných programov, tvorivých dielní a ďalších špecializovaných programov, ako aj publikovaním edičných materiálov.

Popri výstavnej činnosti sa galéria venuje aj vytváraniu rozmanitých sprievodných programov predstavujúcich viaceré umelecké druhy ako sú súčasná poézia, próza, tanec, hudba či film. Pri organizovaní týchto programov dlhodobo spolupracuje s OZ ars_ litera (autorské čítania Anasoft litera so súčasnými spisovateľmi) a OZ Laputa (medzinárodný multimediálny festival Intermedia.bb).

Aktuálne hráme

Stredoslovenská galéria na mape

Otvoriť mapu v novom väčšom okne