Pondelok, 25. marec, 2019 | Meniny má Marián

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Problém so psíčkárkou

Aktuálny stav podnetu: Uzatvorené Tento stav trval: 2 roky a 10 mesiacov
Autor podnetu: Ján
Rieši: Mesto
Lokalita: Banská Bystrica
Ulica: Bernolákova
Dátum nahlásenia: 16.5.2016
Dátum poslednej aktivity: 31.5.2016

Nedávno dokončili na Bernolákovej ulici  detské ihrisko,ale to  panej s dvomi psami zrejme nevadí. Veselo sa prechádza v miestach ,kde sa hrávajú malé deti .Aj po viacerých upozorneniach  stále sa prechádza v blízkosti detského ihriska na Bernolákovej ulici pri vchode č. 34 , pričom býva vo vedľajšom dome.  Poraďte ,ako ju naučiť poriadku.
Tesne po odfotení sa tam  jeden pes  vyšpinil a hoci exkrement odpratala,  aj tak sa mi to vidí  nehygienické voči malým deťom.

Ako sa tento podnet riešil:

31.05.2016
Čitateľ
Autor: Marianna Belancová, hovorkyňa Mestskej polície
Dátum reakcie: 31.05.2016 (14 dní a 18 hodín od nahlásenia)

Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ukladá povinnosť tomu, kto psa vedie, bezprostredne odstrániť výkaly, ak pes nimi znečistí verejné priestranstvo. Ten kto ich bezprostredne neodstráni, dopúšťa sa priestupku. Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru. Mestská polícia môže uložiť v blokovom konaní pokutu až do výšky 33,- €.

 V meste Banská Bystrica platí VZN č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú príslušníci MsP Banská Bystrica a poverení zamestnanci Mesta Banská Bystrica.

Mestská polícia nezabezpečuje a ani nevie zabezpečiť zbieranie exkrementov po psíčkaroch. Tak isto nie je možné zabezpečiť, aby príslušníci mestskej polície kontrolovali venčenie každého jedného psa a správanie sa majiteľa psa.

 Príslušníci mestskej polície denne vykonávajú kontrolu dodržiavania zákona o psoch, ako aj samotného VZN mesta. Objasňovanie a dokazovanie týchto skutkov je možné len vtedy, ak príslušníci mestskej polície pristihnú páchateľa priestupku priamo pri jeho páchaní. To znamená, že ak psíčkari nevidia príslušníkov mestskej polície, tak je na ich zodpovednosti, či exkrementy odstránia alebo nie. Ak dôjde k pristihnutiu páchateľa priestupku pri porušovaní zákona, príslušníci mestskej polície riešia takéto priestupky okamžitým zjednaním nápravy a následne ukladaním blokových pokút.

 Mestská polícia vie zabezpečiť častejšie kontroly psíčkarov a uvíta súčinnosť občanov pri riešení takýchto priestupkov, v prípade že občan vie predložiť dôkazy o páchaní priestupku.

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasabystrica.sk
Psíčkárka

Miesto hláseného podnetu