Pondelok, 25. marec, 2019 | Meniny má Marián

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Havarijný stav obslužnej komunikácie napojenej na Sládkovičovu ulicu

Aktuálny stav podnetu: V riešení Tento stav trvá: 2 roky a 1 mesiac
Autor podnetu: anonymný autor
Rieši: Mesto
Lokalita: Banská Bystrica
Ulica: sladkovicova
Dátum nahlásenia: 5.2.2017
Dátum poslednej aktivity: 28.2.2017

Chcel by som upozorniť na havarijny stav obslužnej komunikácie,  napojenej na Sládkovičovu ulicu. 

Ako sa tento podnet riešil:

28.02.2017
Čitateľ
Autor: Mesto
Dátum reakcie: 28.02.2017 (23 dní a 3 hodiny od nahlásenia)

Podnet anonymného autora sa týka obslužnej komunikácie, účelom ktorej je zabezpečiť prístup zásobovania a dopravnej obsluhy nehnuteľností na Sládkovičovej 52A, 54 a 56. V rozpore s pravidlami cestnej premávky je manipulačná plocha a zeleň popri komunikácii využívaná na parkovanie motorových vozidiel.

Správca miestnych komunikácií zabezpečí v jarných mesiacoch tohto roku nevyhnutnú opravu povrchu danej komunikácie a vykoná aj obhliadku poškodenia komunikácie v mieste jej križovania s prípojkou splaškovej kanalizácie, aby určil dôvod jej poškodenia - prepadu v danom mieste a následne určil zodpovedného za daný stav a následnú opravu.

Ing. Renáta Hláčiková, vedúca oddelenia miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasabystrica.sk
havarijný stav obslužnej komunikácie napojenj na Sládkovičovu ulicu

Miesto hláseného podnetu