Nedeľa, 21. apríl, 2019 | Meniny má Ervín

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Jazda po platenom prenajatom priestore

Aktuálny stav podnetu: Uzatvorené Tento stav trval: 3 roky a 1 mesiac
Autor podnetu: anonymný autor
Rieši: mesto
Lokalita: Banská Bystrica
Ulica: Tatranská
Dátum nahlásenia: 8.3.2016
Dátum poslednej aktivity: 23.3.2016

Pri tzv.komplexnej rekonštrukcii povrchu ulice Tatranskej ( mimochodom začína po cca 200 metroch od jej začiatku, končí skôr a odbočka za potravinami a k poslednému domu vôbec nebola zahrnutá do opravy)sa zúžili parkovacie miesta o cca 20-30 cm.Vystúpiť a vyložiť napr autosedačku alebo nákup je doslova umenie.Autá sú obúchané a obité od dverí a rôznych predmetov a vôbec to nie je úmyselné. Norma ( zo 60-tych rokov, z časov malých a úzkych áut) je síce dodržaná, ale platí sa za rovnakú plochu ako predtým  a teda aj rovnaká cena vyše 440 € ročne.Doprava vrátane autobusov ,však využíva časť týchto miest. Inak sa ani nedá, lebo keby všetci nájomníci zaparkovali autá na hranici svojich plôch, autobus by neprešiel. Veľmi dobre to vidieť na priloženom obrázku -keď je mokro. Z každého miesta ubúda cca pol metra ak nie viac. Pýtam sa prečo mesto pri zúžení parkovacích miest nezohľadnilo túto skutočnosť v nájme ? 440 € je aj tak dosť oproti iným ( a aj väčším ) mestám. Akceptovali by napríklad prevádzkovatelia prenajatých reštauračných plôch skutočnosť, že by cez ich platené priestory jazdili autá a autobusy ?

Ako sa tento podnet riešil:

23.03.2016
Čitateľ
Autor: Mesto
Dátum reakcie: 23.03.2016 (15 dní a 3 hodiny od nahlásenia)

Parkovacie miesta na Tatranskej ulici boli po výmene zatrávňovacích panelov a asfaltovej plochy nanovo vyznačené v zmysle platných technických noriem. Parkovacie miesta a ich šírkové parametre sa pohybujú v rozpätí od 2,4 m do 2,5 m. Predchádzajúce vyznačenie parkovacích miest častokrát presahovalo 2,5 m. Nebolo to v súlade s platnou normou a vydanými určeniami pre vyhradené parkovacie miesta, ktorých vyznačenie si zabezpečovali daňovníci na vlastné náklady. Nie je pravda, že z každého parkovacieho miesta ubudlo pod metra.

Dĺžka parkovacích miest je 5,0 m,  čo je takisto v súlade s platnou normou. To, že vozidlá prechádzajú po takto vyznačených parkovacích miestach je spôsobené nerešpektovaním dopravného značenia pozdĺžneho parkovania (DZ je umiestnená na začiatku jednosmerky na Tatranskej ulici).


Ivan Földváry, Oddelnie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasabystrica.sk
Jazda po platenom prenajatom priestore.

Miesto hláseného podnetu