Pondelok, 22. apríl, 2019 | Meniny má Slavomír

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Dokončenie cesty na Haškovej ulici

Aktuálny stav podnetu: V riešení Tento stav trvá: 2 roky a 5 mesiacov
Autor podnetu: Jaroslav Sochor
Rieši: Mesto
Lokalita: Banská Bystrica
Ulica: Haskova 6227/37
Dátum nahlásenia: 21.11.2016
Dátum poslednej aktivity: 6.12.2016

Prosím  vás o dokončenie cesty na Haškovej ulici v Starej Sásovej. Za posledné dva roky ste opravili dva úseky cesty na Haškovej ulici; zostáva ešte nedokončený úsek cca 300 metrov. Bola by škoda nechať 300 metrov úseku nedokončeného.

Ako sa tento podnet riešil:

06.12.2016
Čitateľ
Autor: Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ
Dátum reakcie: 06.12.2016 (14 dní a 18 hodín od nahlásenia)

Rozsah opráv miestnych komunikácií na Haškovej ulici realizovaných v tomto roku bol limitovaný finančnými prostriedkami, ktoré malo mesto k dispozícii. Na opravu boli vybraté úseky s rozsiahlymi poruchami komunikácií a potrebou súvislej obnovy ich povrchu.  Čiastočne boli vykonané aj lokálne opravy výtlkov. Ďalšie opravy budú plánované podľa aktuálnej potreby po skončení zimného obdobia.

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasabystrica.sk
Dokoncenie cestz na Haskovej ulici

Miesto hláseného podnetu