Streda, 24. apríl, 2019 | Meniny má Juraj

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Nedokončená oprava kanalizačného poklopu

Aktuálny stav podnetu: V riešení Tento stav trvá: 2 roky a 2 mesice
Autor podnetu: anonymný autor
Rieši: Mesto
Lokalita: Banská Bystrica
Ulica: Trieda Hradca Králové 33
Dátum nahlásenia: 10.2.2017
Dátum poslednej aktivity: 28.2.2017

Prevádzka Stredoslovenských vodární a kanalizácií nedokončila opravu kanalizačného poklopu na ulici Trieda Hradca Králové 33. Momentálne je tam veľká neoznačená jama s hĺbkou cca 30 centimetrov.

Ako sa tento podnet riešil:

28.02.2017
Čitateľ
Autor: Mesto
Dátum reakcie: 28.02.2017 (18 dní a 8 hodín od nahlásenia)

Mesto Banská Bystrica eviduje na Triede Hradca Králové pred objektom č.33 v telese miestnej komunikácie poruchu kanalizácie, správcom ktorej je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a ktorá je zodpovedná za konečnú úpravu povrchu MK v mieste poruchy. Konečnú úpravu bude možné zrealizovať až v jarných mesiacoch (výroba teplých asfaltových zmesí). Do tej doby zodpovedá za stav komunikácie v mieste rozkopávky.

Ing. Renáta Hláčiková, vedúca oddelenia miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasabystrica.sk
Nedokončná oprava kalizačného poklopu

Miesto hláseného podnetu