Utorok, 19. marec, 2019 | Meniny má Jozef

Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

Riešime za vás

Jamy/diery na moste Vlkanová

Aktuálny stav podnetu: V riešení Tento stav trvá: 2 roky a 16 dní
Autor podnetu: Radovan
Rieši: BBSK
Lokalita: Vlkanová
Ulica: Most
Dátum nahlásenia: 3.3.2017
Dátum poslednej aktivity: 21.3.2017

Most je hrboľatý, ako vieme, sú na ňom pravidelne výmole a jamy. Je potrebné ísť opatrne, aby sa nepoškodil disk či pneumatika. Žiadam kompetentných, aby cestu opravili. Ďakujem.

Ako sa tento podnet riešil:

21.03.2017
Čitateľ
Autor: BBSK
Dátum reakcie: 21.03.2017 (18 dní a 2 hodiny od nahlásenia)

Most Vlkanová ev.č. 2413-001 (dĺžka premostenia 52 m) je v stavebno-technickom stave IV. – uspokojivý. Od roku 2013  ho BBRSC,  a.s. vedie v pláne opráv. Pre opravu vykazovaných porúch je potrebné vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá doposiaľ nebola vypracovaná z dôvodu, že uvedená rekonštrukcia nie je zaradená v Registri investícií BBSK. O tom, ktoré rekonštrukcie sa do uvedeného registra dostanú rozhodujú poslanci Zastupiteľstva BBSK. Pri realizácii rekonštrukcie „most Vlkanová“ by sa jednalo o výmenu mostného zvršku: - oprava rímsy, výmenu zábradlia za zábradlie mestského typu, výmenu  konštrukčných vrstiev vozovky. V súčasnosti sa preto most snažíme revitalizovať aspoň prostredníctvom bežných opráv, ako sú napríklad lokálne vysprávky výtlkov.

 Mgr. Michaela Piliarová

 zástupkyňa riaditeľa Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja

Pošlite podnet a budeme ho za vás riešiť! Kontakt na nás riesime@nasabystrica.sk
Jamy/diery na moste Vlkanová

Miesto hláseného podnetu