Nedeľa, 21. apríl, 2019 | Meniny má Ervín

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Herňa na Kyjevskom námesti je podľa mapy menej ako 200 metrov od školy

Aktuálny stav podnetu: Uzatvorené Tento stav trval: 3 roky a 1 mesiac
Autor podnetu: anonymný autor
Rieši: mesto
Lokalita: Banská Bystrica
Ulica: Kyjevské námestie
Dátum nahlásenia: 10.3.2016
Dátum poslednej aktivity: 23.3.2016

Podľa Zákona o hazardných hrách  je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, zdravotníckych zariadeniach a v budovách štátnych orgánov. Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry, s výnimkou ich prevádzkovania v herni, vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže.

Existujúca herňa je na základe merania Google mapy menej ako  160 metrov od školy. 

Ako sa tento podnet riešil:

23.03.2016
Čitateľ
Autor: Mesto
Dátum reakcie: 23.03.2016 (12 dní a 18 hodín od nahlásenia)

Novelizovaný zákon 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v § 35 ods. 11, hovorí, že:
"je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, zdravotníckych zariadeniach a v budovách štátnych orgánov. Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry, s výnimkou ich prevádzkovania v herni, vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže."

Výnimka platí pre herne, lebo podľa zákona o hazardných hrách je povinnosť od 1. apríla 2013 zabezpečiť v herni stály dozor. Herňa musí mať stavebne oddelený priestor so samostatným uzamykateľným vchodom. Ak sa hazardné hry prevádzkujú v herni, prevádzkovateľ takýchto hazardných hier je povinný zabezpečiť v herni stály dozor, ktorý na základe pracovného pomeru s prevádzkovateľom hazardnej hry vykonáva fyzická osoba trvale prítomná v herni počas prevádzkových hodín herne; prevádzka herne sa riadi prevádzkovými pravidlami herne. Dohľad nad uvedenými skutočnosťami vykonáva Finančná správa SR.

Viera Dudíková, vedúca Oddelenia daní a poplatkov MsÚ

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasabystrica.sk
Herňa na Kyjevskom námesti - podľa mapy menej ako 200m od školy

Miesto hláseného podnetu