Utorok, 19. marec, 2019 | Meniny má Jozef

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Nebezpečná cesta na ulici Odbojárov

Aktuálny stav podnetu: Uzatvorené Tento stav trval: 1 rok a 11 mesiacov
Autor podnetu: anonymný autor
Rieši: Mesto
Lokalita: Banská Bystrica
Ulica: Odbojárov
Dátum nahlásenia: 27.3.2017
Dátum poslednej aktivity: 11.4.2017

Upozorňujeme na veľmi nebezpečnú cestu na ulici Odbojárov. V poslednom období sa situácia pre chodcov na tejto ulici stala neudržateľnou. Vodiči si jednak skracujú cestu do Sásovej cez túto ulicu, a tiež všetky autá cez túto ulicu smerujú do Lidla. V celej Rudlovej je dovolená rýchlosť max. 30 km/hod, čo ale vodiči nerešpektujú. Dochádza tak k riziku nebezpečných stretov s chodcami, nakoľko na ulici stojí veľa aút a táto ulica je príliš úzka. Tieto strety sú o to nebezpečnejšie, že na ulici sa nachádza materská škola a pre chodcov nie je vyčlenený žiadny chodník. 

Preto žiadame o čo najrýchlejšie riešenie tejto nebezpečnej situácie minimálne osadením niekoľkých retardérov, ktoré  by vodičov odradili od rýchlej jazdy cez túto ulicu. Taktiež navrhujeme inštalovanie dopravnej značky „zákaz státia“, čím by chodci získali priestor na bezpečnejšie prechádzanie cez ulicu.

Ako sa tento podnet riešil:

11.04.2017
Čitateľ
Autor: Mesto
Dátum reakcie: 11.04.2017 (14 dní a 21 hodín od nahlásenia)

Miestna komunikácia na Ul. Odbojárov má premenlivú šírku, súčasne sa jedná o jednosmernú komunikáciu s pravostranným zákazom zastavenia. Po ľavej strane je možné státie vozidiel len v súlade s §23 zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo znamená, že státie je možné len ak zostane pre premávku  voľný jazdný pruh o minimálnej šírke 3 m. Kontrolu dodržiavania zákona o cestnej premávke vykonávajú policajné zložky. V prípade podozrenia z porušovania zákona vodičmi parkujúcich vozidiel je potrebné podať na políciu podnet na kontrolu.

Cestný správny orgán už žiadal OR PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát v Banskej Bystrici o odsúhlasenie doplnenia dopravného značenia zákaz státia na ľavú stranu v úseku od MŠ, no dopravný inšpektorát súhlas nedal.

Z dôvodu absencie samostatných komunikácii pre peších v mestskej časti Rudlová, ako aj mestských častiach Stará Sásová, Jakub a Skubín, zrealizovalo v minulosti Mesto Banská Bystrica zóny s maximálnou dovolenou rýchlosťou 30 km/hod. Kontrolu dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti vykonáva ODI v Banskej Bystrici. S doplnením spomaľovacích prahov na túto komunikáciu cestný správny orgán nesúhlasí, nakoľko by to negatívne ovplyvnilo plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, ako aj  životné prostredie.


Oddelenie dopravných stavieb MsÚ

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasabystrica.sk
Nebezpečná cesta na ulici Odbojárov

Miesto hláseného podnetu