Pondelok, 22. apríl, 2019 | Meniny má Slavomír

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Takmer upchatý priepust popod cestu vo Vaľkovni

Aktuálny stav podnetu: V riešení Tento stav trvá: 2 roky a 7 mesiacov
Autor podnetu: Jakub
Rieši: Slovenská správa ciest
Lokalita: Vaľkovňa
Dátum nahlásenia: 7.9.2016
Dátum poslednej aktivity: 20.9.2016

V obci Vaľkovňa na ceste č.66 je už vyše 6 rokov takmer upchatý priepust popod cestu pri odbočke k cintorínu. Otec sa to snažil už niekoľkokrát vyriešiť so správou ciest a taktiež aj so starostom, ale jeden hádže zodpovednosť na druhého a naopak.
Podľa informácií, ktoré mám, je priepust vysoký cca 1m a rovnako aj široký, lenže momentálne je vďaka nánosom a dlhoročnému nezáujmu so strany kompetentných výška priepustu menej ako 10 cm, čo v prípade silnejšieho dažďa spôsobuje, že voda nemá kam a ako odtekať. Zatiaľ ešte voda nestihla napáchať nejaké škody, ale je to len otázkou času.

Ako sa tento podnet riešil:

20.09.2016
Čitateľ
Autor: Slovenská správa ciest
Dátum reakcie: 20.09.2016 (13 dní a 4 hodiny od nahlásenia)

Podľa informácií zamestnanca zodpovedného za predmetný úsek cesty bol priepust vyčistený v roku 2011. Je pravda, že je opäť zanesený naplaveninami, ale jeho zanášanie spôsobuje bezmenný vodný tok, ktorý počas prívalových dažďov priplavuje nečistoty, ktoré sa v priepuste zachytávajú. My do začiatku zimného obdobia zabezpečíme jeho opätovné vyčistenie a zároveň vykonáme jeho monitoring, pretože je pravdepodobné, že priepust je poškodený. Napriek uvedeným skutočnostiam je priepust stále prietočný a jeho stav neohrozuje bezpečnosť cestnej premávky.

MGR. ZUZANA HROMCOVÁ

hovorca SSC

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasabystrica.sk
takmer upchatý priepust popod cestu

Miesto hláseného podnetu