Nedeľa, 21. apríl, 2019 | Meniny má Ervín

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Doprava okolo nemocnice

Aktuálny stav podnetu: V riešení Tento stav trvá: 2 roky a 5 mesiacov
Autor podnetu: Július Šlauka
Rieši: mesto
Lokalita: Banská Bystrica
Ulica: Križovatka pod nemocnicou
Dátum nahlásenia: 10.11.2016
Dátum poslednej aktivity: 16.11.2016

Dobrý deň,
chcel by som s dobrým úmyslom upozorniť na veľmi nebezpečné dopravné situácie v okolí novej nemocnice a navrhnúť riešenia.
Doprava pravidelne kolabuje v smere od nemocnice do centra najmä po skončení pracovnej doby (15:30 - 16:30), ale aj počas dňa.

Riešenia:
1. Kruhový objazd namiesto križovatky pod nemocnocou.
2. Dva jazdné pruhy v obidvoch smeroch medzi kruhovými objazdami + odstavný  pruh pre autobusy.
3. Doplniť odbočovací jazdný pruh na jestvujúcom kruhovom objazde pre smer Podlavice - THK.

Prínos:
1. Sanitky, autobusy MHD a autá od nemocnice budú mať bezpečnejší prístup na cestu k centru.
2. Cestná premávka bude plynulejšia a bezpečnejšia aj od Podlavíc.
3. Nebude dôvod pre zamestnancov obchádzať nemocnicu cez nebezpečnú križovatku.

Zamestnanci nemocnice v snahe uľahčiť si prístup na hlavnú cestu obchádzajú nemocnicu a prechádzajú cez malú križovatku pri vstupe do Podlavíc. V poslednej dobe sa tu od nemocnice tvorí kolóna, vzniká nervozita a vodiči neprimerane riskujú. Križovatka je mimoriadne nebezpečná najmä pre odbočovanie do ľava na BB. Bol som svedkom viacerých kolíznych situácií, keď sa spod kopca od Podlavíc vyrútilo auto priamo do odbočujúceho.

Riešenia:
1. Zákaz odbočenia vľavo.
2. Obmedzenie rýchlosti od Podlavíc.

Prínos:
Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

V zime to bude ešte nebezpečnejšie. Choďte sa tam pozrieť. Najlepšie o 15:30 v smere od centra popred nemocnicu, cez križovatku pred Podlavícami a naspäť do centra. Garantujem zážitok.

S úctou Július Šlauka Banská Bystrica

Ako sa tento podnet riešil:

16.11.2016
Čitateľ
Autor: Odbor územného plánovania a architekta mesta
Dátum reakcie: 16.11.2016 (6 dní a 3 hodiny od nahlásenia)

Spomínané križovatky sa nachádzajú na ceste druhej triedy, ktorá je v správe BBSK. Napriek tomu mesto tieto problémy eviduje a snaží sa ich riešiť. V lete bol vypracovaný materiál sčítania a kapacitného posúdenia 15 križovatiek vrátane tej pri moste (Belveder)  a kruhového objazdu pri Lidli. Z výsledkov sčítania je zrejmé, že kapacitne nevyhovujú. Z uvedeného dôvodu mesto v súčasnosti v spolupráci s VÚC a NDS pripravuje štúdiu skapacitnenia uvedených križovatiek,  nakoľko spôsobujú dopravné zápchy v dopoludňajšej a popoludňajšej špičke.

Odbor územného plánovania a architekta mesta

 

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasabystrica.sk
Doprava okolo nemocnice.

Miesto hláseného podnetu