Streda, 24. apríl, 2019 | Meniny má Juraj

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Plocha za predajnou CBA Tatranska 61

Aktuálny stav podnetu: Uzatvorené Tento stav trval: 2 roky a 1 mesiac
Autor podnetu: anonymný autor
Rieši: Mesto
Lokalita: Banská Bystrica
Ulica: Tatranska 61
Dátum nahlásenia: 22.3.2017
Dátum poslednej aktivity: 11.4.2017

Dlhodobo sa v Banskej Bystrici hovorí o probléme s parkovaním, najmä na sídliskách. Pri pohľade na nemohúcnosť mesta to riešiť promptnejšie sa musí každý majiteľ auta cítiť strašne. Obzvlášť, ak sa na sídliskách nachádza stále veľa plôch, ktoré by mohli byť na účel parkovania veľmi jednoducho prestavané. Nie, mojím návrhom nie je zaliať každú možnú plochu asfaltom. No napríklad v Sásovej je strašne veľa miest, ktoré sú tak zdevastované autami, ktoré na nich parkujú, že nemajú ani estetický a ani praktický- parkovný účel. Kus divorastúcej trávy nemá estetickú hodnotu, ani neprispieva k zkultúrneniu prostredia. Tak ako na priložených fotkách spoza predajne CBA na Tatranskej 61. Plochu využívajú zúfalí vodiči na parkovanie a pri mokrom počasí to vyzerá ako poorané pole. Celý chodník, ktorý túto plochu pretína je úplne špinavý od blata. Sú tam hlboké diery od kolies áut. Nebolo by lepšie urobiť zopár miest na parkovanie a okolo nich napríklad kontrolovane a s estetickým cítením vysadiť stromy? 
Takýchto autami vychodených plôch je dost aj pozdĺž Tatranskej ulici v časti okolo bývalej ZŚ Tatranská. Okolo tých stromov by sa to dalo vydláždit a vytvoriť mnoho parkovacích miest. 
Je cieľom mesta problém s parkovaním ozaj riešiť, alebo len vyberať poplatky za prenajatie parkovných miest?

Ako sa tento podnet riešil:

11.04.2017
Čitateľ
Autor: Mesto
Dátum reakcie: 11.04.2017 (19 dní a 19 hodín od nahlásenia)

Už dlhé roky sa samospráva usiluje znížiť deficit parkovacích miest, a to najmä na sídliskách. Vypracovali sme materiál, ktorý sme na verejných prerokovaniach parkovacej politiky predstavili obyvateľom jednotlivých mestských častí. Tí mohli následne podávať svoje pripomienky či návrhy. Všetky podnety, ktoré sme dostali k jednotlivým lokalitám boli posúdené a prípadne zapracované do koncepcie riešenia parkovania v obytných zónach. 

Riešenie statickej dopravy predstavuje dlhodobý proces z finančného hľadiska, ako aj po realizačnej stránke. Vypracovanie koncepcie je prospešné pre mesto aj pre samotných Banskobystričanov. V prípade plánovaných projektov môžu v budúcnosti zamestnanci odborných útvarov čerpať z návrhov ľudí, ktorí najlepšie poznajú situáciu s parkovaním na ich sídlisku, no zároveň sa môžu vyhnúť tomu, s čím obyvatelia nesúhlasili. Možnosti parkovania sa zlepšia už čoskoro, a to sa týka aj problémovej Sásovej. Nedávno mesto získalo do vlastníctva budovu bývalej, teraz už nefunkčnej kotolne na Tatranskej ulici. Samospráva má ambíciu vytvoriť parkovacie miesta aj v týchto priestoroch a plánuje prípravu projektovej dokumentácie. Už v roku 2018 by sa z plánov mohla stať realita.

Čiastočne by sa tak zmiernil katastrofálny stav, ktorý po dlhých rokoch neriešenia problému s parkovaním pociťujú obyvatelia v tejto lokalite. Viac ako 100 parkovacích miest by malo vzniknúť aj na Rudohorskej ulici. Samospráva čaká na stavebné povolenie a akonáhle ho získa, nič jej nebude brániť vo výstavbe, na ktorú má vyčlenené financie aj vysúťaženú firmu. V prípade parkoviska na Pieninskej ulici požiadalo mesto o zmenu určenia využitia z autocvičiska na parkovisko. Zároveň boli z našej strany odoslané ukončenia nájomných zmlúv. Od 1. júna 2017 zmizne dopravné značenie, ktoré parkovisko vymedzuje pre autoškoly. Následne bude sprístupnené ako parkovacia plocha a mesto ho bude odporúčať na parkovanie dodávok, ktoré majú dĺžku viac ako päť metrov.

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasabystrica.sk
Plocha za predajnou CBA Tatranska 61

Miesto hláseného podnetu