Utorok, 19. marec, 2019 | Meniny má Jozef

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Vjazd vozidiel do zákazu

Aktuálny stav podnetu: Uzatvorené Tento stav trval: 2 roky a 9 dní
Autor podnetu: Ivan Krupa
Rieši: Mesto
Lokalita: Banská Bystrica
Ulica: Moskovská 2
Dátum nahlásenia: 9.3.2017
Dátum poslednej aktivity: 3.4.2017

Účelová komunikácia , ktorá by mala byť využívaná iba na zásobovanie školskej jedálne je zneužívaná rodičmi na dovoz detí až na dvor ZŠ Moskovská v čase poobedia, v čase školských krúžkov, pričom na prepravu využívajú aj chodník pre peších v dĺžke cca 50 m, kde ohrozujú prechádzajúcich chodcov, matky s deťmi a s kočíkmi. pričom pri vzájomnom sa vyhýbaní ničia okolitý trávnik. Je to priamo pod služobňou Mestskej polície. Len sa tam nič správne nedeje. Policajti tam nikdy nie sú. Na vjazde niekto odtrhol značku zákazu vjazdu a vyhodil ju do krovia. Možno je už v zberných surovinách.

Ako sa tento podnet riešil:

03.04.2017
Čitateľ
Autor: Mesto
Dátum reakcie: 03.04.2017 (25 dní a 2 hodiny od nahlásenia)

Správca miestnych komunikácií skontroloval dopravné značenie. Dopravná značka B1 "Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel v oboch smeroch" s dodatkovou tabuľkou s textom "okrem dopravnej obsluhy" je už na svojom mieste, osadená z oboch strán, teda zhora od Tulskej ul. aj zdola od Moskovskej ul. Toto dopravné značenie neumožňuje rodičom vjazd vozidlom do areálu školy – vodič rodič nie je dopravnou obsluhou. Nerešpektovanie dopravného značenia je už vecou vodičov (prevažne rodičov detí zo ZŠ), represií zo strany polície a opatrení zo strany vedenia ZŠ. Mestská polícia zvýšila v tejto lokalite hliadky, so šoférmi komunikuje, aby zákaz neporušovali.

Renáta Hláčiková, oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasabystrica.sk
Vjazd vozidiel do zákazu

Miesto hláseného podnetu